Livet i Finland

Städer

Suomeen muuttajan muistilista

Komihåglista för dig som flyttar till Finland

Bekanta dig med innehållen i InfoFinland före flytten. I InfoFinland hittar du pålitlig information på ditt eget språk om flytten till Finland, arbetslivet, boende, studier i finska eller svenska språket, utbildning, social trygghet, hälsotjänster, tjänster för familjer, problematiska situationer och fritid. På sidorna finns nyttiga praktiska råd, kontaktuppgifter och länkar till tilläggsinformation. Med hjälp av menyn Städer får du fram information om den kommun som du är intresserad av. De olika språkversionerna av InfoFinlands är identiska.

Komihåglistan för dig som flyttar till Finland är avsedd att hjälpa dig med de viktigaste praktiska frågorna som har med flytten att göra. Observera att listan inte nödvändigtvis innehåller allt som måste göras när du flyttar till Finland.

Före flytten till Finland

Uppehållstillstånd eller registrering av uppehållsrätt?

Om du ska vistas i Finland mer än 90 dagar och är EU-medborgare, måste du registrera din uppehållsrätt. Om du är medborgare i ett land utanför EU, måste du ansöka om uppehållstillstånd i Finland. Läs mer på InfoFinlands sida EU-medborgare eller Icke-EU-medborgare.

Utkomst

När du ansöker om uppehållstillstånd eller registrering av uppehållsrätten måste du bevisa att din utkomst i Finland är tryggad. Om du kommer till Finland för att arbeta eller som företagare måste du bevisa att ditt arbete eller din företagsverksamhet inbringar dig en tillräcklig utkomst. Om du flyttar till en familjemedlem i Finland, krävs det ofta även att den person som bor i Finland har tillräckliga medel för att försörja sig själv och den familjemedlem som flyttar till Finland.

Flyttsaker från EU-området

Om du flyttar till Finland från ett annat EU-land behöver du vanligen inte betala tull eller mervärdesskatt på dina flyttsaker, d.v.s. de personliga föremål som du tar med dig. Du behöver inte heller anmäla dina flyttsaker i tullen (tulli).

Observera att tull- och skattefriheten för flyttsaker inte gäller alkohol eller tobaksprodukter. För import av dessa gäller separata begränsningar.

Mer information får du på Tullrådgivningen +358 (0)295 5201 eller på tullens webbplats. Tullrådgivningen betjänar på finska, svenska och engelska.

Flyttsaker från länder utanför EU

Om du flyttar till Finland från ett land som inte hör till EU behöver du vanligen inte betala tull eller mervärdesskatt på dina flyttsaker, d.v.s. de personliga föremål som du tar med dig. Du måste dock göra en tullanmälan på flyttsakerna till de finländska tullmyndigheterna.

Som flyttsaker betraktas till exempel:

  • möbler och andra husgeråd
  • husdjur
  • cyklar och motorcyklar
  • bilar och släpvagnar avsedda för privat bruk.

Observera att tull- och skattefriheten för flyttsaker inte gäller alkohol eller tobaksprodukter. För import av dessa gäller separata begränsningar.

linkkiTullen:
Införsel av flyttsaker till Finlandfinska | svenska | engelska | ryska

Införsel av bil till Finland som flyttsak

När du tar med dig en bil till Finland som flyttsak, måste du tullanmäla den. Om du tar med dig en bil till Finland måste du registrera den och betala bilskatt (autovero) för den innan du kan använda den i trafiken.

Man kan dock använda bilen tillfälligt innan bilskatten är betald. Detta förutsätter att du har gjort en anmälan om ibruktagande av fordonet (auton käyttöönottoilmoitus) till skatteförvaltningen. Du ska också ha en giltig trafikförsäkring (liikennevakuutus) för din bil i Finland. Om du för in en bil från ett land utanför EES-området behöver du också ett förflyttningstillstånd innan du kan använda bilen. Förflyttningstillstånd beviljas av besiktningskontor och vissa av Tullens verksamhetsställen. Du får inte använda din bil i Finland förrän du har gjort en anmälan om ibruktagande av fordonet och skaffat ett förflyttningstillstånd.

Om du har frågor kring fordonsskatten eller anmälan om ibruktagande, kan du ringa skatteförvaltningens telefontjänst:

  • +358 (0)29 497 150 (finska)
  • +358 (0)29 497 151 (svenska)
  • +358 (0)29 497 152 (engelska)

linkkiTullen:
Fordon som flyttgodsfinska | svenska | engelska | ryska

Införsel av sällskapsdjur

Om du vill ta med dig ett husdjur till Finland är det bra att på förhand bekanta sig med reglerna som gäller införsel av djur. Ofta krävs till exempel att djuren har fått vissa vaccinationer. Mer information om reglerna i Finland ges av Livsmedelsverket (Ruokavirasto).

linkkiLivsmedelsverket:
Införsel av djur från EU-länderfinska | svenska | engelska

linkkiLivsmedelsverket:
Införsel av djur från länder utanför EUfinska | svenska | engelska

Flyttfirmor

En del företag som tillhandahåller flyttservice sköter också flytt från ett land till ett annat. Du kan anlita dessa företag att transportera dina ägodelar från ett land till ett annat och också att packa dina saker och tillhandahålla förpackningsmaterial.

Flyttkostnaderna beror på varifrån du flyttar och hur mycket saker du har. Tjänsterna och priserna i olika flyttfirmor kan variera stort och därför lönar det sig att jämföra.

linkkiMuuttopalvelu Niemi:
Flyttjänsterfinska | svenska | engelska

linkkiViktor Ek:
Flyttjänsterfinska | svenska | engelska

linkkiAlfa Quality Moving:
Hjälp när du flyttarfinska | svenska | engelska | norska | danska

Efter flytten till Finland

I den här listan har vi samlat de vanligaste ärendena som du måste ta hand om när du har kommit till Finland.

Bostad och hemförsäkring

De flesta invandrare bor först i en hyresbostad när de kommer till Finland. Det är bra att reservera minst en månad för att söka hyresbostad. Läs mer på InfoFinlands sida Boende.

När du har en bostad är det bra att också ta en hemförsäkring (kotivakuutus). Hemförsäkringen ersätter till exempel skador på möbler och andra ägodelar. Hemförsäkringar säljs av försäkringsbolag.Information om försäkringar finns på InfoFinlands sida Vardagslivet i Finland.

Finsk personbeteckning

Om du får ett uppehållstillstånd i Finland registreras du automatiskt i det finska befolkningsdatasystemet. Du får samtidigt även en finsk personbeteckning. I Finland kan du få personbeteckningen även vid magistraten eller skattebyrån på din hemort. Läs mer på InfoFinlands sida Registrering som invånare.

Hemkommun i Finland

Om du flyttar till och blir stadigvarande bosatt i Finland registreras en hemkommun för dig i Finland. Hemkommunen är den kommun där du bor. När du har en hemkommun har du rätt att använda denna kommuns tjänster såsom till exempel offentliga hälsovårdstjänster. Du kan ta reda på om det är möjligt att registrera en hemkommun i Finland för dig vid magistraten på din hemort. Läs mer på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

linkkiMagistratet:
Registrering av utlänningarfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Registrering av utlänningar på skattebyrånfinska | svenska | engelska

Social trygghet

Du kan omfattas av den finländska sociala tryggheten endera på basis av stadigvarande bosättning eller på basis av arbete. De flesta av FPA:s förmåner är sådana att du har rätt till dem endast om du flyttar ditt stadigvarande boende till Finland. Dessutom måste du uppfylla samma villkor för att få förmånen som alla andra som bor i Finland. Mer information om den sociala tryggheten i Finland finns på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

linkkiFPA:
Social trygghet för dig som flyttar till Finlandfinska | svenska | engelska

Bankkonto

Du behöver ett bankkonto för att sköta din dagliga ekonomi. När du öppnar ett bankkonto behöver du ett pass eller någon annan officiell identitetshandling. Det lönar sig att jämföra tjänsterna och priserna som olika banker tillhandahåller så att du hittar det alternativ som är förmånligast för dig.

Information om att öppna ett bankonto finns på InfoFinlands sida Vardagslivet i Finland.

linkkiFinansbranschens Centralförbund:
Utländska medborgares bankärendenfinska | engelska

Skattekort

Om du arbetar och får lön eller är företagare behöver du ett finskt skattekort (verokortti). Skattekortet får du vid skattebyrån. Läs mer om beskattningen i Finland på InfoFinlands sida Beskattning.

Kollektivtrafik

Om du bor i en stad är det inte nödvändigt att äga en bil. Kollektivtrafiken fungerar väl i Finland. Man kan resa nästan över allt i Finland med tåg eller buss. Man kan också flyga till många städer. I stora städer och deras näromgivning finns en välfungerande lokaltrafik. Lokaltrafiken trafikeras vanligtvis med bussar. Läs mer på InfoFinlands sida Trafiken i Finland.

Körkort

Om du har ett körkort som utfärdats i ett av de nordiska länderna eller i ett EU-/EES-land, är det giltigt även i Finland. Om du bor stadigvarande i Finland kan du byta ut kortet mot ett finländskt körkort.

Om du har ett körkort som utfärdats i ett land som är anslutet till Genève- eller Wien-konventionerna kan du köra med detta kort högst två år i Finland. Du måste byta ut ditt körkort mot ett finländskt körkort inom två år efter att du flyttat till Finland.

Om du har ett körkort som utfärdats i ett land som inte är anslutet till Genève- eller Wien-konventionerna kan du köra bil med detta kort under ett års tid efter att ha registrerats i befolkningsregistret i Finland.

Du kan byta ut ditt körkort till ett finskt körkort på Ajovarmas serviceställe.

linkkiTrafiksäkerhetsverket:
Utländskt körkort i Finlandfinska | svenska | engelska

Internet

I Finland kan du sköta många ärenden via Internet. Det är bra att skaffa sig en Internetuppkoppling så fort som möjligt efter att du har flyttat till Finland.

På InfoFinlands sida Vardagslivet i Finland finns mer information om att skaffa en internetuppkoppling.

linkkiKommunikationsverket:
Internet- och telefonabonnemangfinska | svenska | engelska

Telefon

När du köper ett telefonabonnemang i Finland får du ett finskt telefonnummer. Många företag erbjuder telefonabonnemang.

Du kan också köpa ett prepaid-abonnemang. Prepaid-kortet är i förväg laddat med en summa som man sedan kan ringa för. Prepaid-abonnemang kan köpas till exempel i R-kiosker, en del snabbköp och på Internet.

linkkiSkype:
Förmånliga utlandssamtalfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | spanska | turkiska | kinesiska | tyska | portugisiska | polska | norska | holländska | ungerska | japanska

Hälsa

I Finland finns offentliga och privata hälsovårdstjänster. Du kan använda de offentliga hälsovårdstjänsterna om du har en hemkommun i Finland. Till de offentliga hälsovårdstjänsterna hör till exempel hälsocentralerna. De offentliga tjänsterna är förmånligare än de privata.

Om du vill reservera tid till en läkare ska du ta kontakt med hälsocentralen. Om du inte har rätt att använda de offentliga hälsovårdstjänsterna kan du kontakta en privat läkarcentral.

Mer information om hälsovården i Finland får du på InfoFinlands sida Hälsa.

Språkstudier

Finlands officiella språk är finska och svenska. Språkkunskaper hjälper dig att förstå det nya samhället och underlättar skötseln av ärenden. Huruvida du har nytta av att studera finska eller svenska beror på vilket språk som talas på din hemort. Mer information hittar du på InfoFinlands sida Finska och svenska språket.

Jobbsökning

Arbets- och näringsbyrån hjälper dig i jobbsökningen. Du kan söka jobb på Internet och via tidningar. Du kan också hitta ett jobb genom att själv kontakta arbetsgivare som du är intresserad av. Läs mer om jobbsökning i Finland på InfoFinlands sida Var hittar jag jobb?

Fritid och hobbyer

Information om möjligheter till fritidsaktiviteter hittar du på InfoFinlands sida Fritid.

linkkiExpat Finland:
Information om Finland för utlänningarengelska