Perheenjäsenen luokse Suomeen

Till familjemedlem i Finland

Om du vill flytta till en familjemedlem som bor i Finland behöver du ett uppehållstillstånd.

Om du bara vill hälsa på hos din familjemedlem i Finland hittar du mer information på InfoFinlands sida Kort vistelse i Finland.

Alla familjemedlemmar kan inte få uppehållstillstånd. Vanligen kan man få tillstånd om man är make/maka, sambo, minderårigt barn eller förälder till minderårigt barn till personen bosatt i Finland. Ofta krävs det även att personen bosatt i Finland ska ha tillräckliga medel för att försörja en familjemedlem som flyttar till Finland.

Notera att separata regler gäller för familjemedlemmar till EU-medborgare (inte finländska medborgare). Om du är familjemedlem till en EU-medborgare bosatt i Finland hittar du mer information om tillståndsärenden på InfoFinlands sidan EU-medborgare.

Mer information om hur familjemedlemmar kan få uppehållstillstånd finns på InfoFinlands sidor Uppehållstillstånd för make eller maka, Uppehållstillstånd för barn eller förälder, Uppehållstillstånd för övriga anhöriga.

På InfoFinlands sida Familjemedlem hittar du mer information avsedd för personer som flyttar av familjeskäl.

linkkiMigrationsverket:
Till Finland på grund av familjebandfinska | svenska | engelska