Jatko-oleskelulupa

Fortsatt uppehållstillstånd

Det är viktigt att du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd innan ditt tidigare uppehållstillstånd går ut. Om ditt tidigare uppehållstillstånd går ut under behandlingen av ansökan får du uppehålla dig i Finland och har vanligtvis även rätt att arbeta under den tid som ansökan behandlas. Om du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd först efter att ditt tidigare uppehållstillstånd gått ut, får du uppehålla dig i Finland under tiden då ansökan behandlas men har inte rätt att arbeta innan du erhållit fortsatt uppehållstillstånd.

Att ansöka

Du kan ansöka om tillståndet på internet i tjänsten Enter Finland. När du ställt ansökan ska du besöka Migrationsverkets tjänsteställe för att styrka din identitet. Du ska besöka tjänstestället inom tre månader efter att ha gjort ansökan. Ta med dig pass, passfoto och originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Det är bra att boka en tid hos Migrationsverkets tjänsteställe i förväg. Du kan boka tiden via Migrationsverkets elektroniska tidsbokningssystem.

Om du gjort ansökningen på internet, kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan, kommer detta att meddelas via ditt Enter Finland-konto.

Om du inte kan göra ansökan på internet eller inte vet hur man gör det kan du ansöka om tillståndet med en pappersblankett vid Migrationsverkets tjänsteställe. Skriv ut blanketten på Migrationsverkets webbplats och fyll i den färdigt. Boka en tid vid tjänstestället. När du ska besöka tjänstestället, ta med dig din ifyllda ansökan, bilagorna och kopior på bilagor samt pass och passfoto.

Migrationsverket beviljar dig fortsatt uppehållstillstånd om grunden för det tidigare uppehållstillståndet fortfarande existerar. Du kan även ansöka om fortsatt uppehållstillstånd på annan grund än för det tidigare tillståndet

Hanteringen av ansökan är avgiftsbelagd. Avgiften ska betalas då ansökan görs. I tjänsten Enter Finland kan du betala med nätbankskoderna för en finsk bank eller med kreditkort.

linkkiMigrationsverket:
Att förlänga uppehållstillståndetfinska | svenska | engelska

linkkiEnterfinland.fi:
Elektronisk ansökanfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Elektronisk tidsbokningfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets tjänsteställenfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Blanketter för ansökan om uppehållstillståndfinska | svenska | engelska

Migrationsverket: Presentation av e-tjänsten Enter Finland