Jatko-oleskelulupa

Fortsatt uppehållstillstånd

Det är viktigt att du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd innan ditt tidigare uppehållstillstånd går ut. Om ditt tidigare uppehållstillstånd går ut under behandlingen av ansökan får du uppehålla dig i Finland och har vanligtvis även rätt att arbeta under den tid som ansökan behandlas. Om du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd först efter att ditt tidigare uppehållstillstånd gått ut, får du uppehålla dig i Finland under tiden då ansökan behandlas men har inte rätt att arbeta innan du erhållit ett nytt uppehållstillstånd.

Migrationsverket beviljar dig fortsatt uppehållstillstånd om grunden som diit första tillsånds baserades på fortfarande gäller. Du kan även ansöka om fortsatt uppehållstillstånd med någon annan grund än det första uppehållstillståndet. Kom ihåg att du måste uppfylla kriterierna för detta uppehållstillstånd. Läs mer på InfoFinlands sida: Om orsaken för din vistelse i Finland ändras.

Tillräckliga inkomster

För att kunna få ett fortsatt uppehållstillstånd i Finland, måste du ha tillräckliga inkomster för din försörjning. Om även dina familjemedlemmar ansöker om fortsatt uppehållstillstånd gäller kravet om tillräckliga inkomster dem. I vissa fall slopar Migrationsverket kravet om tillräckliga inkomster. På Migrationsverkets webbplats kan du kontrollera vem som ska ha inkomster och hur stora inkomsterna ska vara.

linkkiMigrationsverket:
Tillräckliga inkomsterfinska | svenska | engelska

Att ansöka

Du kan ansöka om fortsatt uppehållstillstånd på internet i tjänsten Enter Finland. När du ställt ansökan ska du besöka Migrationsverkets tjänsteställe för att styrka din identitet. Du ska besöka tjänstestället inom tre månader efter att ha gjort ansökan. Ta med dig pass, passfoto och originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Det är bra att boka en tid hos Migrationsverkets tjänsteställe i förväg. Du kan boka tiden via Migrationsverkets elektroniska tidsbokningssystem.

Om du gjort ansökningen på internet, kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan, kommer detta att meddelas via ditt Enter Finland-konto.

Om du inte kan göra ansökan på internet eller inte vet hur man gör det kan du ansöka om tillståndet med en pappersblankett vid Migrationsverkets tjänsteställe. Skriv ut blanketten på Migrationsverkets webbplats och fyll i den färdigt. Boka en tid vid tjänstestället. När du ska besöka tjänstestället, ta med dig din ifyllda ansökan, bilagorna och kopior på bilagor samt pass och passfoto.

Hanteringen av ansökan är avgiftsbelagd. Avgiften ska betalas då ansökan görs. I tjänsten Enter Finland kan du betala med nätbankskoderna för en finsk bank eller med kreditkort.

Tänk på att ändringar i din livssituation kan påverka ditt uppehållstillstånd. Ett tidsbundet uppehållstillstånd kan dras in om grunderna som tillståndet baserades på inte längre existerar. Läs mer på InfoFinlands sida: Kan jag förlora mitt uppehållstillstånd?

linkkiMigrationsverket:
Att förlänga uppehållstillståndetfinska | svenska | engelska

linkkiEnterfinland.fi:
Elektronisk ansökanfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Elektronisk tidsbokningfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets tjänsteställenfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Blanketter för ansökan om uppehållstillståndfinska | svenska | engelska

Migrationsverket: Presentation av e-tjänsten Enter Finland