Jatko-oleskelulupa

Fortsatt uppehållstillstånd

Om giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd snart går ut och du vill förlänga din vistelse i Finland behöver du ett nytt, tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det är viktigt att du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd innan ditt tidigare uppehållstillstånd går ut. Du kan endast ansöka om fortsatt uppehållstillstånd om du befinner dig i Finland.

Om ditt tidigare uppehållstillstånd går ut under behandlingen av din ansökan får du uppehålla dig i Finland och vanligtvis har du även rätt att arbeta under den tid som ansökan behandlas. Om du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd först efter att ditt tidigare uppehållstillstånd gått ut, får du uppehålla dig i Finland under tiden då ansökan behandlas men har inte rätt att arbeta innan du erhållit fortsatt uppehållstillstånd.

Migrationsverket beviljar dig fortsatt uppehållstillstånd om grunden som diit första tillsånds baserades på fortfarande gäller. Du kan även ansöka om fortsatt uppehållstillstånd med någon annan grund än det första uppehållstillståndet. Kom ihåg att du måste uppfylla kriterierna för detta uppehållstillstånd. Läs mer på InfoFinlands sida: Om orsaken för din vistelse i Finland ändras.

Tillräckliga inkomster

För att kunna få ett fortsatt uppehållstillstånd i Finland, måste du ha tillräckliga inkomster för din försörjning. Om även dina familjemedlemmar ansöker om fortsatt uppehållstillstånd gäller kravet om tillräckliga inkomster dem. I vissa fall slopar Migrationsverket kravet om tillräckliga inkomster. På Migrationsverkets webbplats kan du kontrollera vem som ska ha inkomster och hur stora inkomsterna ska vara.

Tänk på att ändringar i din livssituation kan påverka ditt uppehållstillstånd. Ett tidsbundet uppehållstillstånd kan dras in om grunderna som tillståndet baserades på inte längre existerar. Läs mer på InfoFinlands sida: Kan jag förlora mitt uppehållstillstånd?

linkkiMigrationsverket:
Tillräckliga inkomsterfinska | svenska | engelska

Så här ansöker du om fortsatt uppehållstillstånd

Ansök om uppehållstillstånd i tjänsten Enter Finland:

  1. Logga in i tjänsten. Autentisera din identitet med nätbankskoder, medborgarcertifikat eller mobilcertifikat.
  2. Fyll i ansökningsblanketten och lägg till erforderliga bilagor. Information om vilka bilagor som behövs finns på Migrationsverkets webbplats. Betala också handläggningsavgiften för uppehållstillståndet.
  3. När du skickar in din ansökan, meddelar tjänsten Enter Finland dig om du behöver besöka Migrationsverkets tjänsteställe för att styrka din identitet och lämna fingeravtryck.
  4. Besök Migrationsverkets tjänsteställe om du måste styrka din identitet och visa upp bilagorna i original. Besök tjänstestället inom tre månader. Boka en tid i tidsbokningstjänsten på Migrationsverkets webbplats.
  5. Kontrollera ditt Enter Finland-konto regelbundet. Du får ett meddelande på ditt konto om det behövs ytterligare utredningar till din ansökan. Du får också ett meddelande om beslutet.

Om du inte kan eller inte vet hur du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd på internet:

  1. Ansök om fortsatt uppehållstillstånd med en pappersansökan.
  2. Skriv ut rätt ansökningsblankett på Migrationsverkets webbplats och fyll i den noga. En felaktigt ifylld ansökan tas inte emot.
  3. Boka i förväg en tid på tjänstestället via tidsbokningstjänsten som finns på Migrationsverkets webbplats.
  4. Ta med dig din ifyllda ansökan, bilagorna och bilagskopior samt ditt pass och ett passfoto till tjänstestället.
  5. Du ska betala en handläggningsavgift när du lämnar in din ansökan.

linkkiMigrationsverket:
Att förlänga uppehållstillståndetfinska | svenska | engelska

linkkiEnterfinland.fi:
Elektronisk ansökanfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Elektronisk tidsbokningfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets tjänsteställenfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Blanketter för ansökan om uppehållstillståndfinska | svenska | engelska

Coronavirus COVID-19

Du ska besöka servicestället inom tre månader från att du har lämnat in din ansökan. På grund av coronavirusläget har tidsfristen för sökanden att styrka sin identitet tillfälligt förlängts till 31.12.2021.

Närmare anvisningar om att ansöka om uppehållstillstånd och ärendehanteringen vid servicestället finns på Migrationsverkets webbplats.

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets anvisningar under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska

Coronavirusutbrottets effekter på fortsatta uppehållstillstånd

Ett fortsatt uppehållstillstånd kan vanligtvis inte beviljas om du inte har haft tillräckliga inkomster under det föregående tillståndets giltighetstid.

Har coronaviruset påverkat dina inkomster? I vissa situationer kan Migrationsverket ta hänsyn till detta när du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd. Inkomstsänkningen måste bero på coronaviruspandemin och får vara högst sex månader. Undantaget gäller fram till 31.12.2021.

Arbetstagare

Har du blivit uppsagd eller permitterad på grund av coronaviruset? Eller har du haft mindre arbete än normalt under pandemin? Nu kan Migrationsverket ändå bevilja dig ett fortsatt uppehållstillstånd för arbetstagare, om din inkomst har varit lägre under en kort period på grund av coronaviruset. Bifoga till din ansökan ett intyg på uppsägningen eller permitteringen. Du ska be din arbetsgivare om intyget.

Familjemedlemmar

Har din familjs inkomster varit lägre än normalt på grund av coronaviruset? Migrationsverket tar hänsyn till detta när du ansöker om uppehållstillstånd för familjemedlem. Bifoga till din ansökan ett intyg på att din familjemedlem har blivit uppsagd eller permitterad.

Studerande och forskare

Har dina studier framskridit långsammare än vanligt på grund av coronaviruset? Migrationsverket tar hänsyn till detta när du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd för studerande. Om du har insjuknat i coronaviruset eller om undantagsförhållandena har påverkat dina studier krävs inte samma studietakt som normalt.

Bifoga till din ansökan en utredning över varför dina studier inte har framskridit i den takt som du hade planerat.

linkkiMigrationsverket:
Coronavirusutbrottets effekter på fortsatta uppehållstillståndfinska | svenska | engelska

Läs om hur coronaviruset påverkar uppehållstillstånd på InfoFinlands sida: Coronaviruset och att flytta till Finland.

Migrationsverket: Presentation av e-tjänsten Enter Finland