Töihin Suomeen

Arbeta i Finland

Om du ska arbeta i Finland och du är medborgare i något annat land än EU-länderna eller de nordiska länderna behöver du ett uppehållstillstånd. Du måste ansöka om uppehållstillstånd innan du kommer till Finland.

Innan du kan få ett uppehållstillstånd måste du hitta ett jobb i Finland. När du har hittat ett jobb kan du ansöka om uppehållstillstånd.

För att kunna arbeta i Finland behöver du vanligen antingen ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller något annat av uppehållstillstånd för förvärvsarbete. Arten av det arbete du ska utföra påverkar typen av tillstånd.

Coronaviruset och att flytta till Finland

Gränstrafiken i Finland begränsas. I många länder gäller fortfarande karantänsbestämmelser.

Läs om hur coronaviruset påverkar uppehållstillstånd på InfoFinlands sida: Coronaviruset och att flytta till Finland.

Uppehållstillstånd för arbetstagare

Om du inte kan arbeta med stöd av ett annat uppehållstillstånd eller utan uppehållstillstånd behöver du ett uppehållstillstånd för arbetstagare (työntekijän oleskelulupa). Uppehållstillstånd för arbetstagare är inte nödvändigt för alla arbetsuppgifter. Du kan granska hurudant uppehållstillstånd du behöver från Migrationsverkets webbplats.

Du behöver uppehållstillstånd för arbetstagare om du arbetar till exempel som:

 • kock
 • städare
 • hemvårdare eller barnskötare.

Migrationsverket beslutar om du ska beviljas uppehållstillstånd eller inte. Ett delbeslut av arbets- och näringsbyrån behövs också för tillståndet.

linkkiMigrationsverket:
Uppehållstillstånd för arbetstagarefinska | svenska | engelska

Andra uppehållstillstånd för förvärvsarbete

För vissa arbetsuppgifter behöver du inte ett uppehållstillstånd för arbetstagare, men du behöver dock ett uppehållstillstånd som beviljas för vissa uppdrag. Dessa uppdrag kan vara till exempel:

 • uppdrag inom företagsledning
 • uppdrag som sakkunnig
 • forskaruppdrag
 • uppdrag inom vetenskap, kultur och konst
 • arbetspraktik.

Migrationsverket beslutar om du får uppehållstillstånd eller inte. Ett delbeslut av arbets- och näringsbyrån behövs inte för tillståndet.

linkkiMigrationsverket:
Arbete i Finlandfinska | svenska | engelska

Uppehållstillstånd för säsongsarbete

Om du ska utföra säsongsarbete i Finland behöver du ett säsongsarbetstillstånd. Säsongsarbetet kan pågå högst nio månader. Säsongsarbete är till exempel:

 • växtodling
 • skogsvårdsarbete
 • festivalarbete

Om du kommer från ett viseringspliktigt land och ska arbeta i under tre månader, måste du ansöka om ett säsongsarbetsvisum hos den finländska beskickningen. Om ditt arbete pågår över tre månader ska du ansöka om ett säsongsarbetstillstånd hos Migrationsverket.

linkkiMigrationsverket:
Tillstånd för säsongsarbetefinska | svenska | engelska

Arbete med ett annat uppehållstillstånd

Om du redan har uppehållstillstånd i Finland utifrån en annan grund, till exempel familjeband, kan du ha rätt att arbeta i Finland. Då behöver du inte ett separat uppehållstillstånd för att arbeta. Du kan kontrollera om du har rätt att arbeta i Finland från ditt uppehållstillståndskort eller beslut om uppehållstillstånd.

linkkiMigrationsverket:
Rätt att arbetafinska | svenska | engelska

Om du har avlagt examen eller slutfört forskning i Finland

När du har avlagt examen eller slutfört din forskning i Finland kan du ansöka om uppehållstillstånd om du får ett jobb.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av examen eller forskningsarbete även om du har lämnat Finland efter att du har slutfört din forskning eller avlagt examen. Då måste du dock ha ett undertecknat arbetsavtal.

Du får arbeta inom vilken bransch som helst om du beviljas uppehållstillstånd på grund av avlagd examen. Vanligtvis gäller denna rätt inte de uppehållstillstånd som grundar på arbete.

linkkiMigrationsverket:
Om du har avlagt examen i Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Om du har slutfört forskning i Finlandfinska | svenska | engelska

Om du söker jobb eller vill grunda ett företag

Du kan också ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete eller grunda ett företag. Det beviljas endast som fortsättning på uppehållstillståndet för studerande eller forskare.

Ansök om tillståndet innan ditt uppehållstillstånd för studerande eller forskare går ut och när du har avlagt examen eller slutfört din forskning. Du får tillståndet för högst ett år och bara en gång.

linkkiMigrationsverket:
Fortsatt uppehållstillstånd för arbetssökande eller företagsverksamhetfinska | svenska | engelska

Ansökan om uppehållstillstånd

Du måste ansöka om ditt första uppehållstillstånd innan du kommer till Finland.

Du kan ansöka om tillståndet på internet via tjänsten Enter Finland. När du ställt ansökan ska du besöka Finlands beskickning närmast dig för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Du ska besöka beskickningen inom tre månader efter att ha gjort ansökan på internet. Ansökningen kan tas för behandling först när du besökt beskickningen. Vanligtvis måste du boka en tid hos beskickningen i förväg.

Kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan kommer detta att meddelas via ditt konto.

Om du inte kan göra ansökan på internet eller inte vet hur man gör det kan du också lämna in en pappersansökan jämte bilagor vid Finlands beskickning närmast dig. Du kan skriva ut ansökningsblanketten på Migrationsverkets webbplats.

Handläggningen av din ansökan om tillstånd är avgiftsbelagd. Du måste betala avgiften när du lämnar in ansökan om uppehållstillstånd.

Arbetsgivarens roll i tillståndsprocessen

Till ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare ska du bifoga blanketten TEM054 som din arbetsgivare fyller i och undertecknar. Arbetsgivaren kan lämna uppgifterna om arbetet och sitt företag själv samt följa handläggning av ansökan direkt via tjänsten Enter Finland. Arbetsgivaren kan även betala handläggningsavgiften för arbetstagaren. Fråga din arbetsgivare som hen använder tjänsten Enter Finland för arbetsgivare.

Kom ändå ihåg att arbetsgivaren inte kan ansöka om uppehållstillstånd för dig, utan hen kompletterar din ansökan för egen del i tjänsten Enter Finland.

Så länge handläggningen av din första ansökan om uppehållstillstånd pågår har du inte rätt att arbeta. Om du har ansökt om uppehållstillstånd utomlands, kan du inte komma till Finland innan tillstånd har beviljats.

linkkiEnterfinland.fi:
Elektronisk ansökanfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Handläggningstider för tillståndsansökningarfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Anvisningar för arbetsgivarenfinska | svenska | engelska

Ansökan om uppehållstillstånd för specialist

Om du ska arbeta i Finland som specialist kan du även komma till Finland utan uppehållstillstånd. Du måste dock ha visum eller rätt att vistas i Finland tre månader utan visum. Du ska också ha en arbetsplats som uppfyller kraven. Om du arbetar i Finland längre än tre månader måste du ansöka om uppehållstillstånd. Du kan ansöka om tillståndet elektroniskt via tjänsten Enter Finland eller på Migrationsverkets tjänsteställe.

Finsk personbeteckning

Om du får ett uppehållstillstånd i Finland registreras du automatiskt i det finska befolkningsdatasystemet. Du får samtidigt även en finsk personbeteckning.

När du har flyttat till Finland ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas närmaste serviceställe för att registrera dig som invånare. Läs mer på InfoFinlands sida Registrering som invånare.

Arbete utan uppehållstillstånd

Oberoende av vilket land du är medborgare i kan du i vissa fall arbeta i Finland utan uppehållstillstånd. Du måste dock ha ett visum, om du behöver visum till Finland. Du kan arbeta i Finland utan uppehållstillstånd till exempel om:

 • du kommer till Finland för att arbeta som tolk, lärare, sakkunnig eller idrottsdomare i högst tre månader utifrån en inbjudan eller ett avtal;
 • du är fast anställd vid ett företag som bedriver verksamhet i ett annat EU/EES-land och ska komma till Finland för att utföra tillfälligt leverans- eller underleveransarbete och ditt arbete pågår högst tre månader;
 • du är asylsökande i Finland och har ett giltigt resedokument som berättigar till gränsövergång. Trots att du inte har uppehållstillstånd kan du börja arbeta tre månader efter att du har lämnat in din asylansökan;
 • du är asylsökande i Finland och har inte ett giltigt resedokument som berättigar till gränsövergång. Trots att du inte har uppehållstillstånd kan du börja arbeta när du vistats i sex månader i landet.

Du kan granska om du har rätt att arbeta i Finland utan uppehållstillstånd från Migrationsverkets webbplats.

linkkiMigrationsverket:
Arbete utan uppehållstillståndfinska | svenska | engelska

Jobb i Finland

På InfoFinlands sida Arbete i Finland finns information om hur du kan hitta ett jobb i Finland. InfoFinlands sidor Arbete och entreprenörskap innehåller mer information för arbetstagare och företagare.

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Arbeta i Finlandfinska | svenska | engelska

Migrationsverket: Presentation av e-tjänsten Enter Finland