Gå till innehållet
Muutto Espooseen

Flytta till Esbo

Publicerad15.02.2024
När du flyttar till Esbo kan du sköta tillståndsärenden på nätet via Migrationsverkets Enter Finland eller på servicestället. Registrering som invånare sker vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Tillståndsärenden

På Migrationsverkets tjänsteställe i Helsingfors kan du ansöka om uppehållstillstånd och registrera EU-medborgarens uppehållsrätt.

Migrationsverkets tjänsteställe i Helsingfors :

Handelstået 10

00770 Helsingfors

Öppet: mån.–fre. klockan 8–16.

Du kan också ansöka om många slags uppehållstillstånd och EU-registrering på internet i tjänsten Enter Finland. Om du inte är van vid att använda en dator, fyll i en ansökan på papper och lämna in den på Migrationsverkets tjänsteställe.

Dät är alltid bra att boka en tid i förväg på tjänstestället. Du kan boka en tid på Migrationsverkets tidsbokningstjänst. Observera att tjänstestället inte kan ge rådgivning om tillståndsärenden.

Läs mer: Flytta till Finland.

Behöver du rådgivning om uppehållstillståndsärenden? På vår webbplats hittar du information om var du kan be om hjälp och råd.

Läs mer: Problem med uppehållstillståndet 

Registrering som invånare

Om du flyttar ditt stadigvarande boende till Esbo, ska du registrera dig som invånare i kommunen. Du kan registrera dig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Helsingfors.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Fågelviksgränden 2

00530 Helsingfors

Tfn 0295 536 320

När du går till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska du ta med dig

 • legitimation (till exempel pass)
 • uppehållstillstånd och uppehållskort (om du behöver uppehållstillstånd i Finland)
 • registreringsintyget över uppehållsrätten (oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus) om du är EU-medborgare.
 • äktenskapsintyg
 • dina barns födelseattester.

Observera att utländska handlingar ska vara legaliserade och översatta till finska, svenska eller engelska.

Du kan också ansöka om personbeteckning vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer: Registrering som invånare, Hemkommun i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Registrering av utlänningar

International House Helsinki

Om du har flyttat till huvudstadsregionen nyligen, kan du hos International House Helsinki (IHH) få rådgivning och myndighetstjänster under ett och samma besök.

International House Helsinki erbjuder:

 • kostnadsfri rådgivning och information kring flytten på flera olika språk
 • registrering av uppehållsrätten om du är EU-medborgare
 • möjlighet att ansöka om en finländsk personbeteckning, registrera dig som invånare och anmäla din adress
 • möjlighet att ansöka om ett skattekort och få rådgivning om beskattning
 • information om den sociala tryggheten och sociala förmåner
 • rådgivning om arbets- och näringslivstjänsterna och om att komma igång med jobbsökningen
 • rådgivning om arbetspension och om A1-intyget
 • rådgivning om jobbsökning
 • rådgivning om daghem och skola för familjer
 • stöd inom nätverket Spouse Program för makar till personer som flyttat till Helsingfors, Esbo eller Vanda för att arbeta
 • kostnadsfria Newcomer information session-informationsmöten på engelska där du kan få råd och stöd före och efter ankomsten till Finland. Informationsmötena hålls digitalt.

Adress:

Fågelviksgränden 2 D, vån. 2

00530 Helsingfors