Gå till innehållet
Asuminen Espoossa

Boende i Esbo

Publicerad11.03.2024
Esbo är en trygg och trivsam stad att bo i. Esbo har fem stadscentra, bra service och goda kollektivtrafikförbindelser. Mer än hälften av Esboborna bor i höghus. De flesta bor i en bostad som de själva äger.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Hyresbostad

Esbo stad och många privata aktörer hyr ut bostäder runtom i Esbo. Det lönar sig att avsätta tid för bostadssökandet och undersöka olika alternativ.

Priserna för hyresbostäder varierar mycket i Esbo. Priset påverkas av bostadens läge, storlek och skick.

Privata hyresbostäder

Hos en privat hyresvärd kan det gå snabbt att få en bostad, men hyran kan vara högre än i stadens hyresbostäder.

Du kan söka privata hyresbostäder i Esbo via hyresvärdarnas webbplatser:

Om du är under 30 år, kan du också söka en hyresbostad hos NAL Asunnot eller stiftelsen Nuorisosäätiö.

Om du är studerande kan du få en hyresbostad för studerande i Esbo. Hyresbostäder för studerande erbjuds av Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS och Aalto-universitets studentkår AUS.

Stadens hyresbostäder

Stadens hyresbostäder är ofta billigare än bostäder som man hyr av företag eller privatpersoner. Det är dock många som ansöker om stadens bostäder och endast en liten del av de sökande får en bostad. Störst är bristen på små bostäder.

Esbo stads hyresbostäder förvaltas av Esbo Bostäder Ab. Om du vill ansöka om en hyresbostad, fyll i en ansökningsblankett för hyresbostad på Esbo Bostäder Ab:s webbplats. Om du inte kan använda internet kan du också få blanketten hemskickad per post.

Dina möjligheter att få en bostad påverkas av ditt bostadsbehov och dina tillgångar och inkomster.

För att kunna ansöka om en hyresbostad hos staden, måste du ha uppehållstillstånd för minst ett år.

Ansökan är giltig i tre månader. Efter det måste du förnya din ansökan om du fortfarande letar efter bostad.

Läs mer: Hyresbostad

Köpa bostad

På internet finns många bostadsförsäljningsannonser. Bostäderna i Esbo är tämligen dyra.

Information om köp av bostad hittar du på InfoFinlands sida Ägarbostad.

Bostadsrättsbostad

Om du ansöker om en bostadsrättsbostad, behöver du ett ordningsnummer. Du kan ansöka om numret på ARA:s webbplats.

Stöd- och serviceboende

Äldre personer eller personer med funktionsnedsättning kan ibland ha svårt att klara av vardagliga aktiviteter utan hjälp. Personer, vars hemkommun är Esbo, kan få hjälp för att kunna bo hemma och för sin rörlighet.

Äldre personer och personer med funktionsnedsättning som inte kan bo självständigt kan till exempel bo i ett servicehus.

Läs mer: Stöd- och serviceboende

Om du har frågor om stödtjänsterna för personer med funktionsnedsättning, kontakta funktionshinderservicen i Västra Nylands välfärdsområde.

Tfn 029 1512 425

e-post: vammaispalvelut.espoo-kauniainen@luvn.fi (Link opens default mail program)

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Funktionshinderservice

Om du har frågor om tjänsterna för äldre, kontakta Seniorinfo.

Tfn 029 1512 270

e-post: seniori-info.ita@luvn.fi (Link opens default mail program)

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Seniorinfo

Avfall och återvinning

På InfoFinlands sida Avfall och återvinning hittar du information om sopsortering.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingforsregionens miljötjänster

Avfall och återvinning

Bostadslöshet

Om du riskerar bostadslöshet kan du kontakta

Vuxensocialarbetet i Esbo

Kommendörsgatan 5 C

02600 Esbo

Måndag–fredag kl. 9–15

Rådgivning om socialservice som stöder integrationen

tfn 043 827 3417

Brådskande socialtjänster för papperslösa

tfn 040 518 6687Läs mer: Problem med boende och Bostadslöshet

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Stöd för boendet