Koulutus Espoossa

Utbildning i Esbo

Esbo stad erbjuder barnen mångsidig småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Staden har många grundskolor och gymnasier. På Omnia kan du studera yrken. Vid yrkeshögskolorna kan du välja mellan många olika branscher. Vid Aalto-universitetet kan du studera konst, teknik och ekonomi.

Dagvård

I Esbo finns både kommunala och privata daghem. I Esbo finns dessutom familjedagvårdare. Dagvård fås på finska och på svenska.

Ansök om dagvårdsplats minst fyra månader innan barnet ska börja i dagvården. Om du till exempel oväntat får arbete eller en studieplats kan du ansöka om vårdplats senare.

När du ansöker om vårdplats ska du fylla i en ansökningsblankett. Blanketten får du på daghemmen, vid dagvårdens servicecenter (päivähoidon palvelukeskus) eller vid samservicepunkterna (yhteispalvelupiste) i Esbo. Du kan också söka dagvårdsplats via Internet.

Läs mer: Småbarnspedagogik

linkkiEsbo stad:
Småbarnspedagogikfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Ansökan om dagvårdsplatsfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Servicepunktfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Privata daghem med vård på engelskafinska | engelska

Förskoleundervisning

I Esbo anordnas förskoleundervisningen (esiopetus) i daghemmen. Förskoleundervisning ges på finska och på svenska.

Till förskoleundervisningen anmäler man sig via Esbo stads webbplats. Förskoleundervisningen börjar i augusti. Ansökningstiden är vanligtvis i januari.

I frågor kring barndagvård och förskoleundervisning kan du också kontakta daghemsföreståndarna eller stadens chef för småbarnsfostran (varhaiskasvatuspäällikkö). Kontaktuppgifterna finns på stadens webbplats.

Läs mer: Förskoleundervisning.

linkkiEsbo stad:
Förskoleundervisningfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Ansökan till förskoleundervisningfinska | svenska | engelska

Grundläggande utbildning

I Esbo finns finsk- och svenskspråkiga grundskolor. Undervisning kan även fås på engelska.

Skolan börjar vanligtvis det år då barnet fyller sju år. Anmälan till grundskolan ska göras i förväg. Anmälningstiden är oftast i januari. På stadens webbplats hittar du skolornas kontaktuppgifter och mer information om anmälningen.

Om du har frågor kring hur man söker till den grundläggande utbildningen, kontakta Esbo stads enhet för finskspråkig utbildning.

Tfn 040 5070 817, årskurserna 1–6
Tfn 040 5056 107, årskurserna 7–9

Läs mer: Grundläggande utbildning.

linkkiEsbo stad:
Grundläggande utbildningfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Anmälan till skolanfinska | engelska

linkkiEsbo stad:
Espoo International Schoolfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingforsregionen.fi:
Internationella skolor i huvudstadsregionenfinska

linkkiExpatFinland.fi:
Internationella skolor i huvudstadsregionenengelska

linkkiEsbo stad:
Eftermiddagsverksamhetfinska | svenska | engelska

Hemspråksundervisning för invandrare

Barn med invandrarbakgrund och barn från tvåspråkiga familjer kan få hemspråksundervisning (oman äidinkielen opetus) om tillräckligt många barn anmäler sig till gruppen för det egna språket. Undervisning ges två timmar i veckan. Anmälan till hemspråksundervisning görs varje år i mars.

Mer information hittar du på Esbo stads webbplats.

linkkiEsbo stad:
Förberedande undervisning för barn i förskoleåldernfinska | svenska

linkkiEsbo stad:
Hemspråksundervisningfinska | svenska

Yrkesutbildning

Omnia Koulutus ordnar yrkesutbildning (ammatillinen koulutus) i Esbo. På Omnia kan man studera många olika yrken. På Omnia ordnas för invandrare utbildning som förbereder dem på yrkesutbildning. Den förberedande utbildningen är avsedd för unga och vuxna, som är intresserade av yrkesstudier och vill förbättra sina kunskaper i finska..

Esbobor kan också ansöka till yrkesskolorna i Helsingfors och Vanda.

Läs mer: Yrkesutbildning

linkkiOmnia Koulutus:
Yrkesutbildningfinska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Yrkesläroanstalterfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Yrkesutbildningfinska | svenska

Gymnasium

I Esbo finns elva finskspråkiga och ett svenskspråkigt gymnasium (lukio). I två av gymnasierna i Esbo finns en engelskspråkig IB-linje.

Ungdomar från Esbo kan också söka till gymnasier i andra städer.

I Esbo finns ett vuxengymnasium (aikuislukio) där vuxna kan avlägga gymnasie- och studentexamen. På gymnasiet kan man även höja vitsorden i sitt avgångsbetyg eller studera enskilda ämnen. Invandrarungdomar kan dessutom studera finska och avlägga grundskolans lärokurs.

I gymnasiet Leppävaaran lukio ordnas för invandrare och utlänningar utbildning som förbereder dem på gymnasiet. Utbildningen är avsedd för unga som vill studera på gymnasiet, men vars språkkunskaper inte är tillräckliga för gymnasiestudier.

Läs mer: Gymnasium

linkkiEsbo stad:
Gymnasierfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Vuxengymnasietfinska

linkkiEsbo stad:
Gymnasieförberedande utbildning för invandrarefinska | engelska

linkkiEsbo vuxengymnasium Omnia:
Grundläggande utbildning för invandrarefinska

linkkiGymnasieskolan Leppävaaran lukio:
Förberedande gymnasieutbildningfinska

Stöd och handledning för unga

Ohjaamo

Om du är under 30 år gammal kan du få råd och handledning via Ohjaamo-tjänsten. Ohjaamos personal hjälper dig om du inte har ett arbete eller en studieplats. Du kan även fråga om andra saker, som till exempel boende eller ekonomiska frågor.

Kontaktuppgifter:

Fågelbergavägen 2 A
02650 Esbo
Puh. 040 126 7513
Sähköposti: ohjaamotalo(at)espoo.fi

linkkiEsbo stad:
Ohjaamofinska | svenska | engelska

Högskoleutbildning

I Esbo finns tre högskolor:

  • Aalto-universitetet
  • yrkeshögskolan Laurea
  • yrkeshögskolan Metropolia.

Vid högskolorna kan du avlägga högskoleexamen. Mer information finns på Aalto-universitetets, Laureas och Metropolias webbplatser.

Också i Helsingfors finns det universitet och yrkeshögskolor där man kan studera inom många områden. Mer information hittar du på Helsingfors stads webbplats.

Läs mer: Yrkeshögskolor

Läs mer: Universitet

linkkiAalto-universitetet:
Universitet inom teknik, konst och ekonomifinska | svenska | engelska

linkkiLaurea:
Yrkeshögskolafinska | engelska

linkkiMetropolia:
Yrkeshögskolafinska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Universitetfinska | svenska | engelska

Andra studiemöjligheter

Vid Esbo arbetarinstitut (Espoon työväenopisto) kan du studera till exempel språk, handarbete och matlagning eller delta i ledd motion. Kurserna är avgiftsbelagda. Kurser anordnas både dagtid och kvällstid. Vid arbetarinstitutet kan vem som helst studera.

Vid Esbo bildkonstskola (Espoon kuvataidekoulu) kan barn och unga studera bildkonst. Studierna är avgiftsbelagda.

Vid Esbo musikinstitut (Espoon musiikkiopisto) kan barn och vuxna studera musik.

Läs mer: Studier som hobby

linkkiOmnia:
Arbetarinstitutet i Esbofinska | engelska

linkkiEsbo biIdkonstskola:
Bildkonst för barn och ungafinska | svenska | engelska

linkkiEsbo musikinstitut:
Musikundervisning för barn och vuxnafinska | engelska