Suomen ja ruotsin kieli Espoossa

Finska och svenska språket i Esbo

Språkkurser

Med hjälp av tjänsten finnishcourses.fi kan du söka en lämplig kurs i finska i Helsingfors, Vanda, Esbo eller Grankulla. I Esbo ordnas språkkurser i finska och svenska av till exempel Omnia, Esbo arbetarinstitut, öppna universitetet vid Aalto-universitetet , Esbo vuxengymnasium, Luksia och Axxell.

linkkiFinnishcourses.fi:
Kurser i finska och svenska språketfinska | engelska | ryska

Samtala på finska

På biblioteken i Esbo ordnas språkkaféer, där man kan öva sig i att prata finska. På språkkaféerna samtalar man på finska, så det är bra om du redan kan lite finska. Språkkaféerna är avgiftsfria. Språkkaféer: Entresse bibliotek, Iso Omena bibliotek, Stensvik bibliotek, Sello bibliotek och Hagalunds bibliotek.

linkkiHelmet-kirjastot:
Språkkaféerfinska | engelska | ryska

På den internationella träffpunkten Trapesa kan du delta i en samtals- och inlärningsgrupp på finska. Gruppen är öppen för alla och den är avgiftsfri.

Adress: Kyrkträskvägen 11, Esbo centrum.

linkkiTrapesa, den internationella mötesplatsen:
Diskussionsgrupp på finskafinska

Vi läser tillsammans för kvinnor

I Esbo finns även Vi läser tillsammans-grupper, där kvinnor kan studera finska språket.

linkkiVi läser tillsammans:
Finska för kvinnorfinska

Invånarlokalen i Kivenkolo

Man kan även träna sina finskakunskaper i invånarlokalen i Kivenkolo. Kivenkolo ligger i Esboviken. Där ordnas olika slags fritidsaktiviteter.

linkkiEsbo stad:
Kivenkolo invånarhusfinska | svenska | engelska

Om du är kund vid arbets- och näringsbyrån kan du fråga om språkkurser i finska och svenska vid arbets- och näringsbyrån.

Läs mer: Studier i finska

Det svenska språket i Finland

linkkiEsbo stad:
Kurser i finska och svenska språketengelska

linkkiOmnia:
Arbetarinstitutet i Esbofinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Vuxengymnasietfinska

linkkiLuksia:
Kurser i finska och svenska språketfinska | engelska

linkkiAxxell:
Kurser i finska och svenska språketfinska | svenska

Allmän språkexamen

Du kan avlägga allmän språkexamen (yleinen kielitutkinto) i finska eller svenska i Esbo. I Esbo ordnas språkexamina av Axxell, Luksia och Omnia.

På utbildningsstyrelsens (opetushallitus) webbplats finns en sökmotor för språkexamina. Med sökmotorn kan du kontrollera var och när du kan avlägga examen.

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Examenssökningfinska

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Allmänna språkexaminafinska | svenska | engelska