Asuminen Espoossa

Boende i Esbo

Hyresbostad

I Esbo och huvudstadsregionen är hyrorna ofta högre än i resten av Finland. Det kan vara svårt att hitta en bostad med lämplig hyra. Det lönar sig att avsätta tid för bostadssökandet och undersöka olika alternativ.

Privata hyresbostäder

Hos en privat hyresvärd kan det gå snabbt att få en bostad, men hyran kan vara högre än i stadens hyresbostäder.

Du kan söka privata hyresbostäder i Esbo via hyresvärdarnas webbplatser:

linkkiOikotie.fi:
Sökning av hyresbostäderfinska

linkkiVuokraovi.com:
Sökning av hyresbostäderfinska | engelska

Om du är under 30 år, kan du också söka en hyresbostad hos Espoon Alkuasunnot Oy eller stiftelsen Nuorisosäätiö.

linkkiAlkuasunnot:
Hyresbostäder för ungafinska | engelska

linkkiNuorisosäätiö:
Hyresbostäder för ungafinska | engelska

Om du är studerande kan du få en hyresbostad för studerande i Esbo. Hyresbostäder för studerande erbjuds av Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS och Aalto-universitets studentkår AUS.

linkkiHOAS:
Hyresbostäder för studerandefinska | svenska | engelska

linkkiAalto-universitetets studentkår:
Hyresbostäder för studerandefinska | svenska | engelska

Stadens hyresbostäder

Stadens hyresbostäder är ofta billigare än bostäder som man hyr av företag eller privatpersoner. Det är dock många som ansöker om stadens bostäder och endast en liten del av de sökande får en bostad. Störst är bristen på små bostäder.

Stadens hyresbostäder förvaltas av Espoon Asunnot Oy (Espoon Asunnot Oy). Om du vill ansöka om en hyresbostad, fyll i en ansökningsblankett för hyresbostad på Espoon Asunnot Oy:s webbplats. Du kan även fylla i ansökningsblanketten på Espoon Asunnot Oy:s kontor. Du kan också få blanketten hemskickad per post.

Dina möjligheter att få en bostad påverkas av ditt bostadsbehov och dina tillgångar och inkomster.

För att kunna ansöka om en hyresbostad hos staden, måste du ha uppehållstillstånd för minst ett år.

Espoon Asunnot Oy
Officersgatan 3 B
02600 Esbo
Tfn 09 3544 5000

Ansökan är giltig i tre månader. Efter det måste du förnya din ansökan om du fortfarande letar efter bostad.

Läs mer: Hyresbostad

linkkiEsbo Bostäder Ab:
Ansökan om hyresbostad i stadenfinska | engelska

linkkiEsbo stad:
Stadens hyresbostäderfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Seniorbostäderfinska | svenska

Köpa bostad

På internet finns många bostadsförsäljningsannonser. Bostäderna i Esbo är tämligen dyra.

Information om köp av bostad hittar du på InfoFinlands sida Ägarbostad.

Bostadsrättsbostad

Om du ansöker om en bostadsrättsbostad, behöver du ett ordningsnummer. Du ansöker om ordningsnumret vid Esbo eller Helsingfors stad.

linkkiEsbo stad:
Bostadsrättsbostäderfinska | svenska | engelska

Tillfälligt boende

I Esbo finns många olika hotell där man kan bo tillfälligt.

Läs mer: Tillfälligt boende.

linkkiVisitEspoo.fi:
Hotellfinska | svenska | engelska | ryska

Stöd- och serviceboende

En del människor, till exempel åldringar och handikappade, har svårt att klara av de dagliga sysslorna utan hjälp. Personer som har sin hemkommun i Esbo kan få hemvårdens stödtjänster av Esbo stad, till exempel måltidstjänster eller färdtjänst. Dessa tjänster hjälper människorna att klara sig bättre hemma.

Åldringar och handikappade som inte klarar av att bo självständigt, kan bo i ett servicehus eller på en vårdinrättning.

Läs mer: Stöd- och serviceboende

Om du har frågor kring stödtjänsterna för handikappade, kontakta handikappservicen vid Esbo stad.

Esbo stads handikappservice
Kamrersvägen 2 A, Esbo centrum
Telefonrådgivning: (09) 816 45285

linkkiEsbo stad:
Stödtjänster för handikappadefinska | svenska | engelska

Om du har frågor kring stödtjänsterna för äldre, kontakta Esbo stads rådgivning för seniorer.

Esbo stads rådgivning för seniorer
Fjärdingsgränden 3, Mereo Mattby
tfn (09) 816 33333
E-post: seniorineuvonta(at)espoo.fi

linkkiEsbo stad:
Stödtjänster för äldrefinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Information om hemvårdens stödtjänsterfinska | svenska

linkkiEsbo stad:
Information om boende i servicehusfinska | svenska

Bostadslöshet

Om du blir bostadslös, kontakta Esbo stads verksamhetsställe för vuxensocialarbete.

linkkiEsbo stad:
Kontaktuppgifter till vuxensocialarbetetfinska | svenska | engelska

Om läget är akut, kan du även kontakta social- och krisjouren i Esbo.

Social- och krisjouren
Jorvs sjukhus
Åbovägen 150
Tfn (09) 816 42439

linkkiEsbo stad:
Social- och krisjourenfinska | svenska | engelska

Läs mer: Bostadslöshet

Avfall och återvinning

På InfoFinlands sida Avfall och återvinning hittar du information om sopsortering.

linkkiHelsingforsregionens miljötjänster:
Sopsorteringsanvisningarfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingforsregionens miljötjänster:
Återvinningsstationerfinska | svenska | engelska