Tietoa Espoosta

Information om Esbo

Hur fungerar kollektivtrafiken i Esbo? Vem beslutar om stadens ärenden? När är Esbo grundad? Läs mer om Esbo på vår webbplats!

Trafik

Kollektivtrafiken

Esbo och hela huvudstadsregionen har goda kollektivtrafikförbindelser. I Esbo finns flera tåg- och metrostationer. I staden finns flera busslinjer.

linkkiHelsingforsregionens trafik (HRT):
Information och råd till resenärerfinska | svenska | engelska

Esbo tillhör samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT (HSL), som ordnar kollektivtrafiken i huvudstadsregionen.

Du kan söka information om rutterna i reseplanerartjänsten (Reittiopas). Tjänsten ger dig råd om olika kollektivtrafikförbindelser från ett ställe till ett annat.

linkkiHelsingforsregionens trafik HRT:
Reseplanerarefinska | svenska | engelska

I kollektivtrafiken kan du betala resan med HSL-applikationen på mobilen eller med ett resekort. Också många butiker och kiosker säljer biljetter. Du kan också köpa biljetten i en biljettautomat. Biljetten kan inte köpas av föraren.

linkkiHelsingforsregionens trafik:
Biljetter och priserfinska | svenska | engelska

Att gå och cykla

I Esbo finns många promenad- och cykelvägar som underhålls även på vintern.

I Esbo och Helsingfors finns stadscyklar som du kan använda på korta sträckor. Registrera dig i tjänsten på HRT:s webbplats.

linkkiHSL:
Stadscyklarfinska | svenska | engelska

Bil och flyg

Du kan parkera bilen på många järnvägsstationer och fortsätta färden med kollektivtrafiken.

Helsingfors-Vanda flygplats ligger Esbos grannkommun Vanda.

linkkiEsbo stad:
Trafikfinska | svenska | engelska

Läs mer: Trafik.

Beslutsfattande och påverkan

I Esbo beslutas ärenden av stadsfullmäktige. I stadsfullmäktige sitter 75 ledamöter som representerar olika politiska grupper. Fullmäktige väljs var fjärde år genom kommunalval.

Invånarna i Esbo kan påverka beslutsfattandet och beredning av ärenden på många olika sätt. Du kan ge respons till beslutsfattarna och tjänstemännen till exempel via det elektroniska responssystemet. Du kan vara med i invånarverksamheten eller ta ett invånarinitiativ. Läs mer om hur du kan påverka på Esbo stads webbplats.

I Esbo finns en delegation för mångkulturella frågor som utvecklar stadens mångkulturella politik.

I Esbo finns många politiska föreningar, invandrarföreningar och andra föreningar via vilka du också kan påverka beslutsfattandet.

Läs mer: Beslutsfattande och påverkan

linkkiEsbo stad:
Information om beslutsfattandefinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Information om påverkanfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Elektroniskt responssystemfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Mångkulturella ärendenfinska

Religion

Många religiösa samfund är verksamma i Esbo och Helsingfors. Via tjänsten Uskonnot Suomessa kan du söka information efter det religiösa samfundet och orten.

Läs mer: Kulturer och religioner i Finland.

linkkiUskonnot.fi:
Religiösa samfundfinska | engelska

linkkiEsbo kyrkliga samfällighet:
Evangelisk-lutherska församlingarfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors ortodoxa församling:
Ortodoxa församlingenfinska | svenska | engelska | ryska

Grundläggande information

Esbo är en av huvudstadsregionens fyra kommuner. Det ligger bredvid Helsingfors, väster om staden. I Esbo finns fem stadscentrum: Alberga, Hagalund, Mattby-Olars, Esboviken och Esbo centrum. Utöver dessa finns det flera mindre tätorter, landsbygd och skogar i Esbo.

Esbo är Finlands näst största stad. Esbo har cirka 280 000 invånare. De flesta invånarna är finskspråkiga. Ungefär 7 procent av invånarna är svenskspråkiga och 16 procent har andra modersmål. Esbos areal är cirka 528 km2, varav cirka 216 km2 är vatten.

linkkiEsbo stad:
Information om Esbofinska | svenska | engelska

Historia

Esboområdet var bebott redan för ungefär 8 000 år sedan. Då var södra Esbo fortfarande hav. På 1200-talet flyttade många emigranter från Sverige till Esbo. På 1400-talet blev Esbo en självständig socken med många byar. I Esbo byggdes stora herrgårdar som hade stor betydelse för områdets utveckling. När Finland blev en del av Ryssland blev Helsingfors huvudstad år 1812. Även om Helsingfors växte snabbt, var Esbo ännu länge en fridfull landssocken. Inflyttningen till Esbo blev livligare från och med 1940-talet. År 1950 hade Esbo 25 000 invånare och 15 år senare redan 65 000 invånare. Esbo blev en stad år 1972.

linkkiEsbo stad:
Historiafinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Museerfinska | svenska | engelska