Gå till innehållet
Ammattikorkeakoulut

Yrkeshögskolor

Publicerad26.03.2024
Studierna vid en yrkeshögskola (ammattikorkeakoulu) är praktiskt inriktade. När du utexamineras från en yrkeshögskola får du ofta ett yrke. Vid yrkeshögskolorna studerar du på finska, svenska eller på engelska. Vid många yrkeshögskolor finns engelskspråkiga utbildningsprogram.

Ansökan

Du kan söka till en yrkeshögskola då du har avlagt en yrkesskola, gymnasiet eller studentexamen i Finland eller i ett annat land. Läs mer på InfoFinlands sida Ansökan till utbildning.

Länken tar dig utanför tjänstenStudieinfo.fi

Ansökan till YH-examen

Studier

I yrkeshögskolor kan du studera inom många områden. Inom parentes anges exempel på yrken som du studera till i olika studieområden:

 • Naturbruk- och miljöområdet (skogsbruksingenjör, landskapsplanerare)
 • Den humanistiska och pedagogiska branschen (teckenspråkstolk)
 • Kulturbranschen (musiker, inredningsarkitekt)
 • Turism- och kosthållsbranschen (hovmästare, hotellmedarbetare)
 • Social-, hälso- och idrottsområdet (barnmorska, fysioterapeut, sjuksköterska)
 • Samhällsvetenskaper, affärsekonomi och förvaltning (försäljningsförhandlare, marknadsföringsassistent)
 • Teknik och trafik (ingenjör inom bilteknik, maskinmästare i sjöfartsbranschen)

Heltidsstudierna pågår ungefär fyra år. Studietiden beror på utbildningsprogrammet och din egen studietakt.

Studierna omfattar mycket praktiska övningar. Studierna omfattar också en arbetspraktik.

Förberedande utbildning för invandrare

Yrkeshögskolan kan ordna avgiftsfri utbildning för invandrare med målet att ge den studerande tillräckliga språkkunskaper och andra färdigheter som behövs för att studera vid yrkeshögskolan. Under studierna tränar studeranden sig i det finska språket, på att läsa saktexter och på sina studiefärdigheter. Dessutom får studerandena information om utbildningsområdet, arbetsmöjligheter och studier som leder till examen. Språkkunkapskravet för dem som söker till förberedande utbildning är oftast finskakunskaper på nivån B1 eller B2.

Öppna yrkeshögskolor

De öppna yrkeshögskolorna tillhandahåller yrkeshögskolekurser. Vem som helst kan studera vid en öppen högskola. Du kan studera vid en öppen yrkeshögskola även om du inte har någon examen. Läs mer på InfoFinlands sida Studier som hobby.

Fortsatta studier vid yrkeshögskolor

Om du vill fördjupa dina yrkeskunskaper kan du avlägga högre yrkeshögskoleexamen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto). Den är avsedd för personer som har examen till exempel från en yrkeshögskola och som redan arbetar.

Du kan ansöka till högre yrkeshögskolestudier om du har

 • yrkeshögskoleexamen (ammattikorkeakoulututkinto)
 • någon annan högskoleexamen
 • minst två års arbetserfarenhet från en lämplig bransch

Sök till högre yrkeshögskolestudier i den gemensamma ansökan. Gemensam ansökan ordnas två gånger per år, på hösten och på våren. Läs mer om den gemensamma ansökan på InfoFinlands sida Ansökan till utbildning.

Du avlägger en högre yrkeshögskoleexamen på ungefär ett eller ett och ett halvt år. Studiernas omfattning är 60 eller 90 studiepoäng.

Genom högre högskoleexamen kan du fördjupa och utvidga dina kunskaper inom ditt eget yrkesområde. Till exempel sjukskötare kan avlägga högre yrkeshögskoleexamen inom rehabilitering. Du kan också välja att avlägga en engelskspråkig examen.

Länken tar dig utanför tjänstenStudieinfo.fi

Högre YH-examen

Vägledning i högskolestudier

Vid högskolornas SIMHE-tjänster kan du söka hjälp och information om högskoleutbildning i Finland och om hur du ansöker till högskoleutbildning. Du kan även få information om andra utbildningsmöjligheter för personer som avlagt högskolestudier.

Du kan få vägledning via SIMHE-tjänsterna om

 • du har flyttat till Finland
 • du är intresserad av högskolestudier och
 • du har avlagt högskolestudier eller högskoleexamen utomlands.

Vägledning kan ges individuellt eller i grupp.