theme icon

Yrittäjän sosiaaliturva

Koronavirus COVID-19

Työttömyysturva

Sinulla voi olla oikeus työttömyysturvaan, jos jäit työttömäksi, sinut lomautettiin tai olet yrittäjä ilman töitä.

Voit hakea työttömyysturvaa Kelasta seuraavissa tilanteissa:

  • Et voi saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta; tai
  • Olet yrittäjä, jonka päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt koronaepidemian vuoksi tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.

linkkiKela:
Työttömyysturva koronatilanteessasuomi | ruotsi | englanti

Yrittäjien edunvalvonta ja neuvonta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Toimialaliitot ovat eri aloilla toimivien yritysten edunvalvontajärjestöjä. Ne tarjoavat jäsenyrityksilleen usein myös monenlaisia palveluja kuten esimerkiksi neuvontaa yrittämiseen ja kyseiseen toimialaan liittyvissä kysymyksissä.

linkkiElinkeinoelämän keskusliitto:
Yrittäjien edunvalvontaasuomi | ruotsi | englanti

Suomen Yrittäjät on yrittäjien edunvalvontajärjestö, joka tuottaa jäsenilleen myös erilaisia palveluja, esimerkiksi maksutonta puhelinneuvontaa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.

linkkiSuomen Yrittäjät:
Yrittäjien edunvalvontaasuomi | ruotsi | englanti

TE-toimistosta saa liiketoiminnan kehittämistä tukevia palveluja. TE-toimiston kautta voit myös hakea jatkajaa yritystoiminnallesi tai kumppania yritykseesi.

Uusyrityskeskukset tarjoavat maksutonta yritysneuvontaa eri puolilla Suomea. Yritysneuvonnasta voit saada apua yrityksen toimintaan tai kehittämiseen liittyvistä asioista.

linkkiUusyrityskeskus:
Yritysneuvontaasuomi | ruotsi | englanti

Talousneuvontaa

Yritys-Suomi tarjoaa maksutonta puhelinpalvelua, josta saat asiantuntevaa neuvontaa, jos yritykselläsi on taloudellisia ongelmia. Neuvontaa saa suomeksi ja ruotsiksi.

Talousapu-neuvonta

  • suomeksi puh. 029 502 4880
  • ruotsiksi puh. 029 502 4881

Palvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00.

linkkiYritys-Suomi:
Talousneuvontaa yrittäjillesuomi | ruotsi | englanti

Yrittäjän työttömyysturva

Myös yrittäjällä on oikeus saada työttömyyskorvausta. Yrittäjä on työtön, kun hän on lopettanut yritystoimintansa tai myynyt oman osuutensa yrityksestä. Yrittäjyys voi päättyä yrityksen myyntiin, purkamiseen, konkurssiin, selvitystilaan tai avioeron takia. Yrittäjä katsotaan työttömäksi myös, jos yritystoiminta on ollut keskeytyneenä vähintään neljä kuukautta.

Jos joudut lopettamaan yritystoimintasi, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa. Voit saada työttömyyskorvausta aikaisintaan siitä päivästä alkaen, kun olet ilmoittautunut TE-toimistoon.

linkkiYrittäjät.fi:
Tietoa yrittäjän sosiaaliturvastasuomi | ruotsi | englanti

Ansiopäiväraha

Jos haluat ansiosidonnaisen työttömyysturvan, liity yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi. Jos yritystoimintasi päättyy, voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassasta.

Voit saada ansiosidonnaista päivärahaa yrittäjien työttömyyskassasta, jos olet toiminut yrittäjänä ja ollut kassan jäsen tarpeeksi pitkään ennen kuin jäät työttömäksi. Ansiopäiväraha on suurempi kuin peruspäiväraha tai työmarkkinatuki. Se, kuinka suurta ansiopäivärahaa saat, riippuu siitä, kuinka suuren työtulon olet ilmoittanut työttömyysvakuutuksen perustaksi.

linkkiYrittäjäkassa:
Yrittäjän työttömyyskassasuomi | ruotsi

Peruspäiväraha

Kela voi maksaa peruspäivärahaa työttömälle yrittäjälle, joka ei ole työttömyyskassan jäsen. Voit saada peruspäivärahaa, jos täytät yrittäjän työssäoloehdon ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Kelan verkkosivuilla on laskuri, jonka avulla voit arvioida, täyttyykö yrittäjän työssäoloehto sinun kohdallasi.

Työmarkkinatuki

Jos sinulla ei ole oikeutta peruspäivärahaan eikä ansiosidonnaiseen päivärahaan, mutta kuulut Suomen sosiaaliturvaan, voit hakea työmarkkinatukea. Työmarkkinatuki on tarveharkintaista, eli muut tulot ja kokonaistilanteesi vaikuttavat työmarkkinatuen määrään.

Yrittäjän työterveyshuolto

Yrittäjä ja muu omaa työtään tekevä voi järjestää itselleen työterveyshuollon, jos haluaa. Yrittäjän ei ole pakko järjestää itselleen työterveyshuoltoa. Yrittäjän täytyy kuitenkin järjestää työterveyshuolto työntekijöille, jotka ovat hänen palveluksessaan. Työterveyshuollon voi järjestää paikallisesta terveyskeskuksesta tai esimerkiksi yksityisestä lääkärikeskuksesta. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työterveyshuolto.

linkkiKela:
Tietoa yrittäjille työterveyshuollostasuomi | ruotsi | englanti

Yrittäjän sairastuminen

Jos sairastut, voit saada Kelasta sairauspäivärahaa, joka korvaa työkyvyttömyydestä johtuvaa ansionmenetystä silloin kun työkyvyttömyys kestää alle vuoden. Päivärahaa aletaan maksaa omavastuuajan jälkeen. Yrittäjän omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat kolme arkipäivää.

linkkiKela:
Yrittäjän sairauspäivärahasuomi | ruotsi | englanti