Siirry sisältöön

Verotus

Julkaistu02.04.2024
Suomessa maksat palkastasi ja muista tuloistasi veroja. Verojesi määrä riippuu siitä, kuinka paljon saat tuloja. Jos tulet ulkomailta töihin Suomeen, verotukseesi vaikuttaa se, kuinka kauan oleskelet Suomessa ja onko työnantajasi suomalainen vai ulkomaalainen yritys.

Veroja maksetaan sekä ansiotuloista että pääomatuloista. Ansiotuloja ja pääomatuloja verotetaan eri tavalla. Pääomatuloa on tulo, jota kertyy varallisuudesta. Muut tulot ovat ansiotuloa.

Palkkatulojen lisäksi Suomessa maksat veroja myös esimerkiksi näistä tuloista:

  • työkorvaus
  • yritystulo
  • erilaiset sosiaalietuudet kuten työttömyyspäivärahat, vanhempainpäivärahat ja opintotuki
  • eläkkeet
  • pääomatulot kuten vuokratulo tai omaisuuden luovutuksesta saatu voitto

Verorahoilla valtio ja kunnat maksavat esimerkiksi:

  • terveydenhoitoa
  • koulutusta
  • varhaiskasvatusta
  • maanpuolustusta.

Suomessa ansiotulojen verotus on progressiivista. Se tarkoittaa, että isosta palkasta maksetaan suurempi osuus veroja kuin pienemmästä palkasta. Veroprosentti kertoo, kuinka paljon maksat tuloistasi veroa. Se lasketaan Suomessa jokaiselle erikseen. Puolisosi tulot eivät vaikuta sinun veroprosenttiisi. Voit arvioida oman veroprosenttisi Verohallinnon laskurilla.

Jos saat palkkaa, työnantaja ottaa veron määrän suoraan palkastasi ja välittää sen verottajalle. Sitä varten työnantaja tarvitsee sinulta verokortin. Verokortti on asiapaperi, joka kertoo veroprosenttisi. Verohallinto laskee jokaisen vuoden jälkeen, oletko maksanut tuloistasi tarpeeksi veroa. Jos olet maksanut liikaa veroja, saat veronpalautusta. Jos olet maksanut liian vähän veroja, sinun pitää maksaa puuttuva osuus jäännösveroina.

Lue lisää sivulta: Veroilmoitus ja verotuspäätös.

Tarkista palkkalaskelmasta ja veroilmoituksesta, että työnantaja on ottanut veron määrän palkastasi ja välittänyt sen verottajalle. Säilytä palkkakuitit.

Verojen lisäksi työnantaja ottaa palkastasi pakollisia vakuutusmaksuja esimerkiksi työttömyyden ja sairastumisen varalta.

Verotus, kun tulet töihin Suomeen

Jos oleskelet Suomessa yli kuusi kuukautta, sinun täytyy yleensä maksaa Suomeen veroa kaikista tuloistasi. Tämä koskee myös niitä tuloja, joita saat ulkomailta. Sinun pitää yleensä maksaa myös pakollisia vakuutusmaksuja Suomeen. Jos sinulla on suomalainen työnantaja, palkkasi veroprosentti määräytyy koko vuoden tulojen mukaan. Veroprosentti on sitä suurempi, mitä enemmän palkkatuloja sinulla on. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja verokortin.

Jos olet Suomessa enintään kuusi kuukautta ja työnantajasi on ulkomainen yritys, et yleensä joudu maksamaan veroa Suomeen. Jos kuitenkin työnantajasi on suomalainen tai ulkomaisella työnantajallasi on toimipaikka Suomessa, maksat verot Suomeen. Voit hakea progressiivista verotusta, jos asut maassa, joka kuuluu Euroopan talousalueeseen, tai sellaisessa maassa, jonka kanssa Suomella on verosopimus. Muussa tapauksessa maksat palkasta 35 % lähdeveroa ja tarvitset lähdeverokortin.

Jos olet Suomessa sairausvakuutettu, Verohallinto määrää sinulle työntekijän sairausvakuutusmaksun. Et kuitenkaan maksa sairausvakuutusmaksua Suomeen, jos sinulla on A1-todistus tai vastaava todistus, jolla osoitat, että olet vakuutettu siinä maassa, jossa asut.

Kun muutat pois Suomesta, sinun täytyy tehdä osoitteenmuutos Digi- ja väestötietovirastoon viikon sisällä muutosta. Muutosta kannattaa ilmoittaa erikseen myös Verohallinnolle.