Siirry sisältöön

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

Julkaistu31.01.2024
Suomalaisessa työelämässä on paljon sääntöjä, joita työntekijän ja työnantajan täytyy noudattaa. Lainsäädäntö ja työehtosopimus määrittelevät esimerkiksi vähimmäispalkat, työajat, lomat, sairausajan palkat ja irtisanomisen ehdot.

Työnantajalla on oikeus:

  • ottaa työntekijä työhön
  • johtaa työtä ja antaa työn johtamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä
  • irtisanoa ja purkaa työsopimus lain sallimissa rajoissa

Työnantajalla on velvollisuus:

  • noudattaa lakeja ja sopimuksia
  • kohdella työntekijöitä tasapuolisesti työntekijöiden syntyperästä, uskonnosta, sukupuolesta, iästä tai poliittisesta näkemyksestä riippumatta
  • huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja työterveydestä
  • antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista
  • edistää hyvää työilmapiiriä, työntekijän työssä suoriutumista ja ammatillista kehitystä

Työehtosopimus

Työnantajan täytyy noudattaa työehtosopimusta. Hän ei voi esimerkiksi maksaa pienempää palkkaa tai teettää enemmän työtä kuin sopimuksessa on määritelty.

Tulorekisteri

Tulorekisteri on tietokanta, johon työnantajat ilmoittavat palkat, jotka he ovat maksaneet työntekijöilleen. Ilmoitus pitää tehdä viimeistään viisi päivää palkanmaksun jälkeen. Tiedot pitää lähettää tulorekisteriin sähköisesti:

  • suoraan palkkajärjestelmän kautta, jos siihen on rakennettu tekninen yhteys tulorekisteriin; tai
  • tulorekisterin asiointipalvelussa, johon pääset verkkopankkitunnuksilla tai muilla sähköisen tunnistautumisen välineillä.

Vain erityisissä tapauksissa voi ilmoittaa palkkatiedot paperilomakkeella. Lue lisää Tulorekisteristä ja ilmoituksen tekemisestä Tulorekisterin sivuilta.

Ammattitauti- ja tapaturmavakuutus

Työnantajan on otettava työntekijöilleen ammattitauti- ja tapaturmavakuutus. Se on tehtävä aina työsuhteen alkaessa. Työntekijä voi saada korvausta työtapaturman sattuessa. Korvaus voi olla sairaanhoitokulujen ja ansionmenetyksen korvaaminen päivärahana, tapaturmaeläkkeenä, tapaturmasta aiheutuneen vamman korvauksena, kuntoutuksena tai kuolemantapauksissa perhe-eläkkeenä omaisille. Työnantaja voi ottaa työntekijöille myös erilaisia vapaaehtoisia vakuutuksia lakisääteisten vakuutusten lisäksi.

On hyvä selvittää työnantajan kanssa, millaisia vakuutuksia työnantaja on työntekijöille ottanut.

Työtodistus

Kun työntekijän työsuhde päättyy, hänellä on oikeus saada työnantajalta kirjallinen työtodistus. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työtodistus.