Siirry sisältöön

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Julkaistu31.01.2024
Suomalaisessa työelämässä on paljon sääntöjä, joita työntekijän ja työnantajan täytyy noudattaa. Lainsäädäntö ja työehtosopimus määrittelevät esimerkiksi vähimmäispalkat, työajat, lomat, sairausajan palkat ja irtisanomisen ehdot.

Suomessa työntekijällä on oikeus:

  • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin vähimmäisehtoihin
  • suojaan, jonka lait ja sopimukset antavat
  • liittyä ammattiliittoon
  • terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön

Työntekijällä on velvollisuus:

  • suorittaa työ huolellisesti
  • noudattaa sovittuja työaikoja
  • noudattaa työnjohdon ohjeita
  • kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta
  • pitää liike- ja ammattisalaisuus
  • ottaa huomioon työnantajan etu

Työsuhdeneuvontaa maahanmuuttajille

Jos sinulla on työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, voit ottaa yhteyttä maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan. Neuvontaa antaa Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK. Voit saada neuvontaa, vaikka et olisi ammattiliiton jäsen. Lakimies vastaa esimerkiksi työsopimukseen, palkkaan tai työaikoihin liittyviin kysymyksiin. Ilmaista neuvontaa saa suomeksi tai englanniksi.

Työsuhdeneuvonta on auki maanantaisin kello 14-17 sekä tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9-11 ja 12-15.

Puhelin: 0800 414 004
Sähköposti: workinfinland(at)sak.fi

Voit soittaa myös työsuojeluviranomaisten valtakunnalliseen puhelinneuvontaan, joka palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi:

Puhelin 0295 016 620
ma–pe klo 9–15

Work Help Finland -mobiilisovellus

Voit ladata puhelimeesi Work help Finland -sovelluksen. Se on tarkoitettu Suomeen tuleville ja Suomessa oleville ulkomaalaisille työntekijöille.

Sovelluksesta saat tietoa työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa. Sovelluksen kautta löydät myös apua, jos sinulla on ongelmia työpaikalla tai työnantajan kanssa.

Lait ja sopimukset turvaavat työntekijän oikeudet

Työlainsäädäntö ja työehtosopimukset säätävät, mitkä ovat työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet. Työntekijä- ja työnantajaliitot neuvottelevat keskenään alakohtaiset työehtosopimukset. Lainsäädäntö ja työehtosopimus määrittelevät esimerkiksi vähimmäispalkat, työajat, lomat, sairausajan palkat ja irtisanomisen ehdot.

Huomaa, että työehtosopimus on eri asia kuin työsopimus.

Lue lisää InfoFinlandin sivuilta Työsuhteen ehdot ja palkka Suomessa ja Työsopimuksen sisältö.

Yhdenvertaisuus

Jokaisella työntekijällä on oikeus yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen työnhaussa ja työpaikalla. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä.

Työsopimus

Työsopimus syntyy, kun työntekijä ja työnantaja sopivat työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta sekä muista eduista ja ehdoista. Työsuhteen ehdot määräytyvät työlainsäädännön ja työehtosopimuksen mukaan. Työsopimus sitoo molempia osapuolia.

Lue lisää työsopimuksesta InfoFinlandin sivuilta Työsuhteen ehdot ja palkka Suomessa ja Työsopimuksen sisältö.

Vuosiloma

Työntekijällä on Suomessa vuosilomalain mukaan oikeus vuosilomaan tai lomakorvaukseen. Lue oikeudestasi vuosilomaan ja vuosilomapalkkaan InfoFinlandin sivulla Vuosiloma.

Ammattiliitot

Jos haluat, voit liittyä oman alasi ammattiliittoon. Suomessa on tavallista, että työntekijät kuuluvat ammattiliittoon. Ammattiliitto neuvoo työntekijöitä, jos heillä on ongelmia työnantajansa kanssa.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Ammattiliitot.

Työsuojelu

Työnantajan velvollisuus on huolehtia työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Työsuojeluhallinto valvoo, että työpaikoilla noudatetaan lain mukaisia työturvallisuusohjeita. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työsuojelu.

Työttömyysturva

Kun pysyvästi Suomessa asuva henkilö jää työttömäksi, hänellä on oikeus saada työttömyysturvaa. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työttömyysturva.

Eläke

Maahanmuuttaja, joka on asunut Suomessa riittävän kauan, voi saada eläkettä vanhuuden tai työkyvyttömyyden takia. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Eläke.

Verotus

Kun teet työtä Suomessa, sinun on maksettava veroja. Jos työnantaja ehdottaa sinulle työskentelyä ilman verojen maksamista, älä suostu. Se on Suomessa laitonta ja voit saada siitä rangaistuksen. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Verotus.

Työterveyshuolto

Jokaisella työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijöilleen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työterveyshuolto.

Perhevapaat

Kun perheeseen syntyy lapsi, äiti tai isä voi lain mukaan jäädä kotiin hoitamaan lasta. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Perhevapaat.

Työtodistus

Kun työntekijän työsuhde päättyy, hänellä on oikeus saada työnantajalta kirjallinen työtodistus. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työtodistus.

Työnteko-oikeus Suomessa

Jos teet töitä Suomessa, sinulla pitää olla työnteko-oikeus Suomessa. Jos et ole Suomen kansalainen, sinun pitää todistaa työnantajalle työnteko-oikeutesi. Näytä työnantajalle joko passi, virallinen matkustusasiakirja tai oleskelulupakortti. Sinulla on oikeus pitää passisi ja oleskelulupasi itselläsi. Työnantajalla on ainoastaan oikeus nähdä ne. Työnantaja ottaa yleensä kopion työnteko-oikeutesi perusteesta, koska sitä täytyy lain mukaan säilyttää työpaikalla.

Jos sinulla on oleskelulupa, näet työnteko-oikeuden oleskelulupakortistasi. Jos sinulla ei ole oleskelulupaa tai et ole varma onko sinulla työnteko-oikeus, voit kysyä sitä Maahanmuuttovirastosta sähköpostilla. Lue ohjeet Maahanmuuttoviraston sivulta.

Jos oleskelulupasi voimassaolo päättyy etkä ole hakenut jatkolupaa, työnteko-oikeutesi katkeaa. Siksi sinun kannattaa hakea jatkolupaa jo ennen, kun edellinen oleskelulupasi päättyy. Anna työnantajallesi kopio hakemuksen vireilläolotodistuksesta ja anna kopio uudesta oleskeluluvasta työnantajallesi heti kun saat sen.

Jos olet EU-maan tai ETA-maan kansalainen, sinulla on oikeus tehdä töitä Suomessa ilman rajoituksia. Jos olet Suomessa yli kolme kuukautta, sinun pitää kuitenkin rekisteröidä oleskeluoikeutesi Maahanmuuttovirastossa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Tieto työnteko-oikeudesta