Elämä Suomessa

Kaupungit

Vaalit ja äänestäminen Suomessa

Äänestäminen

Tavallisesti äänioikeus on kaikilla Suomen kansalaisilla, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta.

Kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa äänioikeus on kuitenkin myös muiden maiden kansalaisilla, jotka asuvat Suomessa. Europarlamenttivaaleissa äänioikeus on myös muiden EU-maiden kansalaisilla, jotka ovat ilmoittautuneet äänioikeusrekisteriin Suomessa. Kunnallisvaaleissa äänioikeus on kaikkien maiden kansalaisilla, joilla on ollut kotikunta Suomessa vähintään kaksi vuotta.

Ilmoitus äänioikeudesta vaaleissa lähetetään postitse kotiisi noin kuukausi ennen vaalipäivää. Ilmoituskorttiin on merkitty äänestyspaikkasi. Jos äänestät vaalipäivänä, voit äänestää vain siinä paikassa, joka korttiin on merkitty.

Jos et saa kotiin ilmoitusta äänioikeudesta, ota yhteyttä oman kotipaikkasi maistraattiin.

Kaikissa vaaleissa voi äänestää myös ennen vaalipäivää, ennakkoäänestysaikana. Jos äänestät ennakkoon, voit äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla.

Kun menet äänestämään, sinulla täytyy olla mukanasi henkilöllisyystodistus. Ilmoitus äänioikeudesta on myös hyvä ottaa mukaan.

Kunnallisvaalit

Kunnan tärkeimmistä asioista päättää kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuuston jäsenet eli kunnanvaltuutetut valitaan kunnallisvaaleissa. Kunnallisvaalit järjestetään neljän vuoden välein. Kunnanvaltuutettujen lukumäärä riippuu siitä, kuinka paljon kunnassa on asukkaita.

Kuka voi äänestää?

Voit äänestää kunnallisvaaleissa jos:

 • olet Suomen, muun EU-valtion, Norjan tai Islannin kansalainen ja olet 18-vuotias viimeistään vaalipäivänä. Lisäksi kotikuntasi täytyy olla kyseinen kunta viimeistään 51. päivänä ennen vaalipäivää,
 • olet minkä tahansa muun valtion kansalainen, ja olet 18-vuotias viimeistään vaalipäivänä. Lisäksi kotikuntasi täytyy olla kyseinen kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää. Lisäksi vaaditaan, että sinulla on ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta.

Kuka voi olla ehdokkaana?

Ehdokkaita voivat asettaa

 • puolueet, jotka ovat puoluerekisterissä, ja
 • äänioikeutetut henkilöt, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen. Valitsijayhdistyksessä täytyy olla vähintään 10 jäsentä.

Ehdokkaan täytyy olla henkilö,

 • jolla äänioikeus kunnallisvaaleissa,
 • jonka kotikunta kyseinen kunta on,
 • joka ei ole holhouksen alainen

linkkiVaalit.fi:
Tietoa kunnallisvaaleistasuomi | ruotsi | englanti

Eduskuntavaalit

Eduskunta on Suomen valtion tärkein päätöksentekoelin. Eduskunnan jäsenet eli kansanedustajat valitaan eduskuntavaaleissa. Eduskuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Eduskuntavaaleissa maa on jaettu vaalipiireihin. Jokaisesta vaalipiiristä valitaan tietty määrä edustajia. Edustajien määrä riippuu siitä, kuinka paljon vaalipiirissä on asukkaita. Kansanedustajia valitaan yhteensä 200.

Kuka voi äänestää?

Voit äänestää eduskuntavaaleissa, jos olet Suomen kansalainen ja olet 18-vuotias viimeistään vaalipäivänä. Äänioikeus on myös niillä Suomen kansalaisilla, jotka asuvat ulkomailla.

Kuka voi olla ehdokkaana?

Ehdokkaita voivat asettaa

 • puolueet, jotka ovat puoluerekisterissä,
 • äänioikeutetut henkilöt, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen. Valitsijayhdistyksessä täytyy olla vähintään 100 jäsentä.

Ehdokkaan täytyy olla henkilö

 • jolla on äänioikeus eduskuntavaaleissa,
 • joka ei ole holhouksen alainen.

linkkiVaalit.fi:
Tietoa eduskuntavaaleistasuomi | ruotsi | englanti

linkkiEduskunta:
Tietoa eduskuntavaaleistasuomi | ruotsi | englanti

Presidentinvaalit

Presidentti on Suomen valtionpäämies. Presidentti valitaan presidentinvaaleissa. Presidentinvaalit järjestetään kuuden vuoden välein. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kaksi kertaa.

Presidentinvaaleissa on tavallisesti kaksi vaihetta. Jos kukaan ehdokas ei saa yli puolta äänistä vaalien ensimmäisellä kierroksella, järjestetään toinen kierros. Siinä ovat ehdokkaina ne kaksi ehdokasta, jotka saivat eniten ääniä ensimmäisellä kierroksella. Se, joka saa toisella kierroksella eniten ääniä, valitaan presidentiksi.

Kuka voi äänestää?

Voit äänestää presidentinvaaleissa, jos olet Suomen kansalainen ja olet 18-vuotias viimeistään vaalipäivänä. Äänioikeus on myös niillä Suomen kansalaisilla, jotka asuvat ulkomailla.

Kuka voi olla ehdokkaana?

Presidenttiehdokkaita voivat asettaa

 • ne puolueet, joilla on eduskunnassa vähintään yksi kansanedustaja,
 • äänioikeutetut henkilöt, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen. Valitsijayhdistyksessä täytyy olla vähintään 20 000 jäsentä.

Ehdokkaan täytyy olla henkilö

 • joka on syntyperäinen Suomen kansalainen,
 • jolla on äänioikeus presidentinvaaleissa,
 • joka ei ole holhouksen alainen.

linkkiVaalit.fi:
Tietoa presidentinvaaleistasuomi | ruotsi | englanti

Euroopan parlamentin vaalit

Euroopan parlamentti on yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa Euroopan unionin tärkein lainsäätäjä. Euroopan unionin neuvostossa ovat edustettuina jäsenmaiden hallitukset. Parlamentissa on 754 jäsentä, ja heistä 13 on valittu Suomesta. Parlamentin jäsenet valitaan vaaleilla. Vaalit järjestetään viiden vuoden välein.

Kuka voi äänestää?

Voit äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa, jos

 • olet Suomen kansalainen ja olet 18-vuotias viimeistään vaalipäivänä,
 • olet muun EU-maan kansalainen ja olet 18-vuotias viimeistään vaalipäivänä. Lisäksi sinulla täytyy olla kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää. Sinun täytyy myös ilmoittautua äänioikeusrekisteriin Suomessa. Ilmoittautuminen on tehtävä maistraatille viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää.

Voit äänestää samoissa valeissa ainoastaan yhdessä EU:n jäsenmaassa.

Kuka voi olla ehdokkaana?

Ehdokkaita voivat asettaa

 • puolueet, jotka ovat puoluerekisterissä sekä
 • äänioikeutetut henkilöt, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen. Valitsijayhdistyksessä täytyy olla vähintään 2000 jäsentä.

Ehdokkaan täytyy olla henkilö

 • jolla on äänioikeus europarlamenttivaaleissa,
 • joka ei ole holhouksen alainen.

linkkiVaalit.fi:
Tietoa Euroopan parlamentin vaaleistasuomi | ruotsi | englanti

Ohjevideoita äänestämisestä