Elämä Suomessa

Kaupungit

Suomen historiaa

Ihmiset tulevat Suomeen

Noin 10 000 vuotta sitten Suomeen alkoi muuttaa ihmisiä. Heitä tuli idästä nykyisen Venäjän alueelta sekä Baltian kautta etelästä. Suomen kielen juuret ovat peräisin Keski-Venäjältä, mutta suomen kieleen on sekoittunut aineksia myös balttilaisista ja germaanisista kielistä. Ruotsinkielistä väestöä Suomessa on ollut yli 800 vuotta.

Suomi osana Ruotsia ja Venäjää

Suomi oli osa Ruotsia yli 600 vuoden ajan keskiajalta 1800-luvun alkuun saakka. Ruotsi ja Venäjä taistelivat tänä aikana useasti vaikutusvallasta Suomessa. Lopulta vuonna 1809 koko Suomi siirtyi Venäjän valtaan, kun Venäjä oli voittanut Ruotsia vastaan käymänsä sodan.

Suomi kuului Venäjään 1809–1917. Tänä aikana Suomella oli itsehallinto, eli suomalaiset pystyivät päättämään monista asioista itsenäisesti. Suomen hallitsija oli kuitenkin Venäjän keisari.

Suomen kieli, suomalainen kulttuuri ja talous kehittyivät paljon sinä aikana kun Suomi kuului Venäjään. 1900-luvun alussa Venäjä alkoi kuitenkin kaventaa Suomen itsehallintoa, mitä suomalaiset eivät hyväksyneet.

Suomi itsenäistyy

Ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa Suomi erosi Venäjästä, kun Suomen eduskunta hyväksyi itsenäisyysjulistuksen 6. joulukuuta 1917. Silloin Suomesta tuli itsenäinen maa, ja tätä päivää vietetään edelleen Suomen itsenäisyyspäivänä.

Keväällä 1918 Suomessa oli sisällissota, jossa työväestöä edustavat punaiset ja porvareita ja maanomistajia edustavat valkoiset taistelivat toisiaan vastaan. Sota päättyi toukokuussa 1918, kun valkoiset voittivat punaiset.

Itsenäisestä Suomesta tuli tasavalta, jossa lait säätää kansan valitsema eduskunta. Valtionpäämies on presidentti eikä keisari tai kuningas.

Talvisota ja jatkosota

Marraskuun lopulla 1939 Neuvostoliiton armeija hyökkäsi Suomeen. Toisen maailmansodan aikana Suomi kävi Neuvostoliittoa vastaan kaksi sotaa: ensin talvisodan vuosina 1939–1940 ja sitten jatkosodan vuosina 1941–1944.

Sotien takia Suomi menetti alueita Neuvostoliitolle. Yli 400 000 suomalaista lähti menetetyiltä alueilta pakolaisiksi jäljelle jääneeseen Suomeen. Suomalaisille tärkein asia kuitenkin oli, että Suomi säilyi itsenäisenä maana.

Suomi sotien jälkeen

Sotien jälkeen monet suomalaiset pelkäsivät, että Neuvostoliitto yrittäisi tehdä Suomesta sosialistisen maan, koska näin oli käynyt muille Neuvostoliiton eurooppalaisille naapurimaille. Suomi onnistui kuitenkin luomaan hyvät suhteet Neuvostoliittoon, säilyttämään demokraattisen järjestelmänsä sekä lisäämään kauppaa myös länsimaiden kanssa. Ulkopolitiikassa Suomi joutui pitkään tasapainottelemaan Neuvostoliiton ja lännen välillä.

Sotien jälkeen Suomi muuttui maatalousmaasta teollisuusmaaksi. Kun Suomi teollistui, suomalaiset pystyivät myymään yhä enemmän teollisuuden tuotteita ulkomaille. Suomi vei ulkomaille erityisesti paperia ja muita metsäteollisuuden tuotteita.

Monet asiat suomalaisessa yhteiskunnassa muuttuivat. Paljon ihmisiä muutti maaseudulta kaupunkeihin, ja yhä enemmän naisia meni töihin kodin ulkopuolelle. Julkisia palveluja alettiin kehittää, ja näin syntyivät julkinen terveydenhuolto, sosiaaliturva ja peruskoulu. 1960-luvulla satoja tuhansia suomalaisia muutti Ruotsiin, koska siellä oli enemmän työtä, ja palkat olivat korkeammat kuin Suomessa.

1990-luvulta uudelle vuosituhannelle

Kun Neuvostoliitto romahti 1990-luvun alussa, Suomeen tuli talouslama, koska kauppa Neuvostoliiton kanssa loppui. Silloin monet yritykset tekivät konkurssin, jonka seurauksena monet ihmiset menettivät työpaikkansa. Laman jälkeen Suomeen syntyi paljon korkean teknologian teollisuutta ja työpaikkoja. Yhä enemmän ihmisiä työskenteli myös erilaisissa palvelualan ammateissa.

1990-luvulla Suomeen alkoi muuttaa yhä enemmän ihmisiä muista maista. Suomeen tuli pakolaisia monista maista sekä suomalaistaustaista väestöä entisestä Neuvostoliitosta. Monet muuttivat Suomeen myös opiskelun, työn tai perheen takia.

Suomesta tuli vuonna 1995 Euroopan unionin (EU) jäsen. Vuonna 2002 Suomi otti ensimmäisten EU-maiden joukossa käyttöön EU:n yhteisen rahan euron ja luopui näin omasta valuutastaan.

linkkiThisisfinland.fi:
Tietoa Suomen historiastaenglanti | venäjä | ranska | espanja | saksa | portugali

Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata