Kulttuurit ja uskonnot Suomessa

Suomessa asuu noin 5,5 miljoonaa ihmistä. Kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Suomessa on uskonnonvapaus, joka tarkoittaa sitä, että kaikki saavat valita oman uskontonsa ja harjoittaa sitä. Tältä sivulta löydät tietoa Suomen väestöstä, uskonnoista, uskonnonvapaudesta ja lapsen uskonnosta.

Suomen väestö

Suomen väkiluku on noin 5,5 miljoonaa ihmistä. Suomi on hyvin harvaan asuttu maa. Väestö on keskittynyt erityisesti suuriin kaupunkeihin ja taajamiin. Pääkaupunkiseudulla asuu yli miljoona ihmistä.

linkkiTilastokeskus:
Suomen väestösuomi | ruotsi | englanti

Suomi ja ruotsi ovat Suomen kansalliskielet. Suomea puhuu äidinkielenään hieman alle 4,9 miljoonaa henkilöä ja ruotsia hieman alle 300 000 henkilöä. Suomen ja ruotsin kielen jälkeen eniten puhutaan venäjää, viroa, englantia, somalia ja arabiaa.

Suomen väestöön kuuluu erilaisia vähemmistöjä, joilla on esimerkiksi eri kieli, kulttuuri tai uskonto kuin suurimmalla osalla suomalaisista. Suomen perinteisiä vähemmistöjä ovat esimerkiksi suomenruotsalaiset, saamelaiset, romanit, juutalaiset ja tataarit. Lisäksi Suomessa asuu ihmisiä, jotka ovat muuttaneet tänne esimerkiksi Venäjältä, Virosta, Balkanin maista, Somaliasta ja Irakista.

linkkiTilastokeskus:
Maahanmuuttajat väestössäsuomi | englanti

Uskonnot Suomessa

Suurin osa suomalaisista on kristittyjä. Suurin uskonnollinen yhdyskunta on Suomen evankelis-luterilainen kirkko, johon kuuluu noin 70 % väestöstä. Suomen ortodoksinen kirkko on toiseksi suurin uskonnollinen yhdyskunta. Hieman yli 1 % väestöstä kuuluu ortodoksiseen kirkkoon. Evankelis-luterilaisella kirkolla ja ortodoksisella kirkolla on Suomessa erityisasema. Niillä on esimerkiksi oikeus kantaa veroa.

Suomessa asuu kymmeniä tuhansia muslimeja. Heistä kuitenkin vain osa kuuluu islamilaisiin yhdyskuntiin. Suomessa asuu myös parituhatta juutalaista. Helsingissä ja Turussa toimii synagoga.

Muita uskonnollisia yhdyskuntia Suomessa ovat esimerkiksi Katolinen kirkko Suomessa, Helluntaikirkko, Suomen Vapaakirkko, Suomen Adventtikirkko, mormonikirkko ja Jehovan todistajat.

Suomessa asuvista ihmisistä noin kolmasosa ei virallisesti kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Suomessa monen juhlapyhän juuret ovat kristinuskossa. InfoFinlandin sivulta Suomalaiset juhlapyhät löydät tietoa siitä, milloin Suomessa vietetään juhlapyhiä.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
Uskonnolliset yhdyskunnatsuomi | ruotsi | englanti

linkkiUskonnot.fi:
Uskonnolliset yhdyskunnatsuomi | englanti

Uskonnonvapaus ja oman uskonnon harjoittaminen Suomessa

Suomessa on uskonnonvapaus. Kaikilla, jotka asuvat Suomessa, on oikeus valita itse oma uskontonsa ja harjoittaa sitä. Jos ei halua, ei tarvitse valita mitään uskontoa. Kenenkään ei myöskään ole pakko osallistua uskonnon harjoittamiseen.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
Uskonnonvapaussuomi | ruotsi | englanti

Vähintään 20 täysi-ikäistä henkilöä voi perustaa uskonnollisen yhdyskunnan. Uskonnollisen ryhmän ei ole pakko rekisteröityä yhdyskunnaksi, vaan ryhmä voi toimia myös ilman rekisteröitymistä.

linkkiPatentti- ja rekisterihallitus:
Uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröiminensuomi | ruotsi | englanti

Lapsen uskonto

Vanhemmat päättävät, mikä on lapsen uskonto. Jos vanhemmat ovat eri mieltä asiasta, lasta ei liitetä mihinkään uskontoon. Jos tuomioistuin on nimennyt toisen vanhemman lapsen yksinhuoltajaksi, hän voi päättää lapsen uskonnosta yksin.

Lapsella on oikeus oman uskonnon opetukseen koulussa. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Perusopetus.

Täysi-ikäinen eli 18 vuotta täyttänyt henkilö voi itse päättää omasta uskonnostaan.