Elämä Suomessa

Kaupungit

Turvapaikanhakijana Suomeen

Miten voit hakea turvapaikkaa Suomesta?

Voit hakea turvapaikka Suomesta, jos sinulla on perustellusti aihetta pelätä joutuvasi kotimaassasi vainotuksi. Turvapaikkaa voi hakea vain itselle. Et voi hakea sitä esimerkiksi perheenjäsenen tilanteen perusteella.

 • Tee turvapaikkahakemus henkilökohtaisesti,
 • hakemus pitää tehdä poliisille, rajaviranomaiselle tai tulliviranomaiselle
 • tee hakemus heti kun saavut Suomeen
 • kerro tarkasti miksi haet turvapaikkaa

Turvapaikkaa ei voi hakea

 • Suomen ulkomailla olevissa edustustoissa tai niiden kautta,
 • kirjeitse tai sähköpostitse ulkomailta käsin

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Turvapaikan hakeminen Suomestasuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Tietoa turvapaikanhakijoille-esitesuomi | ruotsi | englanti | venäjä | ranska | somali | persia | arabia | kurdi

Euroopan unionin alueelta tulevat turvapaikanhakijat

EU-maiden (ja Sveitsin, Norjan, Islannin ja Liechtensteinin) alueella turvapaikkaa pitää hakea siinä valtiossa, jonka alueelle ensin saapuu. Jos olet hakenut turvapaikkaa tai oleskellut jossain muussa EU-maassa (tai Sveitsissä, Norjassa, Islannissa tai Liechtensteinissa) ennen kun tulit Suomeen, hakemustasi ei käsitellä Suomessa. Tässä tapauksessa sinut käännytetään takaisin siihen maahan, jossa olit ennen kun tulit Suomeen.

Jos olet Euroopan unionin jäsenmaan kansalainen, et todennäköisesti saa turvapaikkaa Suomesta, koska Suomi pitää kaikkia EU-maita turvallisina kansalaisilleen. EU-maiden kansalaisten hakemuksia pidetään sen takia yleensä perusteettomina. Kaikki EU-maiden kansalaisten hakemukset kuitenkin tutkitaan.

InfoFinlandin sivulta EU-kansalaiset löydät tietoa siitä, miten EU-maiden kansalaiset voivat muuttaa Suomeen.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Turvapaikkahakemuksen tutkimatta jättäminensuomi | ruotsi | englanti

Hakemuksen käsittely ja oleskelu Suomessa

On tavallista, että hakemuksen käsittely kestää useita kuukausia. Kun olet hakenut turvapaikkaa, sinulla on oikeus oleskella Suomessa niin kauan kuin hakemuksesi käsittely kestää. Sinä aikana et voi matkustaa ulkomaille. Jos matkustat, viranomaiset voivat päättää, että hakemuksesi ei ole enää voimassa.

Voit asua ilmaiseksi vastaanottokeskuksessa turvapaikkahakemuksesi käsittelyn ajan. Voit asua myös muualla kuin vastaanottokeskuksessa, mutta silloin sinun täytyy maksaa asumiskustannukset itse.

Miten hakemus käsitellään?

Jokaisen turvapaikanhakijan hakemus käsitellään yksilöllisesti. Maahanmuuttovirasto käsittelee turvapaikkahakemuksesi ja päättää myönnetäänkö sinulle turvapaikka tai oleskelulupa. Maahanmuuttovirasto kutsuu sinut turvapaikkapuhutteluun, jossa selvitetään voidaanko sinulle myöntää turvapaikka tai voitko saada oleskeluluvan Suomeen muun suojelun tarpeen perusteella. Sinulla on oikeus käyttää tulkkia, jonka Maahanmuuttovirasto hankkii sinulle.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Turvapaikkahakemuksen käsittelysuomi | ruotsi | englanti

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus

Saat tehdä ansiotyötä Suomessa, kun turvapaikkahakemuksesi jättämisestä on kulunut kolme kuukautta, jos sinulla on voimassa oleva matkustusasiakirja. Jos sinulla ei ole matkustusasiakirjaa, saat tehdä ansiotyötä Suomessa, kun olet ollut maassa kuusi kuukautta.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Turvapaikanhakijan työnteko-oikeussuomi | ruotsi | englanti

Alaikäiset turvapaikanhakijat

Jos alle 18-vuotias turvapaikanhakija saapuu Suomeen ilman huoltajaa, hänelle määrätään Suomessa edunvalvoja, joka valvoo, että lapsen etu toteutuu turvapaikkahakemuksen käsittelyssä. Alle 16-vuotiailla turvapaikanhakijoilla ja turvapaikanhakijoiden alle 16-vuotiailla lapsilla on oikeus käydä Suomessa koulua.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Lapsi, joka on tullut Suomeen ilman huoltajaa(pdf, 674)suomi | ruotsi | englanti | venäjä | ranska | espanja | kiina | persia | arabia | kurdi

Oikeusapua turvapaikanhakijoille

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat sekä muut ulkomaalaiset voivat hakea apua ja neuvontaa oikeudellisissa kysymyksissä Pakolaisneuvonta ry:stä. Pakolaisneuvonta antaa turvapaikanhakijoille oikeusapua turvapaikkaprosessin alkuvaiheessa. Pakolaisapu antaa neuvontaa myös henkilöille, jotka ovat Suomessa ilman oleskelulupaa.

linkkiPakolaisneuvonta ry:
Oikeusapua pakolaisillesuomi | ruotsi | englanti

Turvapaikka ja oleskelulupa

Saat jäädä Suomeen, jos sinulle myönnetään turvapaikka tai oleskelulupa muulla perusteella. Sinulle voidaan myöntää Suomesta turvapaikka, jos viranomaiset katsovat, että joudut kotimaassasi vainotuksi

 • alkuperän
 • uskonnon,
 • kansallisuuden,
 • tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen,
 • tai poliittisen mielipiteen takia.

Jos et saa turvapaikkaa, voit joissakin tapauksissa saada oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella. Toissijaisen suojelun perusteella voit saada oleskeluluvan, jos sinua uhkaa:

 • kuolemanrangaistus tai teloitus;
 • kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus;
 • vakava henkilökohtainen vaara, joka johtuu aseellisesta konfliktista

Kun haet turvapaikkaa, Maahanmuuttovirasto tutkii samalla myös voitko saada oleskeluluvan jollakin muulla perusteella.

Jos olosuhteet kotimaassasi ovat sellaiset, että et tarvitse turvapaikkaa tai toissijaista suojelua eikä oleskeluluvan myöntämiselle ole muitakaan perusteita, hakemuksesi hylätään ja sinut käännytetään Suomesta.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Turvapaikkasuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Oleskelulupa muulla perusteellasuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Turvapaikanhakijan käännyttäminensuomi | ruotsi | englanti

Maahanmuuttoviraston päätöksestä valittaminen

Jos saat kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseesi tai oleskelulupahakemukseesi, sinulla on mahdollisuus valittaa päätöksestä. Turvapaikkaa tai oleskelulupaa koskevasta päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Ohje valituksen tekemisestä on päätöksen liitteenä. Lisätietoa saat Maahanmuuttovirastolta.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Turvapaikkapäätöksestä valittaminensuomi | ruotsi | englanti

Ongelmia oleskeluluvan kanssa?

Tietoa oleskelulupa-asioista on myös InfoFinlandin sivulla Oleskelulupaongelmat.

Turvapaikanhakijana Suomessa

InfoFinlandin sivulta Turvapaikanhakija löydät lisää tietoa turvapaikanhakijoille.