Yrittäjäksi Suomeen

Jos haluat perustaa yrityksen Suomeen ja olet jonkin muun kuin EU-maan tai Pohjoismaan kansalainen etkä myöskään asu Euroopan talousalueen (ETA) maassa, tarvitset oleskeluluvan. Oleskelulupaa täytyy hakea ennen kuin tulet Suomeen.

Suomessa yrityksen voi perustaa kuka tahansa henkilö, jolla on pysyvä asuinpaikka jossakin Euroopan talousalueen (ETA) maassa. Luvan tarve ei riipu kansalaisuudestasi vaan siitä, missä sinun asuinpaikkasi on.

Yritystoimintasi pitää olla kannattavaa, ja toimeentulosi pitää olla turvattu yritystoiminnasta saamillasi tuloilla.

Koronavirus ja muutto Suomeen

Suomen rajaliikennettä rajoitetaan. Monilla mailla on edelleen käytössä karanteenimääräyksiä.

Lue koronaviruksen vaikutuksista oleskelulupiin InfoFinlandin sivulta Koronavirus ja muutto Suomeen.

Yrittäjän oleskelulupa

Jos haluat työskennellä yrittäjänä Suomessa, tarvitset yrittäjän oleskeluluvan.

Yrittäjäksi katsotaan:

  • startup-yrittäjä
  • yksityinen elinkeinonharjoittaja, niin sanottu toiminimiyritys
  • avoimen yhtiön yhtiömies
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
  • sellainen osuuskunnan jäsen, jolla on rajaton lisämaksuvelvollisuus
  • osakeyhtiössä johtavassa asemassa (toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen) työskentelevä osakas tai muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevä henkilö

Jotta voisit saada yrittäjän oleskeluluvan, sinun täytyy itse tehdä työtä yrityksessäsi Suomessa.

Jos sinulla ei ole pysyvää asuinpaikkaa Suomessa tai muualla ETA-alueella, sinun täytyy rekisteröidä yritystoimintasi Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin ennen kuin haet yrittäjän oleskelulupaa.

Jos muutat pysyvästi Suomeen tai ETA-alueelle, et tarvitse Patentti- ja rekisterihallituksen lupaa yrityksen perustamiseen. Lupa ei siis ole riippuvainen kansalaisuudesta vaan siitä, missä pysyvä asuinpaikkasi on.

Oleskelulupahakemuksen käsittelyssä on kaksi vaihetta. Ensin ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) arvioi yrityksesi kannattavuuden muun muassa liiketoimintasuunnitelman ja rahoituksen perusteella. Sitten Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen oleskeluluvasta.

Maahanmuuttoviraston sivuilta löydät lisätietoa yrittäjän oleskeluluvan hakemisen edellytyksistä.

linkkiPatentti- ja rekisterihallitus:
ETA-alueen ulkopuolella asuvien yrittäjien luvatsuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Yrittäjän oleskelulupasuomi | ruotsi | englanti

linkkiStartingupsmoothly.fi:
Chatbot-palvelu ulkomaalaisille yrittäjillesuomi | englanti

Startup-oleskelulupa

Jos haluat perustaa Suomeen startup-yrityksen, voit hakea kasvuyrittäjille tarkoitettua startup-oleskelulupaa. Jotta voisit saada startup-oleskeluluvan, sinulla pitää olla konkreettinen liiketoimintasuunnitelma.

Startup-oleskeluluvan hakemisessa on kaksi vaihetta:

  1. Tarvitset Business Finlandin puoltavan lausunnon kasvuyrittäjänä toimimisesta;
  2. Hae startup-oleskelulupaa ja käy tunnistautumassa Suomen edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

Prosessi on hyvin nopea ja sujuva. Ensin sinun täytyy saada Innovaatiokeskus Business Finlandilta myönteinen lausunto. Yrityksiä tukeva Business Finland arvioi yrityksesi liiketoimintamallia, osaamista ja kykyä kasvattaa liiketoimintaa. Voit lähettää tiedot liiketoimintasuunnitelmastasi ja tarvittavat asiakirjat Business Finlandille sähköisesti.

Kun olet saanut Business Finlandilta myönteisen lausunnon, voit hakea Maahanmuuttovirastolta startup-oleskelulupaa. Business Finlandin lausunto on voimassa kaksi kuukautta. Toimita lausunto Maahanmuuttovirastoon startup-oleskelulupahakemuksen liitteenä.

Et voi saada start-up oleskelulupaa Suomeen ilman Business Finlandin myönteistä lausuntoa.

Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin sivuilta löydät ohjeet ja lisätietoa kasvuyrittäjän oleskeluluvan hakemisesta.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Startup-oleskelulupasuomi | ruotsi | englanti

linkkiBusiness Finland:
Startup-oleskelulupaenglanti

Oleskeluluvan hakeminen

Voit hakea yrittäjän oleskelulupaa tai startup-oleskelululupaa verkossa Enter Finland -palvelun kautta. Kun olet tehnyt hakemuksen, sinun pitää käydä lähimmässä Suomen edustustossa, jotta voit todistaa henkilöllisyytesi ja esittää hakemuksen liitteiden alkuperäiset kappaleet. Sinun pitää käydä edustustossa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun teit hakemuksen verkossa. Hakemus voidaan ottaa käsittelyyn vasta sen jälkeen, kun olet käynyt edustustossa. Edustustoon pitää tavallisesti varata aika etukäteen.

Muista tarkistaa Enter Finland -tilisi säännöllisesti. Jos hakemukseesi tarvitaan lisäselvityksiä, saat tiedon siitä omalle tilillesi.

Jos et voi tai osaa tehdä hakemusta verkossa, voit myös tuoda paperisen hakulomakkeen ja sen liitteet lähimpään Suomen edustustoon. Voit tulostaa hakulomakkeen Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Lupahakemuksen käsittely on maksullinen. Sinun pitää maksaa maksu silloin kun jätät lupahakemuksen.

Lue yrityksen perustamisesta InfoFinlandin sivulta Yrityksen perustaminen Suomessa.

linkkiEnterfinland.fi:
Sähköinen hakemussuomi | ruotsi | englanti

Suomalainen henkilötunnus

Jos sinulle myönnetään oleskelulupa Suomeen, sinut rekisteröidään automaattisesti Suomen väestötietojärjestelmään. Samalla saat suomalaisen henkilötunnuksen.

Kun olet muuttanut Suomeen, sinun täytyy käydä lähimmässä Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa rekisteröitymässä asukkaaksi. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Asukkaaksi rekisteröityminen.

Yrittäjänä Suomessa

InfoFinlandin sivulta Työ ja yrittäjyys löydät lisää työntekijöille ja yrittäjille tarkoitettua tietoa.

linkkiNewCo Helsinki:
Yrityksen perustamisopas(pdf, 25 Mt)suomi | ruotsi | englanti | venäjä | ranska | kiina | arabia

linkkiBusiness Finland:
Palveluita yrittäjille-Startup Kitenglanti

Maahanmuuttovirasto: sähköisen asiointipalvelun Enter Finlandin esittely