Asukkaaksi rekisteröityminen

Kun olet muuttanut Suomeen, sinun täytyy käydä lähimmässä Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa rekisteröitymässä asukkaaksi. Sinun pitää tehdä muuttoilmoitus myös tilapäisestä Suomeen muutosta, jos asuminen kestää yli kolme kuukautta. Jos olet ulkomaan kansalainen, saat henkilötunnuksen, kun sinut on rekisteröity Suomen väestötietojärjestelmään.

Jos muutat Suomeen asumaan vakituisesti vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi, sinulla voi olla oikeus kotikuntaan Suomessa. Tarvitset kotikunnan, jotta voit käyttää kaupungin tai kunnan palveluita, kuten terveydenhuoltoa ja päivähoitoa. Digi- ja väestötietovirastossa selvitetään, voidaanko sinulle rekisteröidä kotikunta.

Ennen kuin tulet virastoon, voit täyttää ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoituksen, joka löytyy dvv.fi:n sivuilta. Voit myös täyttää sen Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa.

Digi- ja väestötietovirasto rekisteröi sinun perustietosi Suomen väestötietojärjestelmään. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi, syntymäaika, kansalaisuus, sukupuoli ja osoite.

Suomalainen henkilötunnus

Kun sinut on rekisteröity väestötietojärjestelmään, sinulle annetaan suomalainen henkilötunnus. Voit saada henkilötunnuksen Maahanmuuttovirastolta, kun sinulle myönnetään oleskelulupa Suomeen tai oleskeluoikeutesi rekisteröidään.

Voit pyytää rekisteröintiä ja henkilötunnusta:

 • Digi- ja väestötietovirastosta
 • verotoimistosta, jos tarvitset henkilötunnusta verotusta varten
 • Suomen ulkomaan edustustosta, jos jätät sinne oleskelulupahakemuksen

Suomalainen henkilötunnus on 11 merkkiä pitkä numerosarja, joka muodostuu syntymäpäiväsi ja sukupuolesi perusteella. Henkilötunnusta tarvitset esimerkiksi työnantajaasi tai oppilaitosta varten. Se myös helpottaa monien virallisten asioiden hoitamista.

Jos olet saanut henkilötunnuksen muualta kuin Digi- ja väestötietovirastosta, ja haluat kotikunnan, sinun tulee aina käydä myös Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Kotikunta Suomessa.

Jos olet EU-maan tai Pohjoismaan kansalainen

Ota huomioon, että asuinpaikkasi rekisteröiminen väestötietojärjestelmään Digi- ja väestötietovirastossa on eri asia kuin Maahanmuuttoviraston tekemä rekisteröinti. Jos olet EU-kansalainen ja aiot asua Suomessa yli kolme kuukautta, sinun täytyy käydä myös Maahanmuuttovirastossa ja rekisteröidä oleskeluoikeutesi Suomeen. Lue lisää InfoFinlandin sivulta EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti.

Jos olet jonkin Pohjoismaan kansalainen ja muutat Suomeen, sinun täytyy tehdä muuttoilmoitus ja käydä rekisteröitymässä lähimmässä Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa. Tee muuttoilmoitus viimeistään viikon kuluttua muuttopäivästäsi. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Pohjoismaiden kansalaiset.

Kun menet Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan, ota mukaan ainakin seuraavat asiakirjat:

 • voimassa oleva passi tai muu henkilöllisyystodistus, josta ilmenee kansalaisuus
 • työsopimus, opiskelutodistus tai muu selvitys rekisteröinnin tarpeesta (jos olet EU-maan kansalainen ja jos et ole vielä rekisteröinyt oleskeluoikeuttasi Maahanmuuttovirastossa)
 • alkuperäinen avioliittotodistus (jos olet avioliitossa)
 • alkuperäiset lasten syntymätodistukset (jos sinulla on alle 18-vuotiaita lapsia, jotka muuttavat Suomeen)
 • huomaa, että sinun pitää laillistaa ne asiakirjat, jotka ovat muun kuin EU-maan tai Pohjoismaan viranomaisen antamia. Esimerkiksi, jos sinulla on Yhdysvalloissa annettu avioliittotodistus.

Jos olet muun maan kansalainen

Jos olet jonkin muun maan kansalainen ja haluat muuttaa Suomeen, tarvitset oleskeluluvan. Sinun täytyy hakea oleskelulupaa ennen, kun tulet Suomeen. Lue lisää oleskeluluvista InfoFinlandin sivulta EI-EU-kansalaiset.

Kun olet saanut myönteisen oleskelulupapäätöksen ja muuttanut Suomeen, sinun täytyy käydä lähimmässä Digi-ja väestötietoviraston palvelupaikassa rekisteröitymässä asukkaaksi.

Kun menet Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan, ota mukaan ainakin seuraavat asiakirjat:

 • voimassa oleva passi
 • oleskelulupa (jos tarvitset oleskelulupaa Suomeen)
 • tarvittaessa selvitys Suomessa tehtävästä työstä tai opiskelusta (esim. työsopimus tai oppilaitoksen myöntämä läsnäolotodistus) tai muu selvitys rekisteröitymisen syistä
 • alkuperäinen laillistettu avioliittotodistus (jos olet avioliitossa)
 • alkuperäiset laillistetut lasten syntymätodistukset (jos sinulla on alle 18-vuotiaita lapsia, jotka muuttavat Suomeen)

Asiakirjan laillistaminen

Sinun pitää esittää Digi- ja väestötietovirastolle alkuperäinen asiakirja tai kopio, joka on luotettavasti oikeaksi todistettu. Kopion voi luotettavasti oikeaksi todistaa asiakirjan antanut viranomainen itse tai sen maan julkinen notaari.

Asiakirjan täytyy olla laillistettu, jotta Digi- ja väestötietovirasto voi merkitä tietosi väestötietojärjestelmään. Jos maasi on liittynyt Haagin yleissopimukseen, hae asiakirjallesi Apostille-todistus.

Et tarvitse Apostille-todistusta, jos sinulla on yleinen asiakirja, jonka on antanut jonkin EU-maan viranomainen. Yleisen asiakirjan liitteeksi saatat kuitenkin tarvita käännösapuna käytettävää vakiolomaketta. Näistä vakiolomakkeista voit tiedustella tarkemmin maasi viranomaisilta, josta todistusta haet. Toinen vaihtoehto on, että asiakirjan kääntää virallinen kääntäjä, jonka jokin EU-maa on hyväksynyt.

Huomaa, että asiakirjojen pitää olla suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Jos asiakirjasi on jollain muulla kielellä, sinun täytyy huolehtia siitä, että se käännetään suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Asiakirjan voi käännättää auktorisoidulla kielenkääntäjällä. Jos käännös tehdään ulkomailla, myös käännöksen pitää olla laillistettu.

Jos tarvitset lisää tietoa siitä, miten voit laillistaa asiakirjat, ole yhteydessä Digi- ja väestötietovirastoon tai oman maasi ulkoministeriöön.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Ulkomaalaisen rekisteröintisuomi | ruotsi | englanti

linkkiVerohallinto:
Ulkomaalaisen rekisteröinti verotoimistossasuomi | ruotsi | englanti

Asukkaaksi rekisteröityminen
 • Kotikunta Suomessa