Elämä Suomessa

Kaupungit

Asukkaaksi rekisteröityminen

Kun olet muuttanut Suomeen, sinun täytyy käydä kotipaikkasi maistraatissa. Ennen kuin tulet maistraattiin, voit täyttää rekisteröinti-ilmoituksen, joka löytyy maistraatti.fi:n sivuilta. Voit myös täyttää sen maistraatissa. Maistraatista voit myös edellytyksien täyttyessä saada suomalaisen henkilötunnuksen, jos et ole saanut sitä jo silloin, kun sinulle myönnettiin oleskelulupa tai EU-kansalaisen oleskeluoikeutesi rekisteröitiin Maahanmuuttovirastossa.

Mikäli tarvitset henkilötunnuksen työntekoa varten, voit saada henkilötunnuksen myös verotoimistosta.

Maistraatissa selvitetään voidaanko sinulle rekisteröidä kotikunta.

Kun menet maistraattiin, ota mukaan ainakin seuraavat asiakirjat:

  • passi tai
  • muu henkilöllisyystodistus, josta ilmenee kansalaisuus (jos olet EU-maan tai Pohjoismaan kansalainen)
  • laillistettu avioliittotodistus (jos olet avioliitossa)
  • laillistetut lasten syntymätodistukset (jos sinulla on alle 18-vuotiaita lapsia)
  • oleskelulupa (jos tarvitset oleskelulupaa Suomeen)
  • EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus, (jos olet EU-kansalainen ja jos tarvitset rekisteröintiä)
  • työsopimus tai opiskelutodistus (ellei sinulla ole EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintiä)

Huomaa, että ulkomaalaisten asiakirjojen on oltava laillistettuja, jotta niiden perusteella voidaan merkitä henkilötietoja väestötietojärjestelmään.

Asiakirjat pitää myös käännättää suomen-, ruotsin- tai englanninkielelle, jos ne ovat jollakin muulla kielellä.

Jos tarvitset lisätietoja asiakirjojen laillistuksista, ole yhteydessä maistraattiin tai oman maasi ulkoministeriöön.

linkkiMaistraatti:
Ulkomaalaisen rekisteröintisuomi | ruotsi | englanti

linkkiVerohallinto:
Ulkomaalaisen rekisteröinti verotoimistossasuomi | ruotsi | englanti

Suomalainen henkilötunnus

Henkilötunnus on 11 merkkiä pitkä numerosarja, joka muodostuu syntymäpäiväsi ja sukupuolesi perusteella. Henkilötunnusta tarvitset esimerkiksi työnantajasi tai oppilaitosta varten. Se myös helpottaa monien virallisten asioiden hoitamista.

Jotta voit saada suomalaisen henkilötunnuksen, tietosi on rekisteröitävä Suomen väestötietojärjestelmään. Se tarkoittaa sitä, että sinusta merkitään perustiedot väestötietojärjestelmään. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi, syntymäaika, kansalaisuus, sukupuoli ja osoite.

Kun haet oleskelulupaa, voit samalla hakea myös suomalaista henkilötunnusta. Silloin sinun täytyy hakemuksessasi pyytää, että tietosi rekisteröidään Suomen väestötietojärjestelmään.

Jos olet EU-kansalainen, voit hakea henkilötunnusta samalla kun haet oleskeluoikeuden rekisteröintiä. Rekisteröintilomakkeessa on kohta, jossa voit pyytää tietojesi rekisteröimistä väestötietojärjestelmään.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Kotikunta Suomessa.

Asukkaaksi rekisteröityminen
  • Kotikunta Suomessa