Siirry sisältöön

Taloudellista tukea vammaisille

Julkaistu28.06.2024
Suomessa voit vammaisena ihmisenä hakea erilaisia tukia, jotta pärjäät taloudellisesti. Näitä tukia ovat esimerkiksi työkyvyttömyyseläke, vammaistuki sekä vaatetus- ja ravitsemustuki.

Työkyvyttömyyseläke

Jos sinulla on vamma tai sairaus, jonka takia et pysty käymään töissä, voit saada työkyvyttömyyseläkettä. Jos olet sokea tai liikuntakyvytön, voit saada työkyvyttömyyseläkettä, vaikka pystyisit käymään töissä. Työkyvyttömyyseläkettä maksetaan 16–64-vuotiaille. Eläkkeen saamiseen vaikuttaa se, kuinka kauan olet asunut Suomessa. Tavallisesti voit saada työkyvyttömyyseläkettä, kun olet asunut Suomessa kolme vuotta.

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä Kelasta.

Vammaistuki yli 16-vuotiaalle

Jos sinulla on vamma tai sairaus, joka heikentää toimintakykyäsi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan, voit saada vammaistukea. Tarvitset lääkärintodistuksen, jotta voit hakea vammaistukea. Aikuisen vammaistukea maksetaan 16–64-vuotiaille. Vammaistuen määrä riippuu siitä, miten paljon haittaa sairaudestasi tai vammastasi johtuu, ja miten paljon apua ja ohjausta tarvitset.

Tukea vammaisen omaisen hoitamiseen

Jos hoidat vammaista omaistasi kotona, hyvinvointialueesi voi maksaa sinulle omaishoidontukea. Kysy lisää oman alueesi vammaispalveluista tai omaishoidon neuvonnasta.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOmaishoitajaliitto

Palveluopas omaishoitajille

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOmaishoitajaliitto

Omaishoidon neuvonta

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Alle 16-vuotias lapsi voi saada vammaistukea, jos hän tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta vähintään kuuden kuukauden ajan. Alle 16-vuotiaan vammaistukea voit hakea Kelasta. Tuki myönnetään yleensä tietyksi ajaksi. Kun se on päättynyt, tuelle voi hakea jatkoa.

Erityishoitoraha

Voit saada Kelasta erityishoitorahaa, jos

  • osallistut alle 7-vuotiaan lapsesi sairaala- tai poliklinikkahoitoon
  • osallistut 7–15-vuotiaan vaikeasti sairaan lapsesi sairaala- tai poliklinikkahoitoon
  • osallistut 0–15-vuotiaan lapsesi kuntoutukseen
  • hoidat kotona alle 16-vuotiasta vaikeasti sairasta lastasi ja kotihoito liittyy lapsen sairaalahoitoon tai sairaalan poliklinikkahoitoon
  • olet varalla lapsen vaikeaan sairauteen liittyvän koulu- tai päivähoitokokeilun ajan.

Eläkettä saavan hoitotuki

Jos olet eläkkeellä ja toimintakykysi on heikentynyt vamman tai sairauden takia yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan, voit saada eläkettä saavan hoitotukea. Voit saada tukea, jos tarvitset vamman tai sairauden takia säännöllisesti apua tai ohjausta ja valvontaa. Tuen suuruus riippuu siitä, miten paljon tukea tarvitset. Voit hakea eläkettä saavan hoitotukea Kelasta.

Vaatetus- ja ravitsemustuki

Jos vammasi tai sairautesi aiheuttaa sinulle ylimääräisiä ruoka- tai vaatekustannuksia, voit hakea vaatetustukea tai ravitsemustukea. Kysy lisää oman alueesi vammaispalveluista.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ylimääräiset vaate- ja ravintokustannukset