Siirry sisältöön

Lapsen terveys

Julkaistu17.06.2024
Suomessa on kattavat ja laadukkaat terveyspalvelut lapsille. Julkiset terveyspalvelut ovat edullisia tai maksuttomia, esimerkiksi lastenneuvolat ja kouluterveydenhuolto. Lisäksi tarjolla on paljon yksityisiä terveyspalveluita.

Jos lapsellasi on kotikunta Suomessa, hänellä on oikeus käyttää julkisia terveyspalveluita. Lapsilla on joskus oikeus käyttää palveluita myös ilman kotikuntaa. Esimerkiksi alle 18-vuotiailla turvapaikanhakijoilla on oikeus palveluihin.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Kotikunta Suomessa.

Jos kuulut Suomen sairausvakuutuksen piiriin, voit ottaa lapsellesi vakuutuksen, joka kattaa yksityisten terveyspalveluiden kustannuksia.

Kun lapsi sairastuu

Kuumeista tai muuten sairasta lasta ei voi viedä hoitopaikkaan. Kun alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, lapsen äiti tai isä voi jäädä kotiin hoitamaan lasta. Hoitovapaa voi kestää korkeintaan neljä päivää. Työehtosopimuksessa on sovittu, saako tältä ajalta palkkaa vai ei.

Jos lapsi sairastuu kesken koulupäivän, hän saa ensiapua koulussa. Jos lapsi tarvitsee muuta hoitoa, koulu ilmoittaa siitä vanhemmille.

Jos sairas lapsi tarvitsee lääkärin tai hoitajan apua, ota yhteyttä oman alueesi sosiaali- ja terveyskeskukseen tai yksityiseen lääkäriasemaan. Sosiaali- ja terveyskeskukset ovat auki maanantaista perjantaihin, yleensä klo 8–16. Sinun kannattaa soittaa sinne heti aamulla, kun ajanvaraus aukeaa. Ajanvarauksessa arvioidaan, millaista hoitoa lapsi tarvitsee.

Iltaisin ja viikonloppuisin sosiaali- ja terveyskeskukset ovat kiinni. Silloin äkilliset sairaudet ja tapaturmat hoidetaan päivystyksessä. Jos lapsen sairaus ei vaadi välitöntä hoitoa, odota kunnes sosiaali- ja terveyskeskus aukeaa seuraavan kerran. Lasten ja nuorten päivystys on järjestetty usein omassa yksikössään.

Eri hyvinvointialueilla sosiaali- ja terveyskeskuksella voi olla myös jokin muu nimi, esimerkiksi terveysasema, terveyskeskus tai hyvinvointiasema.

Voit myös varata lääkäriajan yksityiseltä lääkäriasemalta. Ne ovat usein auki myös iltaisin, ja niihin ajan voi joskus saada nopeammin. Yksityiset terveyspalvelut maksavat kuitenkin asiakkaalle paljon enemmän kuin julkiset.

Jos epäilet, että lapsi on saanut myrkytyksen, voit kysyä neuvoa Myrkytystietokeskuksesta. Sen puhelinpalvelu on auki 24 tuntia vuorokaudessa. Puhelinnumero on 0800 147 111.

Jos lapsi on hengenvaarassa tai joutuu onnettomuuteen, soita hätänumeroon 112. Ambulanssi on tarkoitettu vain vakavia ja kiireellisiä tilanteita varten. Älä soita hätänumeroon tavallisessa sairastapauksessa.

Lisää tietoa saat InfoFinlandin sivulta Hätätilanteet.

Pienten lasten terveys

Alle kouluikäisen lapsen terveydestä huolehtii yleensä lastenneuvola. Lapsi aloittaa koulun yleensä sinä vuonna, kun hän täyttää 7 vuotta. Lastenneuvola seuraa ja tukee alle kouluikäisen lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Lapset käyvät säännöllisesti lastenneuvolassa lääkärin tai terveydenhoitajan luona.

Terveydenhoitaja seuraa lapsen kehitystä, rokottaa lapset ja antaa tietoa oikeasta ravitsemuksesta. Terveydenhoitaja käy myös lapsen kotona heti syntymän jälkeen.

Julkiset neuvolapalvelut ovat maksuttomia. Voit käyttää oman alueesi lastenneuvolan palveluja, jos sinulla on kotikunta Suomessa. Lisää tietoa saat InfoFinlandin sivulta Kotikunta Suomessa.

Lapsi saa neuvolasta oman neuvolakortin. Ota kortti aina mukaan neuvolaan. Terveydenhoitaja merkitsee siihen lapsesi terveystiedot ja rokotukset. Neuvolakortti voi olla myös sähköinen.

Kun muutat Suomeen tai kunnasta toiseen Suomessa, sinun kannattaa ottaa yhteyttä uuden paikkakuntasi neuvolaan. Näin varmistat, että lapsi saa kutsun neuvolaan ajallaan.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSosiaali- ja terveysministeriö

Tietoa neuvolapalveluista

Kouluikäisten lasten terveys

Jokaisella koululla on nimetty lääkäri ja terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja tarkastaa lapset koulussa. Terveydenhoitaja on koulussa tiettyinä päivinä viikossa. Oppilaat voivat itse mennä terveydenhoitajan luokse, jos heillä on ongelmia. Jos koulussa sattuu tapaturma, lapsi saa ensiapua. Tietoa kouluterveydenhuollosta on Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSosiaali- ja terveysministeriö

Kouluterveydenhuolto

Rokotukset

Suomessa lapsille tarjotaan mahdollisuus rokotuksiin monia tarttuvia tauteja vastaan. Rokotukset annetaan lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Ne rokotukset, jotka kuuluvat rokotusohjelmaan, ovat perheelle maksuttomia. Rokottaminen on vapaaehtoista. Suurin osa lapsista saa Suomessa rokotusohjelman mukaiset rokotteet. Kerro terveydenhoitajalle, mitä rokotuksia lapsesi on saanut ennen Suomeen tuloa.

Jos haluat, että lapsesi saa jonkin sellaisen rokotteen, jota ei ole rokotusohjelmassa, varaa aika lääkärille. Lääkäri voi kirjoittaa reseptin rokotteeseen, ja terveydenhoitaja voi rokottaa lapsesi. Sinun täytyy itse ostaa rokote apteekista.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

Suomen rokotusohjelma

Suomessa lapset tarvitsevat D-vitamiinilisää

Kun lapsi kasvaa, hän tarvitsee D-vitamiinia. D-vitamiini on tärkeää, jotta luusto kehittyy hyvin. Erityisen tärkeää se on Suomessa, koska talvella on pimeää. Lapset eivät Suomessa saa tarpeeksi D-vitamiinia auringon valosta ja ruoasta.

Anna 0–17-vuotiaalle lapsellesi D-vitamiinivalmistetta joka päivä ympäri vuoden. D-vitamiinivalmisteet ovat joko tippoja tai tabletteja. D-vitamiinia on tärkeää syödä oikea määrä, ei liian paljon eikä liian vähän. Kysy neuvolasta, mikä on lapsellesi oikea annos.

Pitkäaikainen sairaus tai vammaisen lapsen hoitaminen

Voit hakea erityishoitorahaa, jos sinun pitää osallistua alle 16-vuotiaan vaikeasti sairaan tai vammaisen lapsen hoitoon tai kuntoutukseen, etkä voi sen vuoksi käydä töissä. Erityishoitorahan vaihtoehtona sinulla voi olla oikeus kuntoutusrahaan lapsen kuntoutuksen aikana.

Poikien ympärileikkaus

Ympärileikkaus on aina peruuttamaton toimenpide. Jos se tehdään ei-lääketieteellisestä syystä, puututaan pojan ruumiilliseen koskemattomuuteen. Ympärileikkauksen saa tehdä vain laillistettu lääkäri. Ympärileikkausta varten tarvitaan pojan huoltajien kirjallinen suostumus. Jos lapsella on kaksi huoltajaa, tarvitaan molempien suostumus, muuten toimenpidettä ei saa tehdä. Pojalla on oikeus kieltäytyä leikkauksesta.

Ympärileikkausta ei saa tehdä ilman lääkärin antamaa kivunlievitystä, ja se täytyy tehdä steriileissä olosuhteissa. Ei-lääketieteellinen ympärileikkaus ei kuulu julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon, joten sitä ei voida tehdä julkisella sosiaali- ja terveysasemalla ja se täytyy maksaa itse.

Kysy lisää ympärileikkauksesta neuvolasta, sosiaali- ja terveysaseman lääkäriltä, kouluterveydenhoitajalta tai koululääkäriltä.

Tyttöjen sukuelinten silpominen

Tyttöjen sukuelinten silpominen on Suomessa rikos. Siitä voi saada monen vuoden vankeusrangaistuksen. On myös rikos tehdä tytölle sukuelinten silpominen ulkomailla.

Sukuelinten silpominen aiheuttaa monenlaisia vakavia terveysongelmia ja on haitallista terveydelle usein myös aikuisiässä. Silpominen on myös lapselle pelottava ja mahdollisesti hyvin järkyttävä kokemus.