Siirry sisältöön

Mikä on perhe?

Julkaistu05.02.2024
Suomalainen perhekäsitys on monia muita maita suppeampi. Vanhemmat ja lapset muodostavat perheen, mutta myös lapseton pariskunta on Suomessa perhe. Perheen muodostavat myös yksinhuoltaja ja hänen lapsensa.

Perheen määritelmä

Suomessa perheen muodostavat

  • aviopuolisot
  • avopuolisot
  • alle 18-vuotias naimaton lapsi tai lapset ja heidän Suomessa asuva huoltajansa tai huoltajat

Suomessa perheeksi katsotaan useimmiten ydinperhe eli vanhemmat ja lapset. Esimerkiksi jos isovanhemmat, vanhemmat ja lapset asuvat samassa asunnossa, niin virallisesti vain vanhemmat ja lapset kuuluvat samaan perheeseen. Isovanhemmat muodostavat erillisen perheen.

Perheessä voi olla lapsia, tai lapseton pariskunta voi muodostaa perheen. Perheen aikuiset voivat olla joko eri sukupuolta tai samaa sukupuolta. Perheen muodostavat myös yksinhuoltajaäiti tai -isä sekä hänen lapsensa.

Uusperhe on pariskunta, jonka kanssa asuu yksi tai useampi lapsi parin aikaisemmista liitoista. Lisäksi uusperheessä voi asua parin yhteisiä lapsia.

Jos olet eronnut, voit solmia uuden avioliiton ilman entisen puolisosi lupaa. Suomen lain mukaan et tarvitse entisen puolisosi lupaa uuden avioliiton solmimiseen, vaikka sinulla ja entisellä puolisollasi olisi yhteisiä lapsia.

Sateenkaariperheet

Sateenkaariperheet ovat homo-, lesbo-, bi-, ja transvanhempien ja heidän lastensa perheitä. Näitä ovat esimerkiksi naisparien ja miesparien perheet sekä ne perheet, joissa on enemmän kuin kaksi vanhempaa.

Jos samaa sukupuolta olevat puolisot ovat naimisissa, heillä on oikeus adoptoida lapsi tai tehdä perheen sisäinen adoptio. Perheen sisäinen adoptio tarkoittaa sitä, että puoliso adoptoi toisen puolison lapsen ja tulee virallisesti lapsen toiseksi vanhemmaksi. Suomessa lapsella voi olla korkeintaan kaksi juridista vanhempaa.

Jos suunnittelet perheen sisäistä adoptiota, ota yhteyttä kuntasi sosiaalitoimistoon.

Sateenkaariperheet ry on järjestö, joka tukee, neuvoo ja järjestää toimintaa sateenkaariperheille. Yhteystiedot löydät järjestön verkkosivuilta.

Elatusvelvollisuus

Suomen lain mukaan vanhemmat ovat velvollisia huolehtimaan taloudellisesti alaikäisistä lapsistaan ja aviopuolisot toisistaan. Perheenjäsenten elatusvelvollisuus ei ulotu muihin sukulaisiin, esimerkiksi aikuisiin sisaruksiin tai isovanhempiin. Suomessa ei siis oleteta, että yksityiset ihmiset huolehtivat taloudellisesti heikossa asemassa olevista sukulaisistaan. Tuki tulee yhteiskunnalta sosiaaliturvan kautta.

Parisuhde

Pariskunta voi valita haluavatko he elää yhdessä avoliitossa vai avioliitossa. Kannattaa ottaa huomioon, että parisuhteen muoto vaikuttaa puolisoiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, omaisuus- ja perintöasioihin, lapsen huoltoon ja elatukseen sekä adoptioon.

Neuvoa perheasioissa

Väestöliitto tarjoaa puhelin- ja sähköpostineuvontaa kun tarvitset keskusteluapua lastenkasvatukseen tai perheen ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Puheluihin vastataan seuraavilla kielillä:

kurdi (sorani), dari, persia puh. 050 325 6450

venäjä ja englanti puh. 050 325 7173

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Lasten kasvatus Suomessa.