Siirry sisältöön

Lasten kasvatus Suomessa

Julkaistu26.03.2024
Yhteiskunta turvaa lakien ja säädösten avulla lasten oikeuksia. Lain mukaan vanhemmilla tai lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsensa hyvinvoinnista ja tasapainoisesta kehityksestä.

Suomessa lasten ruumiillinen kuritus (kuritusväkivalta) on kielletty laissa. Lasta ei esimerkiksi saa lyödä eikä tukistaa.

Suomessa korostetaan tasa-arvoa. Esimerkiksi pienen lapsen äiti voi käydä töissä, samalla kun toinen vanhempi jää kotiin hoitamaan lasta. Suomessa naiset ja miehet hoitavat ja kasvattavat lapsia.

Lasta kannustetaan itsenäiseen ajatteluun. Lapsi saa olla esimerkiksi eri mieltä vanhemman kanssa. Suomessa nuoret muuttavat yleensä pois kotoa täysi-ikäisinä kun he lähtevät opiskelemaan tai töihin. On tavallista, että he asuvat joko yksin tai opiskelutovereiden kanssa ennen perheen perustamista.

Koulutusta arvostetaan Suomessa ja vanhempien kannustus koulunkäyntiin on tärkeää. Ole kiinnostunut lapsen koulunkäynnistä ja osallistu esimerkiksi koulun järjestämiin vanhempainiltoihin.

Lapselle ja nuorelle on tärkeää antaa selkeät rajat ja säännöt. Yhteisistä säännöistä voi esimerkiksi sopia muiden vanhempien kanssa. Kannattaa muistaa, että alle 18-vuotiaalle ei saa antaa tupakkaa tai alkoholia.

Kun nuori täyttää 18 vuotta, on hän lain mukaan täysi-ikäinen. Silloin nuori on täysivaltainen yhteiskunnan jäsen ja hänellä on päätösvalta omaan elämäänsä. Myös alle 18-vuotiailla on oikeus tehdä itse päätöksiä joissakin asioissa.

InfoFinlandin sivulla Lasten ja nuorten oikeudet ja velvollisuudet kerrotaan lasten oikeuksista ikävuosien mukaan.

Lasten kasvatukseen on tarjolla paljon apua ja tukea. Jos tarvitset tukea tai olet huolestunut lapsesta, voit kysyä neuvoa esimerkiksi oman alueesi perhekeskuksesta. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Ongelmat perheessä.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Jos perheeseen on syntynyt vauva, aikuinen on uupunut tai elämässä on joku muu erityinen tilanne, voit hakea kotipalvelua. Lapsiperheiden kotipalvelu on käytännön apua kotitöissä tai lastenhoidossa, että perheen arki ja lasten kasvatus sujuvat paremmin. Lapsiperheille on mahdollista hakea kotipalvelua tilapäisesti tai säännöllisesti, jos tilanne perheessä sitä vaatii. Kotipalvelu on yleensä maksullista. Perheen tulot vaikuttavat maksuun ja sen suuruuteen.

Kotipalveluun kuuluu jokapäiväisen elämän tehtäviä esimerkiksi:

  • asuminen
  • hoito ja huolenpito
  • toimintakyvyn ylläpito
  • lasten hoito ja kasvatus
  • asiointi

Kotipalvelun apu voi olla myös konkreettinen tehtävä kotitöissä, kuten siivous tai tiskaus. Ammattilaiset ja perhe yhdessä sopivat kotipalvelusta. Kysy kotipalvelusta lähimmästä neuvolasta tai oman alueesi perhekeskuksesta.