Elämä Suomessa

Kaupungit

Perhe Espoossa

Avioliitto

Ennen avioliittoa täytyy pyytää kirjallisesti avioliiton esteiden tutkimista. Esteiden tutkinta tehdään maistraatissa. Voit tehdä tutkintapyynnön mihin tahansa maistraattiin.

Uudenmaan maistraatti, Espoon yksikkö
Miestentie 3
02150 Espoo
Puh. 029 55 39391
info.uusimaa(at)maistraatti.fi

Lue lisää: Avioliitto.

linkkiMaistraatti:
Vihkiminensuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaistraatti:
Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnastasuomi | ruotsi

Avioero

Nainen tai mies voi jättää avioerohakemuksen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kansliaan. Avioeroa voi hakea myös yksin, ilman puolison suostumusta. Voit lähettää hakemuksen käräjäoikeuden kansliaan postissa, faksilla tai sähköpostina.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus
Vitikka 1 B 2
02630 Espoo
Puh. 029 56 44000
Sähköposti: lansi-uusimaa.ko(at)oikeus.fi

Lue lisää: Avioero.

linkkiLänsi-Uudenmaan käräjäoikeus:
Yhteystiedotsuomi | ruotsi

Lapset avioerossa

Jos sinulla on alle 13-vuotiaita lapsia ja suunnittelet avioeroa, ota yhteyttä perheneuvolaan. Perheneuvolassa voit keskustella perheen tilanteesta työntekijöiden kanssa. Perheneuvoloiden yhteystiedot ovat Espoon kaupungin sivuilla.

Jos suunnittelet avioeroa, voit ottaa yhteyttä myös perheasioiden yksikön lastenvalvojaan. Lastenvalvojan kanssa on mahdollista keskustella erosta ja lasten tulevaisuudesta. Lasten asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatusavusta täytyy tehdä puolisoiden yhteinen sopimus. Lastenvalvojat vahvistavat sopimuksen. Lastenvalvojien yhteystiedot ovat Espoon kaupungin sivulla

Espoon kaupungilla on neuvontapuhelin, josta voi kysyä neuvoa lasten asioista, kun vanhemmat eroavat.

Puh. 046 877 3267

Lue lisää: Lapset avioerossa.

linkkiEspoon kaupunki:
Lastenvalvojien yhteystiedotsuomi | ruotsi

linkkiEspoon kaupunki:
Ero lapsiperheessäsuomi | ruotsi

Lapsen hoito

Lasten päivähoidosta Espoossa on tietoa InfoFinlandin sivuilta Koulutus Espoossa.

Tilapäinen lastenhoito

Voit viedä lapsen tilapäiseen hoitoon puistotädin luo. Se tarkoittaa pienten lasten lyhytaikaista (2-3 h kerrallaan) hoitoa, joka tapahtuu ulkona leikkipuistossa. Lisätietoja saat puistotädeiltä puhelimitse. Puhelinnumerot löytyvät Espoon kaupungin sivuilta.

linkkiEspoon kaupunki:
Puistotäditsuomi

Jos tarvitset kotiisi tilapäisen lastenhoitajan, voit ottaa yhteyttä Mannerheimin lastensuojeluliittoon tai Väestöliittoon.

linkkiMannerheimin Lastensuojeluliitto:
Lastenhoitoasuomi | ruotsi | englanti

linkkiVäestöliitto:
Lastenhoitoa ja kotiapuasuomi

Lue lisää: Lapsen hoito

Kotihoidontuki

Jos perheen nuorin lapsi on alle 3-vuotias, vanhempi voi saada kotihoidon tukea, kun hän hoitaa lasta kotona. Jos sinulla on oikeus kotihoidon tukeen, voit hakea sitä Kelasta. Voit tehdä hakemuksen verkossa tai lähettää sen postissa Kelaan. Voit myös käydä Kelan toimistossa.

Espoon kaupunki maksaa ylimääräisen Espoo-lisän niille perheille, jotka hoitavat alle 3-vuotiasta lasta kotona. Espoo-lisää voi hakea, jos vanhempi hoitaa kotona perheen kaikkia alle kouluikäisiä lapsia.

Lue lisää: Tukea lapsen hoitamiseen kotona.

linkkiEspoon kaupunki:
Lapsen hoitaminen kotonasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Tietoa kotihoidon tuestasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Asiointi verkossasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Kelan yhteystiedotsuomi | ruotsi | englanti

Asukaspuistot ja kerhot

Espoon kaupunki järjestää paljon toimintaa niille vanhemmille, jotka hoitavat lasta kotona. Tarjolla on esimerkiksi asukaspuistoja, avoimia päiväkoteja ja kerhoja.

linkkiEspoon kaupunki:
Asukaspuistot ja kerhotsuomi | englanti

Ikäihmiset

Vanhukset voivat käyttää tavallisten terveysasemien palveluja. Lisäksi vanhuksille tarjotaan Espoossa omia palveluja, esimerkiksi kotihoidon palveluja. Jos haluat lisää tietoa vanhusten palveluista, voit ottaa yhteyttä seniorineuvontaan.

Puh. (09) 816 33333
nestori(at)espoo.fi

linkkiEspoon kaupunki:
Seniorineuvontasuomi | ruotsi | englanti

Kun hoidat omaista kotona

Jos hoidat kotona vanhaa, sairasta tai vammaista omaistasi, jotta hän pystyisi asumaan kotona, sinulla voi olla oikeus omaishoidon tukeen.

linkkiEspoon kaupunki:
Omaishoidon tukisuomi | ruotsi

Lue lisää: Ikäihmiset

Ongelmat perheessä

InfoFinlandin sivulta Ongelmatilanteet Espoossa löydät tietoa siitä, mistä Espoossa voi löytää apua lasten, nuorten ja perheiden ongelmiin.

Lasten ja nuorten ongelmista on tietoa myös InfoFinlandin sivuilla Lasten ja nuorten ongelmat sekä Mistä apua lasten ja nuorten ongelmiin?

InfoFinlandin sivulla Avioliiton ja parisuhteen ongelmat, on tietoa siitä, mistä voi saada apua parisuhteen ongelmiin.