theme icon

Lasten ja nuorten harrastukset

Suomessa lapsille ja nuorille on tarjolla monenlaista harrastustoimintaa. Lapset ja nuoret voivat harrastaa esimerkiksi urheilua, tanssia, musiikkia, kuvataidetta tai teatteria. Osa harrastustoiminnasta on maksullista, mutta myös ilmaisia harrastuksia on tarjolla. Myös kunnat järjestävät lapsille ja nuorille suunnattua ohjattua toimintaa.

Lapset ja liikunta

Pienen lapsen liikunnan ei välttämättä tarvitse olla ohjattua vaan tavallinen leikki ja ulkoilu erilaisissa ympäristöissä riittävät.

Olisi kuitenkin hyvä, että pieni lapsi saisi mahdollisimman monipuolista liikuntaa sillä se kehittää hänen motorisia kykyjään ja on hyväksi terveydelle. Osittain liikunnan saamisessa auttaa päiväkoti, jossa järjestetään usein liikunnallisia leikkejä. Lisäksi jotkut urheiluseurat järjestävät myös pienille lapsille tarkoitettua liikuntaa.

Päiväkodit ja koulut osallistuvat liikunnan järjestämiseen, mutta se ei ole niiden päätoiminen tehtävä. Lapsi ei saa tarpeeksi liikuntaa pelkästään liikuntatunneille osallistumalla. Sen takia olisi hyvä, että lapsella on myös päiväkodin tai kouluajan ulkopuolella mahdollisuus harrastaa riittävästi liikuntaa.

Urheilu ja liikuntaharrastukset

Urheilua voi harrastaa joukkueessa, kerhossa tai itsenäisesti. Urheiluharrastuksista saat lisätietoa InfoFinlandin Liikunta -sivuilta. Tietoa yksittäisistä lajeista ja niiden harrastuspaikoista kannattaa kysyä lajiliitoista.

Taideharrastukset

Nuorille on urheilun lisäksi tarjolla myös monia taideharrastuksia, esimerkiksi kuvataidetta, musiikkia tai teatteria. Näitä tarjoavat esimerkiksi työväenopistot, kuvataidekoulut, musiikkiopistot ja kuntien nuorisotoimi. Harrastusmahdollisuuksista, aikatauluista ja hinnoista kannattaa kysyä lisätietoa suoraan järjestäjiltä.

Nuorisotyö

Kuntien nuorisotyön palvelut on tarkoitettu lapsille ja nuorille aikuisille. Tavallisimpia palveluita ovat erilaiset kerhot ja nuorisotaloissa järjestettävä kaikille avoin toiminta. Palvelut voivat vaihdella jonkin verran eri osissa maata. Lisätietoa kunnan järjestämästä nuorisotoiminnasta saat asuinkuntasi nuorisotoimelta. Myös monet järjestöt ja seurakunnat tekevät nuorisotyötä.

Nuorisotalo on paikka, jossa nuoret voivat viettää aikaa ja harrastaa erilaisia asioita. Nuorisotaloissa järjestetään myös ohjattua toimintaa. Suurin osa nuorisotalojen toiminnasta on ilmaista.

Toimintaa järjestetään nuorten toiveiden pohjalta ja nuoret voivat itse olla mukana vaikuttamassa sen sisältöön. Nuorisotalossa on aina paikalla aikuinen, yleensä kunnan nuorisotyöntekijä tai nuoriso-ohjaaja. Nuorisotilojen ikärajat vaihtelevat.

Nuoret ja vaikuttaminen

Nuorilla on paljon mahdollisuuksia vaikuttamiseen. Esimerkiksi osallistuminen oman koulun tai opiskelupaikan oppilastoimintaan on helppo tapa aloittaa. Osallistuminen oppilas- ja järjestötoimintaan on hyvä tapa vaikuttaa siihen, että myös nuorten ääntä kuullaan silloin kun tehdään heidän päätöksiä, jotka vaikuttavat heidän elinympäristöönsä.

Monien yhteiskunnallisten asioiden edistämistä varten on jo olemassa siihen erikoistunut kansalaisjärjestö. Useilla kansalaisjärjestöillä ja yhdistyksillä on omat nuorille tarkoitetut jaokset, jotka järjestävät nuorille suunnattua toimintaa. Lisäksi on olemassa erityisiä nuoriso-, varhaisnuoriso- ja opiskelijajärjestöjä.