theme icon

Työttömyysturva

Koronavirus COVID-19

Kela maksaa työttömyysturvaa niille, jotka eivät voi saada ansiopäivärahaa omasta työttömyyskassasta, ja yrittäjille, joiden päätoiminen yritystoiminta on loppunut koronaepidemian takia. Ehto on, että sinulla on oikeus Kelan etuuksiin. Kelan työttömyysturvaan on tullut joitakin väliaikaisia muutoksia. Lue lisää muutoksista Kelan sivuilta.

linkkiKela:
Työttömyysturva koronatilanteessasuomi | ruotsi | englanti

Kenellä on oikeus työttömyysturvaan?

Voit rekisteröityä työnhakijaksi TE-toimistossa, jos

 • sinulla on oleskelulupa, joka antaa oikeuden tehdä työtä Suomessa
 • oleskeluluvassa ei rajoiteta sitä, mille työnantajalle voit tehdä työtä

tai

 • olet EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin kansalainen
 • olet EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen

Kun olet rekisteröitynyt työnhakijaksi, sinulla on oikeus työttömyysetuuteen, jos

 • olet 17–64-vuotias
 • olet työtön ja ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi
 • haet kokopäivätyötä
 • olet työkykyinen ja valmis ottamaan työpaikan vastaan
 • täytät ansiopäivärahan, peruspäivärahan tai työmarkkinatuen ehdot

Jotta voit saada työttömyysturvaa, sinun täytyy hakea aktiivisesti työtä ja olla valmis ottamaan työpaikka vastaan. Sinun täytyy myös tehdä TE-toimiston kanssa työllistymis- tai kotoutumissuunnitelma. Lisäksi sinun täytyy osallistua niihin palveluihin ja toimenpiteisiin, joita TE-toimisto sinulle tarjoaa.

Täyden työttömyysetuuden saamiselle on myös muita ehtoja. Voit saada täyden työttömyysetuuden, jos 65 maksupäivän eli noin kolmen kuukauden aikana teet tietyn määrän palkkatyötä, saat yrittäjätuloa tai olet mukana toiminnassa tai palvelussa, joka edistää työllistymistäsi. Tätä kutsutaan nimellä työttömyysturvan aktiivimalli.

Työttömyysetuuksia ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Kaikista työttömyysetuuksista maksetaan veroa.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Jos jäät työttömäksisuomi | ruotsi | englanti

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Työttömyysturvasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Tietoa työttömyysturvastasuomi | ruotsi | englanti

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Työttömyysturvaneuvontasuomi | ruotsi | englanti | venäjä

Ansiopäiväraha

Voit saada ansiopäivärahaa, jos

 • olet rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa
 • kuulut suomalaiseen työttömyyskassaan
 • täytät työssäoloehdon, eli olet ollut riittävän kauan työssä ennen työttömäksi jäämistä
 • olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ennen kuin jäit työttömäksi.

Ansiopäivärahan myöntää ja maksaa se työttömyyskassa, jonka jäsen olet. Työttömyyskassa laskee ansiopäivärahan määrän sen perusteella, kuinka suuri palkkasi oli ennen kuin jäit työttömäksi.

Yleensä voit saada ansiopäivärahaa 400 päivän ajan. Poikkeukset:

 • jos olet työskennellyt yhteensä kolme vuotta tai vähemmän, voit saada ansiopäivärahaa korkeintaan 300 päivän ajan
 • jos olet täyttänyt 58 vuotta ennen kuin jäit työttömäksi, voit saada ansiopäivärahaa 500 päivän ajan.

Lue lisää työttömyyskassasta InfoFinlandin sivulta Ammattiliitot.

linkkiTyöttömyyskassojen yhteisjärjestö:
Tietoa ansiopäivärahastasuomi | ruotsi | englanti

Peruspäiväraha

Voit saada peruspäivärahaa, jos kuulut Suomen sosiaaliturvaan vakinaisen asumisen tai työttömyyttä edeltävän työnteon perusteella ja

 • olet rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa
 • täytät työssäoloehdon, eli olet ollut riittävän kauan työssä ennen työttömäksi jäämistä
 • et täytä ansiopäivärahan ehtoja

Peruspäivärahan myöntää ja maksaa Kela.

Yleensä voit saada peruspäivärahaa 400 päivän ajan. Poikkeukset:

 • jos olet työskennellyt yhteensä kolme vuotta tai vähemmän, voit saada peruspäivärahaa korkeintaan 300 päivän ajan
 • jos olet täyttänyt 58 vuotta ennen kuin jäit työttömäksi, voit saada peruspäivärahaa 500 päivän ajan.

Jos saat muita sosiaalietuuksia tai työtuloja sinä aikana kun olet työttömänä, sinulle maksetaan vähemmän peruspäivärahaa.

linkkiKela:
Peruspäivärahasuomi | ruotsi | englanti

Työmarkkinatuki

Voit saada työmarkkinatukea, jos

 • olet rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa
 • asut vakinaisesti Suomessa
 • et täytä työssäoloehtoa, eli et ole ollut riittävän kauan työssä ennen työttömäksi jäämistä tai olet jo saanut ansio- tai peruspäivärahaa enimmäisajan.

Jos sinulla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma, voit hakea työmarkkinatukea siltä ajalta, kun osallistut koulutuksiin ja muuhun toimintaan, jotka on kirjattu suunnitelmaan.

Lisätietoa kotoutumissuunnitelmasta InfoFinlandin sivulla Kotoutuminen Suomeen.

Työmarkkinatuen myöntää ja maksaa Kela. Työmarkkinatuki on tarveharkintaista. Se tarkoittaa, että esimerkiksi sosiaalietuudet ja palkka vähentävät työmarkkinatukea.

Jos olet alle 25-vuotias, tarkista nuoria koskevat työmarkkinatuen lisäehdot TE-palveluiden verkkosivuilta.

linkkiKela:
Työmarkkinatukisuomi | ruotsi | englanti