theme icon

Ammattiliitot

Suomessa työntekijöillä on lain mukaan oikeus kuulua ammattiliittoon. Ammattiliitot neuvottelevat työnantajien liittojen kanssa esimerkiksi palkoista ja muista työehdoista työntekijöiden puolesta. Suurin osa suomalaisista kuuluu johonkin ammattiliittoon tai työttömyyskassaan.

Ammattiliitto

Samaan ammattiliittoon liittyvät yleensä saman alan (esimerkiksi sairaanhoitajat) henkilöt tai saman koulutuksen (esimerkiksi insinöörit) saaneet ihmiset. Työntekijän oikeutta kuulua ammattiliittoon ei voi rajoittaa millään sopimuksilla. Työntekijöiden syrjintä ammattijärjestöön kuulumisen vuoksi on rangaistavaa.

Voit liittyä oman alasi ammattiliittoon, jos haluat. Ammattiliittoon liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä oman työpaikan luottamusmieheen tai suoraan ammattiliittoon. Useimpiin ammattiliittoihin voi liittyä myös täyttämällä liittymislomakkeen liiton verkkosivuilla. Ammattiliiton jäsenet maksavat liitolle jäsenmaksua, joka on yleensä noin 1–2 prosenttia palkasta. Jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa.

Ammattiliiton jäsenet voivat osallistua liiton järjestämään koulutukseen ja vapaa-ajan toimintaan. He myös saavat liiton luottamusmieheltä tukea riitatilanteissa työpaikalla. Tarvittaessa liitosta saa myös neuvoja tai neuvotteluapua.

Työpaikalla ammattiliittoa ja siihen kuuluvia työntekijöitä edustaa luottamusmies. Työntekijät valitsevat luottamusmiehen. Luottamusmies toimii neuvottelijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä työnantajan ja työntekijöiden välillä. Luottamusmieheltä voi myös kysyä esimerkiksi työehtosopimukseen liittyvistä asioista.

Suomessa on noin 80 ammattiliittoa, ja ne kuuluvat kolmeen ammattiliittojen keskusjärjestöön. Ne ovat Suomen Ammattijärjestöjen keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja korkeasti koulutettujen ihmisten Akava. Ammattiliittoon liittyessäsi voit liittyä liiton työttömyyskassaan.

linkkiKorkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestö Akava:
Tietoa ammattiyhdistystoiminnastasuomi | ruotsi | englanti

linkkiSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:
Tietoa ammattiyhdistystoiminnastasuomi | ruotsi | englanti

linkkiToimihenkilökeskusjärjestö STTK:
Tietoa ammattiyhdistystoiminnastasuomi | ruotsi | englanti

Työttömyyskassa

Ammattiliitto ja työttömyyskassa ovat kaksi erillistä järjestelmää. Suomessa on 25 työttömyyskassaa. Työttömyyskassaan kuuluva työntekijä maksaa työssä ollessaan työttömyyskassalle jäsenmaksua. Jos työ loppuu ja työntekijä jää työttömäksi, hän voi hakea kassasta ansiosidonnaista päivärahaa. Työttömyyskassaan liittyminen kannattaa, koska ansiosidonnainen päiväraha on suurempi kuin peruspäiväraha, jonka maksaa Kela.

Ansiosidonnaisen päivärahan saamiselle työttömyyskassalta on joitakin ehtoja. Ota selvää näistä ehdoista heti työttömyyskassaan liittyessäsi. Esimerkiksi sinun pitää olla töissä ja työttömyyskassan jäsen tiettyyn aikaan.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työttömyysturva.

linkkiTyöttömyyskassojen yhteisjärjestö:
Tietoa työttömyyskassoistasuomi | ruotsi | englanti

linkkiTyöttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (TYJ):
Miksi kannattaa liittyä työttömyyskassaan?suomi | ruotsi | englanti