theme icon

Ammattiliitot

Suomessa työntekijöillä on lain mukaan oikeus kuulua ammattiliittoon. Suurin osa suomalaisista kuuluu johonkin ammattiliittoon. Ammattiliitot neuvottelevat työnantajaliittojen kanssa esimerkiksi palkoista ja muista työehdoista työntekijöiden puolesta.

Yleistietoa ammattiliitoista

Työntekijän oikeutta kuulua ammattiliittoon ei voi rajoittaa millään sopimuksilla. Työntekijöiden syrjintä ammattijärjestöön kuulumisen vuoksi on rangaistavaa.

Ammattiliitot pyrkivät turvaamaan jäsentensä edut ja oikeudet, yrittävät parantaa palkkoja ja työsuhdeturvaa sekä kehittää työelämän laatua.

Työntekijäliitot ovat järjestäytyneet kolmen palkansaajien keskusjärjestön alle. Ne ovat Suomen Ammattijärjestöjen keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja korkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestö Akava.

linkkiKorkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestö Akava:
Tietoa ammattiyhdistystoiminnastasuomi | ruotsi | englanti

linkkiSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:
Tietoa ammattiyhdistystoiminnastasuomi | ruotsi | englanti

linkkiToimihenkilökeskusjärjestö STTK:
Tietoa ammattiyhdistystoiminnastasuomi | ruotsi | englanti

Ammattiliittoon liittyminen ja jäsenmaksu

Voit liittyä oman alasi ammattiliittoon, jos haluat. Ammattiliittoon liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä oman työpaikan luottamusmieheen tai suoraan ammattiliittoon. Useimpiin ammattiliittoihin voi liittyä myös täyttämällä liittymislomakkeen liiton verkkosivuilla.

Ammattiliiton jäsenet maksavat liitolle jäsenmaksua, joka on yleensä noin 1–2 prosenttia palkasta. Jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa.

Ammattiliiton jäsenet voivat osallistua liiton järjestämään koulutukseen ja vapaa-ajan toimintaan. He myös saavat liiton luottamusmieheltä tukea riitatilanteissa työpaikalla. Tarvittaessa liitosta saa myös neuvoja tai neuvotteluapua.

Työttömyyskassa

Suomessa on vapaaehtoinen työttömyyskassajärjestelmä. Työttömyyskassaan kuuluva työntekijä maksaa työssä ollessaan työttömyyskassalle jäsenmaksua. Jos työ loppuu ja työntekijä jää työttömäksi, hän voi hakea kassasta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Työttömyyskassaan liittyminen kannattaa, koska ansiosidonnainen päiväraha on suurempi kuin tavallinen työttömyysturva.

Ammattiliittoon liittyessäsi voit liittyä liiton työttömyyskassaan. Ammattiliitto ja työttömyyskassa ovat kuitenkin kaksi erillistä järjestelmää. On olemassa myös työttömyyskassoja, joihin voit liittyä olematta minkään ammattiliiton jäsen.

Ansiosidonnaisen päivärahan saamiselle on joitakin ehtoja, jotka on täytettävä, ennen kuin päivärahaa on mahdollista saada, esimerkiksi työttömyyskassaan on kuuluttava tietty aika ennen työttömäksi jäämistä. Ota selvää näistä ehdoista heti työttömyyskassaan liittyessäsi.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työttömyysturva.

linkkiTyöttömyyskassojen yhteisjärjestö:
Tietoa työttömyyskassoistasuomi | ruotsi | englanti

Ammattiliiton edustaja työpaikalla

Työpaikalla ammattiliittoa ja siihen kuuluvia työntekijöitä edustaa luottamusmies. Työntekijät valitsevat luottamusmiehen. Luottamusmies toimii neuvottelijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä työnantajan ja työntekijöiden välillä. Luottamusmieheltä voi myös kysyä esimerkiksi työehtosopimukseen liittyvistä asioista.