Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Yrittäjän velvollisuudet

Kun aloitat yritystoiminnan, sinulla on monia velvollisuuksia, muun muassa yrityksen rekisteröinti, verotuksen ja kirjanpidon järjestäminen.

Lupa tai ilmoitus

Suomessa saa harjoittaa laillista ja hyvän tavan mukaista elinkeinoa ilman viranomaisen myöntämää lupaa. Joissain tapauksissa yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan kuitenkin lupa tai siitä täytyy tehdä ilmoitus viranomaisille.

Esimerkiksi elintarvikkeita myyvien yritysten tai kauneudenhoitoliikkeiden tiloissa on tehtävä tarkastus ja kunnan terveysviranomaiselta täytyy hakea lupa ennen tilojen käyttöönottoa.

Ennen kuin aloitat yritystoiminnan, tarkista, tarvitsetko siihen luvan tai pitääkö sinun ilmoittaa yritystoiminnasta viranomaisille. Voit tarkistaa aluehallintovirastoista tai Yritys-Suomen verkkosivuilta, tarvitaanko yrityksellesi lupaa.

linkkiYritys-Suomi:
Elinkeinon harjoittamiseen liittyvät luvat ja ilmoituksetsuomi | ruotsi | englanti

Perusilmoitus

Yritystoiminnan aloittamisesta pitää tehdä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. Voit ilmoittaa yrityksen perustamisesta samalla lomakkeella Patentti- ja rekisterihallitukseen ja Verohallintoon.

linkkiPatentti- ja rekisterihallitus:
Ilmoitus yrityksen perustamisestasuomi | ruotsi | englanti

Vakuutukset

Yrittäjäeläkevakuutus (YEL-vakuutus) on pakollinen, jos yrittäjä on 18–68-vuotias ja hän saa yritystoiminnastaan työtuloa vähintään 7 645,25 euroa vuodessa (vuoden 2018 tilanne). Eläkevakuutus turvaa yrittäjän toimeentulon silloin, kun yritystoiminta loppuu työkyvyttömyyden tai ikääntymisen vuoksi ja antaa yrittäjän omaisille perhe-eläketurvan yrittäjän kuoleman jälkeen. Eläkevakuutuksia saa joko vakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta. Ota eläkevakuutus viimeistään kun yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut kuusi kuukautta. Uusi aloittava yrittäjä saa 22 prosentin alennuksen neljän ensimmäisen vuoden eläkemaksuista.

Vakuutusmaksujen ja eläkkeen suuruus riippuu siitä kuinka suuri yrittäjän työtulo on. Vakuutuksen antaja ja yrittäjä sopivat työtulon suuruuden, kun yrittäjä ottaa yrittäjäeläkevakuutuksen. Työtulon on oltava suunnilleen yhtä suuri kuin yrittäjän palkka keskimäärin olisi, jos hän tekisi samantyyppistä työtä toisen palveluksessa. Työtulon suuruus vaikuttaa myös erilaisten ansiosidonnaisten etuuksien, kuten sairauspäivärahan, suuruuteen.

Jos yritykselläsi on työntekijöitä, sinun on myös huolehdittava työntekijöidesi eläke- ja työttömyysturvamaksuista sekä sosiaaliturvamaksuista. Työntekijöille on otettava eläkevakuutus (TyEL-vakuutus) sekä tapaturmavakuutus, johon sisältyvät ryhmähenkivakuutus ja työttömyysvakuutus. Työnantaja maksaa työntekijän sosiaaliturvamaksun verottajalle samalla, kun pidättää palkasta verot.

Joillakin toimialoilla on tämän lisäksi otettava myös muita pakollisia vakuutuksia. Lisäksi sinun kannattaa harkita myös muita vapaaehtoisia vakuutuksia, kuten esimerkiksi yrittäjän tapaturmavakuutus.

linkkiEläketurvakeskus:
Tietoa yrittäjäeläkevakuutuksestasuomi | ruotsi | englanti

linkkiEläketurvakeskus:
Tietoa työntekijän vakuuttamisestasuomi | ruotsi | englanti

linkkiYritys-Suomi:
Tietoa työntekijän vakuuttamisestasuomi | ruotsi | englanti

Kirjanpito

Suomessa jokaisella yrittäjällä on kirjanpitovelvollisuus. Jos et halua itse hoitaa kirjanpitoa, voit palkata tilitoimiston hoitamaan yrityksesi kirjanpitoa puolestasi. Suomessa monet yritykset käyttävät tilitoimistojen palveluja.

Verotus

Yritysmuoto vaikuttaa siihen, miten yritystä verotetaan. Tämä kannattaa ottaa huomioon kun valitset yritysmuodon.

Aloittava yrittäjä voi ilmoittautua Verohallinnon ennakkoperintärekisteriin. Ilmoittautuminen ennakkoperintärekisteriin tehdään samalla ilmoituksella, jolla tehdään ilmoitus yrityksen perustamisesta (yrityksen perustamisilmoitus). Jos yrityksesi kuuluu ennakonperintärekisteriin, voit laskuttaa asiakasta ilman ennakonpidätystä.

Veroa maksetaan siitä tulosta, joka yrittäjälle tai yritykselle jää, kun myynnistä on vähennetty kaikki yritystoiminnan kulut. Yrityksen verot maksetaan etukäteen arvioidun verotettavan tulon perusteella. Arvio perustuu edellisen vuoden verotetun tulon määrään. Aloittavassa yrityksessä yrittäjä arvioi itse verotettavan tulon määrän ja ilmoittaa sen verottajalle.

linkkiVerohallinto:
Tietoa yritysten ja yrittäjien verotuksestasuomi | ruotsi | englanti

linkkiYritys-Suomi:
Tietoa yritysten ja yrittäjien verotuksestasuomi | ruotsi | englanti

Arvonlisävero

Arvonlisävero on kulutusvero, jota peritään Suomessa lähes kaikista tavaroista ja palveluista. Yrittäjät, jotka myyvät tavaroita ja palveluita Suomessa ovat velvollisia maksamaan arvonlisäveroa. Jos tavaroiden ja palvelujen myynnistä saatava tulo on alle 10 000 euroa vuodessa, siitä ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Yritysmuodolla ei ole vaikutusta arvonlisäveron määrään. Arvonlisäveron määrä kuitenkin vaihtelee eri tuotteilla.

Toiminimen verotus

Toiminimi on yleisin yritysmuoto, jossa yritystoimintaa harjoitetaan ilman erikseen perustettua yhtiötä. Toiminimen haltijaa verotetaan siten, että verotettavaa tuloa ovat kaikki yritystoiminnan kulujen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävät tulot. Erillistä palkanmaksua yrittäjälle ei siis ole. Tulo verotetaan yrityksessä olevan varallisuuden perusteella pääomatulona tai ansiotulona. Pääomatuloja verotetaan aina samalla veroprosentilla. Ansiotulojen verotus on progressiivista eli veroa maksetaan sitä enemmän mitä enemmän on tuloja.

Vastuu työntekijöiden perehdyttämisestä ja turvallisuudesta

Yrittäjänä sinulla on vastuu työntekijöiden perehdyttämisestä tehtäviin. Työnantajan tulee perehdyttää työntekijä työpaikan olosuhteisiin ja oikeisiin työmenetelmiin. Työnantajalla on myös velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan pitää laatia työsuojelun toimintaohjelma, josta käyvät ilmi työhön ja työpaikkaan liittyvät riskit turvallisuudelle ja terveydelle sekä se, miten näitä riskejä työpaikalla vältetään.

linkkiTyöturvallisuuskeskus:
Tietoa työsuojelustasuomi | ruotsi | englanti