theme icon

Taloudellista tukea vammaisille

Työkyvyttömyyseläke

Jos sinulla on vamma tai sairaus, jonka takia et pysty käymään töissä, voit saada työkyvyttömyyseläkettä. Jos olet sokea tai liikuntakyvytön, voit saada työkyvyttömyyseläkettä, vaikka pystyisit käymään töissä. Työkyvyttömyyseläkettä maksetaan 16–64-vuotiaille. Eläkkeen saamiseen vaikuttaa se, kuinka kauan olet asunut Suomessa. Tavallisesti voit saada työkyvyttömyyseläkettä, kun olet asunut Suomessa kolme vuotta.

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä Kelasta.

linkkiKela:
Työkyvyttömyyseläkesuomi | ruotsi | englanti

Vammaistuki aikuiselle

Jos sinulla on vamma tai sairaus, joka huonontaa toimintakykyäsi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan, voit saada vammaistukea. Tarvitset lääkärintodistuksen, jotta voit saada vammaistukea. Aikuisen vammaistukea maksetaan 16–64-vuotiaille. Tuen saamiseen vaikuttaa se, kuinka kauan olet asunut Suomessa. Tavallisesti voit saada vammaistukea, kun olet asunut Suomessa kolme vuotta. Vammaistuen määrä riippuu siitä, kuinka vakava vammasi on.

linkkiKela:
Vammaistuki aikuisellesuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Terveys ja kuntoutussuomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro | saame

Tukea vammaisen omaisen hoitamiseen

Jos hoidat vammaista omaistasi kotona, kotikuntasi voi maksaa sinulle omaishoidontukea. Jotta voisit saada tukea, sinun täytyy tehdä kuntasi kanssa omaishoitosopimus. Voit hakea omaishoidontukea kuntasi sosiaalitoimistosta.

linkkiOmaishoitajaliitto:
Palveluopas omaishoitajillesuomi

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Alle 16-vuotias lapsi voi saada vammaistukea, jos hän tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta vähintään kuuden kuukauden ajan. Alle 16-vuotiaan vammaistukea voit hakea Kelasta. Tuki myönnetään yleensä tietyksi ajaksi. Kun se on päättynyt, tuelle voi hakea jatkoa.

linkkiKela:
Vammaistuki lapsellesuomi | ruotsi | englanti

Erityishoitoraha

Voit saada Kelasta erityishoitorahaa, jos

  • osallistut alle 7-vuotiaan lapsesi sairaala- tai poliklinikkahoitoon
  • osallistut 7–15-vuotiaan vaikeasti sairaan lapsesi sairaala- tai poliklinikkahoitoon
  • osallistut 0–15-vuotiaan lapsesi kuntoutukseen
  • hoidat kotona alle 16-vuotiasta vaikeasti sairasta lastasi ja kotihoito liittyy lapsen sairaalahoitoon tai sairaalan poliklinikkahoitoon
  • olet varalla lapsen vaikeaan sairauteen liittyvän koulu- tai päivähoitokokeilun ajan.

linkkiKela:
Erityishoitoraha alle 16-vuotiaallesuomi | ruotsi | englanti

Eläkettä saavan hoitotuki

Jos olet eläkkeellä ja toimintakykysi on heikentynyt vamman tai sairauden takia yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan, voit saada eläkettä saavan hoitotukea. Voit saada tukea, jos tarvitset vamman tai sairauden takia jatkuvasti apua. Tuen suuruus riippuu siitä, miten paljon tukea tarvitset. Voit hakea eläkettä saavan hoitotukea Kelasta.

linkkiKela:
Eläkettä saavan hoitotukisuomi | ruotsi | englanti

Vaatetus- ja ravitsemustuki

Jos vammasi tai sairautesi aiheuttaa sinulle ylimääräisiä ruoka- tai vaatekustannuksia, voit hakea vaatetus- ja ravitsemustukea. Tukea voit hakea kotikuntasi sosiaalitoimistosta.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Ylimääräiset vaate- ja ravintokustannuksetsuomi | ruotsi