theme icon

Lapsen terveys

Suomessa on kattavat ja laadukkaat terveyspalvelut lapsille. Julkiset terveyspalvelut ovat edullisia tai maksuttomia, esimerkiksi lastenneuvolat ja kouluterveydenhuolto. Lisäksi tarjolla on paljon yksityisiä terveyspalveluita.

Jos lapsellasi on kotikunta Suomessa, hänellä on oikeus käyttää julkisia terveyspalveluita.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Kotikunta Suomessa.

Jos kuulut Suomen sairausvakuutuksen piiriin, voit ottaa lapsellesi vakuutuksen, joka kattaa yksityisten terveyspalveluiden kustannuksia.

Koronavirus COVID-19

Sairas lapsi ei voi mennä päiväkotiin tai kouluun. Lapsen täytyy jäädä kotiin myös silloin, jos oireet ovat lieviä. Vie lapsi koronatestiin, jos tiedät, että hän on altistunut koronalle. Koronatesti on hyvä tehdä myös jos perheessä on henkilöitä, joilla on riski sairastua koronaan, esimerkiksi yli 16-vuotiaita ilman rokotusta. Lisää tietoa saat Omaolo-palvelusta, omalta terveysasemaltasi tai päivystysnumerosta 116 117.

Lue lisää koronaviruksesta: Koronavirus COVID-19

Jos alle 16-vuotias lapsesi on määrätty eristykseen tai karanteeniin etkä voi sen takia käydä työssä, sinulla voi olla oikeus Kelan tartuntatautipäivärahaan.

Lue lisää: Taloudelliset ongelmat

linkkiOmaolo:
Tee oirearvio, jos epäilet koronavirustasuomi | ruotsi | englanti

Kun lapsi sairastuu

Kuumeista tai muuten sairasta lasta ei voi viedä hoitopaikkaan. Kun alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, lapsen äiti tai isä voi jäädä kotiin hoitamaan lasta. Hoitovapaa voi kestää korkeintaan neljä päivää. Työehtosopimuksessa on sovittu, saako tältä ajalta palkkaa vai ei.

Jos lapsi sairastuu kesken koulupäivän, hän saa hoitoa koulussa. Jos on tarpeen, lapsi viedään kaupungin terveysasemalle.

Jos sairas lapsi tarvitsee lääkärin tai terveydenhoitajan apua, ota yhteyttä oman paikkakuntasi terveysasemaan tai yksityiseen lääkäriasemaan. Terveysasemat ovat auki maanantaista perjantaihin, yleensä klo 8–16. Terveysasemalle kannattaa soittaa heti aamulla, kun ajanvaraus aukeaa. Ajanvarauksessa arvioidaan, millaista hoitoa lapsi tarvitsee.

Iltaisin ja viikonloppuisin terveysasemat ovat kiinni. Silloin äkilliset sairaudet ja tapaturmat hoidetaan päivystyksessä. Jos lapsen sairaus ei vaadi välitöntä hoitoa, odota kunnes terveysasema aukeaa seuraavan kerran. Lasten ja nuorten päivystys on järjestetty usein omassa yksikössään.

Voit myös varata lääkäriajan yksityiseltä lääkäriasemalta. Ne ovat usein auki myös iltaisin, ja niihin ajan voi joskus saada nopeammin. Yksityiset terveyspalvelut maksavat kuitenkin asiakkaalle paljon enemmän kuin julkiset.

Jos epäilet, että lapsi on saanut myrkytyksen, voit kysyä neuvoa Myrkytystietokeskuksesta. Sen puhelinpalvelu on auki 24 tuntia vuorokaudessa. Puhelinnumero on (09) 471 977.

Jos lapsi on hengenvaarassa tai joutuu onnettomuuteen, soita hätänumeroon 112. Ambulanssi on tarkoitettu vain vakavia ja kiireellisiä tilanteita varten. Älä soita hätänumeroon tavallisessa sairastapauksessa.

Lisää tietoa saat InfoFinlandin sivulta Hätätilanteet.

linkkiKela:
Jos lapsi sairastuusuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Sairaanhoitokorvauksetsuomi | ruotsi | englanti

Pienten lasten terveys

Alle kouluikäisen lapsen terveydestä huolehtii lastenneuvola. Lastenneuvola seuraa ja tukee alle kouluikäisen lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Lapset käyvät lastenneuvolassa lääkärin tai terveydenhoitajan luona. Alle vuoden ikäisen lapsen perhe kutsutaan neuvolaan vähintään yhdeksän kertaa. Ensimmäisen vuoden jälkeen neuvolaan kutsutaan vielä vähintään kuusi kertaa.

Terveydenhoitaja seuraa lapsen kehitystä, rokottaa lapset ja antaa tietoa oikeasta ravitsemuksesta. Terveydenhoitaja käy myös lapsen kotona heti syntymän jälkeen.

Oman kunnan neuvolapalvelut ovat maksuttomia. Voit käyttää oman kuntasi lastenneuvolan palveluja, jos sinulla on kotikunta Suomessa. Lisää tietoa saat InfoFinlandin sivulta Kotikunta Suomessa.

Lapsi saa neuvolasta oman neuvolakortin. Ota kortti aina mukaan neuvolaan. Terveydenhoitaja merkitsee siihen lapsesi terveystiedot ja rokotukset. Joissakin kaupungeissa on käytössä sähköinen neuvolakortti.

Kun muutat Suomeen tai kunnasta toiseen Suomessa, sinun kannattaa ottaa yhteyttä uuden kotikuntasi neuvolaan. Näin varmistat, että lapsi saa kutsun neuvolaan ajallaan.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Tietoa neuvolapalveluistasuomi | ruotsi | englanti | venäjä

Kouluikäisten lasten terveys

Jokaisella koululla on nimetty lääkäri ja terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja tarkastaa lapset koulussa. Terveydenhoitaja on koulussa tiettyinä päivinä viikossa. Oppilaat voivat itse mennä terveydenhoitajan luokse, jos heillä on ongelmia. Jos koulussa sattuu tapaturma, lapsi saa ensiapua. Tietoa kouluterveydenhuollosta on Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Kouluterveydenhuoltosuomi | ruotsi | englanti

Rokotukset

Suomessa lapsille tarjotaan mahdollisuus rokotuksiin monia tarttuvia tauteja vastaan. Rokotukset annetaan lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Ne rokotukset, jotka kuuluvat rokotusohjelmaan, ovat perheelle maksuttomia. Rokottaminen on vapaaehtoista. Suurin osa lapsista saa Suomessa rokotusohjelman mukaiset rokotteet. Kerro terveydenhoitajalle, mitä rokotuksia lapsesi on saanut ennen Suomeen tuloa.

Jos haluat, että lapsesi saa jonkin sellaisen rokotteen, jota ei ole rokotusohjelmassa, varaa aika lääkärille. Lääkäri voi kirjoittaa reseptin rokotteeseen, ja terveydenhoitaja voi rokottaa lapsesi. Sinun täytyy itse ostaa rokote apteekista.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Suomen rokotusohjelmasuomi | ruotsi | englanti

Pitkäaikainen sairaus tai vammaisen lapsen hoitaminen

Jos hoidat sairasta tai vammaista alle 16-vuotiasta lasta pitkään kotona, voit hakea Kelasta erityishoitorahaa. Kelasta voit saada myös tukea lapsen kuntoutukseen. Vaikeasti sairas tai vammainen lapsi voi saada Kelasta alle 16-vuotiaan vammaistukea. Kelan tuet on tarkoitettu niille, jotka kuuluvat Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Lisää tietoa elämästä Suomessa vammaisen lapsen kanssa saat InfoFinlandin sivulta Vammainen lapsi.

linkkiKela:
Erityishoitoraha alle 16-vuotiaallesuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Vammaistuki lapsellesuomi | ruotsi | englanti

Poikien ympärileikkaus

Ympärileikkaus on aina peruuttamaton toimenpide. Jos se tehdään ei-lääketieteellisestä syystä, puututaan pojan ruumiilliseen koskemattomuuteen. Ympärileikkauksen saa tehdä vain laillistettu lääkäri. Ympärileikkausta varten tarvitaan pojan huoltajien kirjallinen suostumus. Jos lapsella on kaksi huoltajaa, tarvitaan molempien suostumus, muuten toimenpidettä ei saa tehdä. Pojalla on oikeus kieltäytyä leikkauksesta.

Ympärileikkausta ei saa tehdä ilman lääkärin antamaa kivunlievitystä, ja se täytyy tehdä steriileissä olosuhteissa. Ei-lääketieteellinen ympärileikkaus ei kuulu julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon, joten sitä ei voida tehdä julkisella terveysasemalla ja se täytyy maksaa itse.

Kysy lisää ympärileikkauksesta neuvolasta, terveysaseman lääkäriltä, kouluterveydenhoitajalta tai koululääkäriltä.

Tyttöjen sukuelinten silpominen

Tyttöjen sukuelinten silpominen on Suomessa rikos. Siitä voi saada monen vuoden vankeusrangaistuksen. On myös rikos tehdä tytölle sukuelinten silpominen ulkomailla.

linkkiAfrican Care:
Naisten ja tyttöjen ympärileikkaussuomi | englanti | somali | arabia