theme icon

Virallinen todistus kielitaidosta

Jos haluat hakea Suomen kansalaisuutta, tarvitset virallisen todistuksen suomen tai ruotsin kielen taidosta. Voit osoittaa vaadittavan kielitaidon myös suomalaisessa tai suomenruotsalaisessa viittomakielessä. Todistuksesta on yleensä hyötyä, kun haet työpaikkaa tai opiskelupaikkaa.

Kielitaidon voit osoittaa:

 • yleisellä kielitutkinnolla
 • valtionhallinnon kielitutkinnolla

Kansalaisuuteen vaadittavan kielitaidon voit osoittaa myös Maahanmuuttoviraston hyväksymillä tutkinto- ja päättötodistuksilla.

Yleinen kielitutkinto

Yleinen kielitutkinto eli YKI on aikuisten kielitesti, joka mittaa arjen kielitaitoa. Tutkinto on maksullinen. Saat tutkinnosta todistuksen, joka kertoo kielitaitosi tason.

Kielitutkinnoissa on kolme tasoa: perustaso, keskitaso ja ylin taso. Jokainen tutkintotaso kattaa kaksi taitotasoa, joita on yhteensä kuusi.

 • Perustaso on tarkoitettu niille, jotka osaavat käyttää kieltä arkisissa tilanteissa, eli joiden taitotaso on 1–2.
 • Keskitaso on tarkoitettu niille, jotka osaavat kieltä melko hyvin, eli joiden taitotaso on 3–4.
 • Ylin taso on tarkoitettu niille, jotka osaavat kieltä todella hyvin, eli joiden taitotaso on 5–6.

Lue eri taitotasojen tarkemmat kuvaukset Opetushallituksen sivuilta.

Jos haluat hakea Suomen kansalaisuutta, voit osoittaa riittävän suomen tai ruotsin kielen taidon, kun suoritat yleisen kielitutkinnon suullisen ja kirjallisen osan vähintään taitotasolla 3.

Kielitutkinto kestää 3-6 tuntia. Tehtävien aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään, kuten vapaa-aikaan, koulutukseen ja tavallisimpiin työtilanteisiin. Tutkinnossa on erilaisia tehtäviä, joissa tarvitset seuraavia taitoja:

 • tekstin ymmärtäminen
 • kirjoittaminen
 • kielioppi ja sanasto
 • puheen ymmärtäminen
 • puhuminen

Voit suorittaa tutkinnon eri puolilla Suomea. Lisää tietoa ilmoittautumisesta saat Opetushallituksen sivuilta.

Tutkintoja luokitellaan erilaisella asteikolla kuin kursseja. Jos olet käynyt kielikurssin, joka on luokiteltu eurooppalaisen viitekehyksen mukaan, kurssin tiedot vastaavat yleisen kielitutkinnon tasoa suunnilleen seuraavalla tavalla:

 • A1 – YKI 1
 • A2 – YKI 2
 • B1 – YKI 3
 • B2 – YKI 4
 • C1 – YKI 5
 • C2 – YKI 6

Ennen kuin ilmoittaudut tutkintoon, tutustu tarkemmin tutkinnon eri tasojen vaatimuksiin. Voit myös kysyä neuvoa suomen kielen opettajaltasi.

Lisää tietoa yleisestä kielitutkinnosta saat Opetushallituksen sivuilta.

linkkiOpetushallitus:
Yleiset kielitutkinnotsuomi | ruotsi | englanti

linkkiOpetushallitus:
Yleisten kielitutkintojen taitotasot(pdf, 100 KB)suomi | ruotsi | englanti

linkkiOpetushallitus:
Ilmoittautuminen yleiseen kielitutkintoon ja tutkintomaksutsuomi | ruotsi | englanti

Valtionhallinnon kielitutkinto suomen ja ruotsin kielitaidosta

Jos haluat tehdä työtä julkishallinnossa, tarvitset yleensä todistuksen suomen tai ruotsin kielen taidosta. Voit todistaa suomen tai ruotsin kielen taitosi yleisellä kielitutkinnolla tai valtionhallinnon kielitutkinnolla.

Kun haet työpaikkaa tai opiskelupaikkaa, kysy työnantajalta tai oppilaitoksesta kielitaitovaatimuksista. Ennen kuin ilmoittaudut kielitestiin, sinun täytyy tietää, miltä tasolta tarvitset todistuksen.

Tutkinnossa on kolme tasoa: tyydyttävä, hyvä ja erinomainen. Työpaikasta tai opiskelupaikasta riippuu, minkä tasoinen tutkinto sinun täytyy suorittaa. Suomen kansalaisuutta varten tarvitset todistuksen vähintään tyydyttävästä taidosta.

Tyydyttävän tai hyvän tason tutkinnon voit suorittaa eri puolilla Suomea. Opetushallituksen sivuilta löydät luettelon kaupungeista, joissa tutkinnon voi suorittaa.

Erinomaisen taidon tutkinnon voit suorittaa vain Helsingissä.

Tutkinto sisältää erilaisia kokeita. Niissä luetaan ja kuunnellaan tekstejä ja vastataan kysymyksiin. Lisäksi on haastattelutehtäviä, keskustelutehtäviä ja kirjoitustehtäviä.

Valtionhallinnon kielitutkinnon voit korvata, jos olet suorittanut tiettyjä opintoja. Esimerkiksi valtionhallinnon kielitutkinnon hyvää tasoa vastaa korkeakoulun kypsyysnäyte, jonka olet suorittanut suomeksi tai ruotsiksi. Lisää tietoa saat Opetushallituksen sivuilta.

linkkiOpetushallitus:
Valtionhallinnon kielitutkinnotsuomi | ruotsi

Todistus kielitaidosta opintojen perusteella

Jos haluat hakea Suomen kansalaisuutta, voit todistaa suomen tai ruotsin kielen taidon myös, jos sinulla on jokin seuraavista:

 • peruskoulun päättötodistus, jossa on hyväksytty arvosana suomesta tai ruotsista äidinkielenä tai toisena kielenä
 • lukion päättötodistus, jossa on hyväksytty arvosana suomesta tai ruotsista äidinkielenä tai toisena kielenä
 • suomenkielinen tai ruotsinkielinen ylioppilastutkinto, jossa on hyväksytty arvosana suomesta tai ruotsista äidinkielenä tai toisena kielenä
 • todistus ammatillisesta perustutkinnosta, jonka olet suorittanut suomeksi tai ruotsiksi
 • todistus ammattitutkinnosta, jonka olet suorittanut suomeksi tai ruotsiksi
 • todistus virkamiessuomen tai virkamiesruotsin opinnoista, jotka olet suorittanut yliopistossa tai korkeakoulussa
 • todistus kypsyysnäytteestä, jonka olet suorittanut suomeksi tai ruotsiksi yliopistotutkintoa varten tai ammattikorkeakoulututkintoa varten

Lisää tietoa saat Maahanmuuttoviraston sivuilta.

linkkiOpetushallitus:
Kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessäsuomi | ruotsi

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Kielitaito ja Suomen kansalaisuussuomi | ruotsi | englanti