theme icon

Avoliitto

Avoliitto on suhde, jossa puolisot asuvat yhdessä, mutta eivät ole naimisissa keskenään. Suomessa avoliiton aloittaminen, suhteen pelisäännöt sekä avoliiton lopettaminen ovat jokaisen parin yksityisasia. Avoliittoa ei rekisteröidä mihinkään.

Toisin kuin avioliitossa,

 • avopuolisoilla ei ole toistensa elatusvelvollisuutta
 • puolisot eivät peri toisiaan
 • avopuoliso ei voi saada leskeneläkettä, jos hänen avopuolisonsa kuolee.

Voitte ottaa käyttöön yhteisen sukunimen, jos

 • teillä on yhteisiä lapsia tai
 • olette asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta.

Jos haluatte yhteisen sukunimen, lähettäkää nimenmuutoshakemus Digi- ja väestötietovirastoon.

Jos asutte pysyvästi yhdessä samassa asunnossa, kuulutte samaan ruokakuntaan. Sillä on merkitystä, jos esimerkiksi haette Kelan asumistukea.

Lue lisää avoparin asumistuesta InfoFinlandin sivulta Asumistuki.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Sukunimen muuttaminensuomi | ruotsi | englanti

Ulkomailla solmittu avoliitto

Avoliitto voi olla peruste oleskeluluvan saami­selle. Viranomaiset harkitsevat oleskeluluvan myöntämistä aina tapauskohtaisesti.

Avoparin lapsi

Isyyden tunnustaminen

Jos elätte avoliitossa ja teille syntyy lapsi, on lapsen isyys tunnustettava. Jos isyyttä ei tunnusteta, lapsi on virallisesti isätön ja äiti vastaa yksin lapsen elatuksesta ja hoidosta, vaikka asuisitte yhdessä. Isyyden voi tunnustaa raskauden aikana äitiysneuvolassa. Kun lapsi on syntynyt, isyyden voi tunnustaa oman kunnan lastenvalvojan luona. Isyyden tunnustamisen vahvistaa Digi- ja väestötietovirasto.

Kun isyys on vahvistettu

 • lapselle voidaan antaa isän sukunimi
 • isä voi toimia lapsen huoltajana joko yhdessä äidin kanssa tai yksin. Huoltaja on henkilö, joka vastaa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.
 • isä on velvollinen osallistumaan lapsen elatukseen
 • lapsella on perintöoikeus isäänsä ja isänpuoleiseen sukuun ja päinvastoin
 • lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos isä kuolee.

Jos isyyttä ei vahvisteta, lapsi on virallisesti isätön ja äiti vastaa yksinään lapsen elatuksesta ja hoidosta.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Isyyden tunnustaminen ja vahvistaminensuomi | ruotsi

Lapsen sukunimi avoliitossa

Kun lapsi syntyy avoliittoon, hän voi saada

 • äitinsä sukunimen tai
 • isänsä sukunimen, jos isyys on vahvistettu tai
 • ei-synnyttäneen äitinsä sukunimen, jos äitiys on vahvistettu tai
 • vanhempien yhteisen sukunimen tai
 • sukunimiyhdistelmän, joka on muodostettu vanhempien sukunimistä.

Jos vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä, mutta heillä on yhteisiä lapsia, lapsi saa saman sukunimen kuin hänen sisaruksellaan on.

Voit hakea avopuolisosi kanssa yhteistä sukunimeä, jos

 • olette asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta, tai
 • teillä on yhteinen lapsi.