Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Taloudelliset ongelmat

Toimeentulotuki

Jos sinun tai perheesi tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, voit hakea perustoimeentulotukea Kelasta. Välttämättömillä jokapäiväisillä menoilla tarkoitetaan esimerkiksi ruokaan, vaatteisiin, terveydenhoitoon ja asumiseen liittyviä kohtuullisia menoja. Perustoimeentulotuki kattaa myös harrastus- ja virkistystoiminnan menot, lasten päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot sekä välttämättömät muuttokustannukset.

Toimeentulotuen maksamiseen vaikuttavat kaikki tulosi ja varasi. Mukaan lasketaan myös sosiaalietuudet, joita saat esimerkiksi Kelasta, työeläkevakuutuksesta tai työttömyyskassasta.

Ennen kuin haet toimeentulotukea, hae niitä muita tukia, joihin sinulla on oikeus (esimerkiksi työttömyysturva, asumistuki, eläke, opintotuki, vanhempainpäiväraha, sairauspäiväraha, kotihoidontuki tai elatustuki).

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi. Toimeentulotukea maksetaan vain, jos et voi saada muita tuloja tai tukia tai jos muut tuet eivät riitä kattamaan välttämättömiä menoja.

Jos sinulla tai perheelläsi on erityisistä tarpeista aiheutuvia menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea, kuntasi sosiaalitoimisto voi myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Täydentävää toimeentulotukea voit saada esimerkiksi asumisen turvaamiseksi tai jos taloudellinen tilanteesi on äkillisesti muuttunut heikommaksi. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarkoitus on edistää henkilön omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä.

Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Samassa hakemuksessa voit myös ilmoittaa, jos tarvitset täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi kunnan käsiteltäväksi.

Jos tarvitset, saat neuvontaa toimeentulotuen hakemisessa Kelasta, oman kuntasi sosiaalitoimistosta tai maahanmuuttajien neuvontapisteestä.

linkkiKela:
Tietoa toimeentulotuestasuomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro

Jos et voi maksaa laskujasi

Jos sinulla on lasku, jota et pysty maksamaan, ota heti yhteyttä laskun lähettäjään. Kerro hänelle tilanteesi ja yritä sopia laskulle uusi maksupäivä. Yleensä laskujen maksamiseen voi saada lisää aikaa.

Eräpäivän jälkeen laskun summa kasvaa koko ajan, kunnes sen maksaa. Jos et ole sopinut laskun maksamisesta etkä ole maksanut laskua eräpäivään mennessä, joudut maksamaan viivästyskorkoja ja muistutus- ja perimiskuluja.

Perintä

Jos et ole maksanut laskua sen eräpäivään mennessä, sinulle lähetään muistutuslasku. Kahden muistutuslaskun jälkeen velka voi siirtyä perintätoimistolle, mistä aiheutuu sinulle lisäkuluja. Jos velan maksu ei onnistu perintätoimiston kautta sovitussa aikataulussa, maksua voidaan vaatia sinulta myös oikeudessa.

Maksuhäiriömerkintä

Jos jätät laskusi ja velkasi maksamatta, voit saada maksuhäiriömerkinnän.

Maksuhäiriömerkinnän voit saada jos:

  • sinulla on maksamaton lasku, josta tuomioistuin on antanut tuomion, jossa se on määrännyt sinut maksamaan velan.
  • kulutusluotosta, joka on viivästynyt yli 60 päivää ja josta lainan myöntäjä on ilmoittanut eteenpäin.
  • ulosotto on todennut sinut varattomaksi.
  • olet mukana velkajärjestelyssä.

Maksuhäiriömerkintä tarkoittaa:

  • luottokortit vaaditaan takaisin. Voit pitää pankkikortin, jossa ei ole luotto-ominaisuuksia.
  • luotonsaanti vaikeutuu
  • et voi ostaa osamaksulla
  • vaikeuksia saada vuokra-asuntoa
  • puhelinliittymä- ja vakuutussopimuksissa vaaditaan vakuuksia tai ennakkomaksuja
  • työpaikan saanti voi vaikeutua, jos työhön liittyy taloudellista vastuuta

Maksuhäiriömerkintä kestää tavallisesti 2–3 vuotta. Jos saat uuden maksuhäiriömerkinnän, se pidentää aikaa. Maksuhäiriömerkintä kestää aina kaksi vuotta, vaikka pystyisit maksamaan velkasi sitä ennen.

Ulosotto

Jos et ole maksanut laskujasi, ne voidaan joissakin tapauksissa ulosmitata tuloistasi, varoistasi tai omaisuudestasi. Ulosottoon tarvitaan yleensä oikeuden päätös. Ulosotto voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osa palkastasi ohjataan suoraan velan maksuun tai että viranomainen myy omaisuuttasi, jotta velkaasi voidaan maksaa. Ennen kuin omaisuuttasi tai tulojasi ulosmitataan, sinulle annetaan yleensä mahdollisuus maksaa velkasi omatoimisesti. Viranomainen voi tehdä kanssasi maksusuunnitelman, jotta voisit maksaa velkasi ilman tulojen tai omaisuuden ulosmittausta. Löydät tarkempaa tietoa ulosotosta Oikeuslaitoksen verkkosivuilta.

linkkiOikeuslaitos:
Tietoa ulosotostasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
Tietoa maksuhäiriömerkinnästäsuomi | ruotsi | englanti

Jos et pysty maksamaan vuokraasi

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos et maksa vuokraasi. Vuokranantajan on ilmoitettava vuokrasopimuksen purkautumisesta vuokralaiselle. Tässä vaiheessa vuokranmaksusta on tavallisesti vielä mahdollista sopia vuokranantajan kanssa. Jos et maksa vuokraasi, vuokranantaja voi hankkia tuomioistuimelta häätöpäätöksen. Se tarkoittaa sitä, että sinulla on velvollisuus muuttaa pois asunnosta ja maksaa ne vuokrat, jotka ovat jääneet maksamatta.

Jos sinulla on vaikeuksia maksaa asuntosi vuokra, ota yhteyttä vuokranantajaan.

Yritä sopia vuokranantajan kanssa lisää maksuaikaa. Voit myös kysyä neuvoa kotikuntasi sosiaalitoimistosta. Tarkista myös onko sinulla oikeus esimerkiksi asumistukeen tai toimeentulotukeen. Oikeutesi asumistukeen ja toimeentulotukeen voit selvittää Kelasta.

InfoFinlandin sivulla Asumistuki on tietoa asumistuesta.

Mistä saat apua?

Jos tarvitset apua rahaongelmissa tai velka-asioiden hoidossa, varaa aika talous- ja velkaneuvojalta. Talous- ja velkaneuvojan löydät joko omasta kunnastasi tai sinua lähellä olevasta kunnasta. Voit etsiä oman kotipaikkakuntasi velkaneuvonnan tiedot Kuluttajaviraston internetsivuilta tai ottaa yhteyttä oman kuntasi sosiaalitoimistoon.

Takuu-Säätiöstä voit saada apua taloudellisesta kriisitilanteesta selviämiseen. Säätiö auttaa selvittämään tilanteesi. Se myös voi myöntää takauksia pankkilainoihin ja auttaa sinua järjestämään velkasi uudelleen siten, että niiden pois maksaminen on helpompaa.

Velkalinja on Takuu-Säätiön maksuton neuvontapuhelin. Neuvontanumero 0800 9 8009 palvelee suomeksi, ruotsiksi ja tarvittaessa myös englanniksi, ma–pe klo 10.00–14.00.

Velkalinja toimii myös verkkopalveluna, johon voit lähettää sähköisesti kysymyksiä.

Hätätapauksessa, jos rahasi eivät riitä esimerkiksi ruokaan, voit ottaa yhteyttä myös seurakuntasi diakoniatyöntekijään. Yhteystiedot löydät seurakunnastasi.

Ohjeita rahankäyttöön

Kuluttajaviraston, Kuluttajaliiton ja Marttaliiton internetsivuilta löydät tietoa siitä miten saat rahasi riittämään.

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
Talous- ja velkaneuvojatsuomi | ruotsi | englanti

linkkiTakuu-Säätiö:
Apua rahaongelmiinsuomi | ruotsi | englanti

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
Taloustietoasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKuluttajaliitto:
Taloustietoasuomi

linkkiKuluttajaliitto:
Neuvoja taloudenhallintaan nuorillesuomi

linkkiKuluttajaliitto:
Velkaopas(pdf, 2,10 MB)suomi

linkkiMarttaliitto:
Neuvoja rahankäyttöönsuomi

Peliriippuvuus

Jos taloudelliset ongelmat johtuvat peliongelmasta, sinun kannattaa hakea apua.

Peliongelmiin löydät apua A-klinikoilta, mielenterveystoimistoista ja terveyskeskuksista. Joillakin paikkakunnilla myös sosiaalitoimistot ja seurakunnat voivat auttaa. Myös peliriippuvaisen henkilön omaiset voivat saada apua.

Apua peliongelmaan voit saada myös järjestöistä. Monikielisessä Päihdelinkki-verkkopalvelussa on paljon tietoa.

Peluuri on auttava puhelin peliongelmaisille, heidän läheisilleen ja muille peliongelmia kohtaaville. Auttavan puhelimen numero on 0800 100 101. Se palvelee suomeksi, ruotsiksi ja myös englanniksi mahdollisuuksien mukaan. Peluuri auttaa myös internetissä.

linkkiPäihdelinkki:
Tietoa peliongelmistasuomi | ruotsi | englanti | venäjä

linkkiPeluuri:
Apua ja tietoa peliriippuvaisille ja heidän läheisilleensuomi | ruotsi | englanti