theme icon

Taloudelliset ongelmat

Suomessa voit saada apua ja neuvontaa raha-asioissa, jos sinulla on vaikeuksia saada rahat riittämään.

Koronavirus COVID-19

Väliaikainen epidemiatuki

Voit saada väliaikaista epidemiatukea, jos olet työ- tai virkasuhteessa Suomessa ja joudut ottamaan palkatonta vapaata työstäsi siksi, että:

  • hoidat lasta, joka tavallisesti olisi varhaiskasvatuksessa tai koulussa; tai
  • saavut ulkomailta Suomeen ja sinut ohjataan karanteeninomaisiin olosuhteisiin.

Tarvitset työnantajan todistuksen siitä, että olet pitänyt palkatonta vapaata koronaepidemian takia. Lapsen hoitamisen takia voi saada epidemiatukea enintään 13.5. saakka. Tukea voi hakea takautuvasti.

Väliaikainen epidemiatuki on määräaikainen. Hae sitä Kelasta.

linkkiKela:
Väliaikainen epidemiatukisuomi | ruotsi | englanti

Tartuntatautipäiväraha

Voit hakea Kelasta tartuntatautipäivärahaa, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt sinut eristykseen tai karanteeniin. Voit hakea sitä myös, jos alle 16-vuotias lapsesi on määrätty kotiin, jotta tartuntatauti ei leviäisi.

Tarvitset hakemusta varten todistuksen karanteenista. Todistuksen kirjoittaa lääkäri, joka vastaa kunnassasi tai sairaanhoitopiirissäsi tartuntataudeista. Lisäksi tarvitset myös todistuksen työnantajaltasi. Todistuksessa pitää lukea, miten paljon palkkaa olisi saanut karanteenin ajalta.

Tartuntatautipäivärahaa maksaa Kela.

linkkiKela:
Tartuntatautipäivärahasuomi | ruotsi | englanti

Sairauspäiväraha

Jos olet sairastunut ja lääkäri on todennut sinut työkyvyttömäksi, voit hakea sairauspäivärahaa. Jos olet työ- tai virkasuhteessa, työnantajasi hakee sairauspäivärahan siltä ajalta, kun maksaa sinulle palkkaa.

Sairauspäivärahaa varten tarvitset lääkärintodistuksen.

linkkiKela:
Sairauspäivärahasuomi | ruotsi | englanti

Työttömyysturva

Sinulla voi olla oikeus työttömyysturvaan, jos jäit työttömäksi, sinut lomautettiin tai olet yrittäjä ilman töitä. Jos kuulut suomalaiseen työttömyyskassaan, voit saada joissain tilanteissa ansiopäivärahaa. Ansiopäivärahan myöntää ja maksaa se työttömyyskassa, jonka jäsen olet.

Sinulla on oikeus työttömyysetuuteen, jos asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvaan.

Voit hakea työttömyysturvaa Kelasta seuraavissa tilanteissa:

  • Et voi saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta; tai
  • Olet yrittäjä, jonka päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt koronaepidemian vuoksi tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.

linkkiKela:
Työttömyysturva koronatilanteessasuomi | ruotsi | englanti

Jos tulosi pienenevät

Koronakriisi voi vaikeuttaa vuokran ja laskujen maksua. Jos tulosi pienenevät, selvitä oikeutesi esimerkiksi asumistukeen. Jos tulosi ja varasi eivät riitä arjen välttämättömiin menoihin (esim. ruokaan ja lääkkeisiin), sinulla voi olla oikeus toimeentulotukeen. Lähetä hakemus Kelaan mahdollisimman pian. Jos esimerkiksi työttömyyspäivärahapäätöksen saaminen kestää odotettua pidempään, voit hakea taloudellista apua Kelasta tai kunnan sosiaalitoimistosta.

linkkiKela:
Toimeentulotuki koronatilanteessasuomi | ruotsi | englanti

linkkiTalous- ja velkaneuvonta:
Talous- ja velkaneuvonnan vinkkejä korona-aikaan suomi | ruotsi | englanti

Jos et voi maksaa laskujasi

Jos sinulla on lasku, jota et pysty maksamaan, ota heti yhteyttä laskun lähettäjään. Usein voit saada laskulle lisää maksuaikaa. Silloin laskuun lisätään yleensä vain pieni viivästysmaksu.

Jos et maksa laskua eräpäivään mennessä tai et ole sopinut sille lisää maksuaikaa, joudut maksamaan muistutus- ja perimiskuluja sekä viivästyskorkoja.

Perintä

Jos et ole maksanut laskua sen eräpäivään mennessä, saat muistutuslaskun. Yhden tai kahden muistutuksen jälkeen lasku voi siirtyä perintätoimistolle. Perintätoimisto lähettää sinulle maksuvaatimuksen. Jos et voi maksaa laskua heti, ota yhteyttä perintätoimistoon ja sovi laskulle maksusuunnitelma.

Jos et maksa laskua tai sovi maksusuunnitelmaa, velka voi mennä lopulta ulosottoon. Ulosotto tarkoittaa sitä, että viranomaisella on oikeus ottaa osa tuloistasi velkojen maksuun. Ulosottoviranomainen voi myös myydä arvokasta omaisuuttasi, jotta velka saadaan maksettua.

Usein ulosottoa varten tarvitaan käräjäoikeuden päätös. Jotkut maksut menevät kuitenkin suoraan ulosottoon. Tällaisia maksuja ovat esimerkiksi verot, terveyskeskusmaksut ja päivähoitomaksut.

Maksuhäiriömerkintä

Jos et maksa laskua tai velkaa, voit saada siitä maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisteriin. Se aiheuttaa paljon vaikeuksia. Vuokranantajat ja pankit tarkistavat usein luottotiedot luottorekisteristä. Jos sinulla on maksuhäiriömerkintä, et välttämättä saa vuokra-asuntoa, pankkilainaa tai luottokorttia. Myös työnantaja voi edellyttää, että työntekijällä ei ole maksuhäiriömerkintöjä.

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
Tietoa maksuhäiriömerkinnästäsuomi | ruotsi | englanti

linkkiOikeuslaitos:
Tietoa ulosotostasuomi | ruotsi | englanti

Jos et pysty maksamaan vuokraasi

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos et maksa vuokraasi. Vuokranantajan on ilmoitettava vuokrasopimuksen purkautumisesta vuokralaiselle. Tässä vaiheessa vuokranmaksusta on tavallisesti vielä mahdollista sopia vuokranantajan kanssa. Jos et maksa vuokraasi, vuokranantaja voi hankkia tuomioistuimelta häätöpäätöksen. Se tarkoittaa sitä, että sinulla on velvollisuus muuttaa pois asunnosta ja maksaa ne vuokrat, jotka ovat jääneet maksamatta.

Jos sinulla on vaikeuksia maksaa asuntosi vuokra, ota yhteyttä vuokranantajaan.

Yritä sopia vuokranantajan kanssa lisää maksuaikaa. Voit myös kysyä neuvoa kotikuntasi sosiaalitoimistosta. Tarkista myös onko sinulla oikeus esimerkiksi asumistukeen tai toimeentulotukeen. Oikeutesi asumistukeen ja toimeentulotukeen voit selvittää Kelasta.

InfoFinlandin sivulla Asumistuki on tietoa asumistuesta.

Apua taloudellisiin ongelmiin

Sosiaalietuudet

Tarkista, että olet hakenut kaikkia sosiaalietuuksia, joita sinulla on oikeus saada. Näitä voivat olla esimerkiksi työttömyysturva, asumistuki, opintotuki ja taloudelliset tuet lapsiperheille. Lisätietoa löydät InfoFinlandin sivuilta:

Toimeentulotuki

Jos sinun tai perheesi tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, voit hakea perustoimeentulotukea Kelasta. Välttämättömillä jokapäiväisillä menoilla tarkoitetaan esimerkiksi ruokaan, vaatteisiin, terveydenhoitoon ja asumiseen liittyviä kohtuullisia menoja. Perustoimeentulotuki kattaa myös harrastus- ja virkistystoiminnan menot, lasten päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot sekä välttämättömät muuttokustannukset.

Toimeentulotuen maksamiseen vaikuttavat kaikki tulosi ja varasi. Mukaan lasketaan myös sosiaalietuudet, joita saat esimerkiksi Kelasta, työeläkevakuutuksesta tai työttömyyskassasta.

Ennen kuin haet toimeentulotukea, hae niitä muita tukia, joihin sinulla on oikeus (esimerkiksi työttömyysturva, asumistuki, eläke, opintotuki, vanhempainpäiväraha, sairauspäiväraha, kotihoidontuki tai elatustuki).

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi. Toimeentulotukea maksetaan vain, jos et voi saada muita tuloja tai tukia tai jos muut tuet eivät riitä kattamaan välttämättömiä menoja.

Jos sinulla tai perheelläsi on erityisistä tarpeista aiheutuvia menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea, kuntasi sosiaalitoimisto voi myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Täydentävää toimeentulotukea voit saada esimerkiksi asumisen turvaamiseksi tai jos taloudellinen tilanteesi on äkillisesti muuttunut heikommaksi. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarkoitus on edistää henkilön omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä.

Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Samassa hakemuksessa voit myös ilmoittaa, jos tarvitset täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi kunnan käsiteltäväksi.

Jos tarvitset, saat neuvontaa toimeentulotuen hakemisessa Kelasta, oman kuntasi sosiaalitoimistosta tai maahanmuuttajien neuvontapisteestä.

linkkiKela:
Toimeentulotuki lyhyestisuomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro | somali | arabia | kurdi

linkkiKela:
Tietoa toimeentulotuestasuomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro

Neuvontaa ja apua raha-asioihin

Jos sinulla on ongelmia laskujen ja velkojen maksussa, ota yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan. Talous- ja velkaneuvontaa järjestävät kunnat. Neuvonta on maksutonta.

Takuusäätiöstä voit saada apua ja neuvoja velkojen maksamiseen. Säätiö voi auttaa sinua yhdistämään velat yhdeksi lainaksi. Voit hakea Takuusäätiöstä lainatakausta, jos tarvitset pankista lainaa velkojen maksuun. Takuusäätiöstä voit hakea myös pientä lainaa, jos tarvitset rahaa kertaluonteiseen menoon kuten kodinkoneeseen, huonekaluihin, takuuvuokraan, auton korjaukseen tai silmälaseihin.

Velkalinja on Takuusäätiön maksuton neuvontapuhelin. Neuvontanumero 0800 9 8009 palvelee suomeksi ja tarvittaessa myös englanniksi tai ruotsiksi.

Hätätapauksessa, jos rahasi eivät riitä esimerkiksi ruokaan, voit ottaa yhteyttä myös seurakuntasi diakoniatyöntekijään. Yhteystiedot löydät seurakunnastasi.

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
Talous- ja velkaneuvojatsuomi | ruotsi | englanti

linkkiTakuu-Säätiö:
Apua rahaongelmiinsuomi | ruotsi | englanti

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
Taloustietoasuomi | ruotsi | englanti

Peliriippuvuus

Jos taloudelliset ongelmat johtuvat peliongelmasta, sinun kannattaa hakea apua.

Peliongelmiin löydät apua A-klinikoilta, mielenterveystoimistoista ja terveyskeskuksista. Joillakin paikkakunnilla myös sosiaalitoimistot ja seurakunnat voivat auttaa. Myös peliriippuvaisen henkilön omaiset voivat saada apua.

Apua peliongelmaan voit saada myös järjestöistä. Monikielisessä Päihdelinkki-verkkopalvelussa on paljon tietoa.

Peluuri on auttava puhelin peliongelmaisille, heidän läheisilleen ja muille peliongelmia kohtaaville. Auttavan puhelimen numero on 0800 100 101. Se palvelee suomeksi, ruotsiksi ja myös englanniksi mahdollisuuksien mukaan. Peluuri auttaa myös internetissä.

linkkiPäihdelinkki:
Tietoa peliongelmistasuomi | ruotsi | englanti | venäjä

linkkiPeluuri:
Apua ja tietoa peliriippuvaisille ja heidän läheisilleensuomi | ruotsi | englanti