theme icon

Kuolema

Jos ihminen kuolee sairaalan ulkopuolella, ilmoita asiasta heti poliisille tai lääkärille. Poliisi huolehtii, että kuolinsyy selviää ja välittää tiedon kuolemasta Väestörekisterikeskukseen. Kun henkilö kuolee sairaalassa, tieto kuolemasta menee automaattisesti Väestörekisterikeskukseen, Kelaan ja eläkelaitoksiin.

Kun läheinen ihminen kuolee, voit saada suruun apua ja tukea terveysasemilta, perheneuvoloista, Suomen Mielenterveysseuran ulkomaalaisten kriisipalvelusta sekä seurakunnilta. Apua saa suomeksi, ruotsiksi ja useimmista paikoista myös englanniksi. Voit käyttää apuna myös tulkkia, jos tarvitset.

linkkiSuomi.fi:
Läheisen kuoltuasuomi | ruotsi | englanti

linkkie-mielenterveys.fi:
Tietoa kriisitilanteista ja surustasuomi | ruotsi | englanti | venäjä | somali | arabia | kurdi

Hautauslupa

Jotta kuolleen ihmisen voi haudata, tarvitaan kuolintodistus, jonka kirjoittaa aina lääkäri. Kuolintodistuksen voi saada, kun kuoleman syy on selvitetty. Jos kyseessä on äkillinen, epäselvä kuolema, onnettomuus tai rikos, voidaan tehdä ruumiinavaus, jotta kuoleman syyn selviää. Poliisi voi myös tutkia kuoleman syyn. Hautaaminen voi joskus viivästyä, koska kuoleman syyn selvittäminen voi kestää pitkään.

Hautajaiset

Hautajaisten järjestämiseen voi saada apua uskonnollisista yhteisöistä. Kysy lisää omasta yhteisöstäsi. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sivuilta saat tietoa kirkon palveluista. On myös mahdollista järjestää siviilihautajaiset, joihin ei kuulu uskollisia asioita. Siviilihautajaisista saat tietoa Pro-Seremoniat -palvelukeskuksesta.

Hautaustoimistojen palvelut ovat maksullisia. Ne huolehtivat hautajaisjärjestelyistä, kuten vainajan kuljetuksesta. Hautaustoimistot myös myyvät arkkuja ja hoitavat sopimuksen mukaan kaikki muutkin hautausasiat, joita omaiset pyytävät. Hautaustoimistoista saat tietoa esimerkiksi Suomen Hautaustoimistojen Liitosta. Monista hautaustoimistoista saa myös englanninkielistä palvelua.

linkkiPro-Seremoniat palvelukeskus:
Siviilihautajaisetsuomi | ruotsi | englanti

linkkiSuomen evankelis-luterilainen kirkko:
Tietoa kirkollisista hautajaisistasuomi | ruotsi | englanti

linkkiSuomen Hautaustoimistojen liitto:
Hautaustoimistojasuomi

Hautapaikka

Suomen hautausmaista lähes kaikki ovat evankelisluterilaisten seurakuntien omistuksessa, mutta hautapaikan voi saada, vaikka ei kuulu evankelisluterilaiseen kirkkoon. Hautapaikat ovat maksullisia ja niitä voi kysyä seurakunnilta. Jos henkilö ei ole kuulunut kirkkoon eikä halunnut uskonnollisia hautajaisia, niitä ei toimiteta. Vainaja voidaan haudata arkussa tai hänet voidaan tuhkata. Monilla paikkakunnilla on myös muiden uskontojen hautausmaita. Esimerkiksi ortodoksisia, islamilaisia ja juutalaisia hautausmaita löytyy suurimmista kaupungeista. Monilta paikkakunnilta löytyy myös hauta-alueita vainajille, jotka eivät kuulu mihinkään uskontoon. Vainajan tuhkan voi myös sirotella luontoon tai vesistöön, jos alueen omistaja antaa siihen luvan.

Hautausavustus

Kuolleella henkilöllä voi joskus olla oikeus hautausavustukseen hänen viimeisen työsuhteensa tai ammattiliiton jäsenyyden perusteella. Kysy asiasta viimeiseltä työnantajalta tai ammattiliitosta. Varattoman vainajan hautauskuluihin voit anoa toimeentulotukea kotikunnan sosiaalitoimistosta.

Perhe-eläke

Perhe-eläkettä voidaan maksaa henkilön kuoleman jälkeen hänen puolisolleen ja lapsilleen. Perhe-eläkkeen tarkoitus on turvata lesken ja lasten toimeentulo. Suomessa on kaksi perhe-eläkettä, Kelan perhe-eläke ja työeläkejärjestelmän perhe-eläke. Jos kuollut henkilö on ollut töissä tai toiminut yrittäjänä Suomessa, leski ja lapset voivat saada työeläkejärjestelmän mukaista perhe-eläkettä. Molempia eläkkeitä voi hakea Kelasta.

Jos henkilö on asunut tai työskennellyt pitkään toisessa maassa ennen Suomeen muuttoa, puolisolla tai lapsilla voi olla oikeus perhe-eläkkeeseen myös tästä maasta.

linkkiKela:
Tietoa perhe-eläkkeestäsuomi | ruotsi | englanti

Testamentti

Laki määrää kuka perii kuolleen ihmisen omaisuutta. Voit myös itse vaikuttaa siihen, kenelle omaisuutesi jaetaan. Voit kirjoittaa testamentin eli kirjallisen selvityksen siitä, kuka perii omaisuuttasi kuolemasi jälkeen. Kun teet testamenttia, on hyvä käyttää lakimiehen apua, jotta testamentti olisi laillinen.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on tilaisuus, jossa laaditaan kirjallinen selvitys kuolleen henkilön omaisuudesta ja veloista. Perunkirjoitus täytyy pitää kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Sitä varten tarvitaan sukuselvitys vainajasta syntymästä kuolemaan saakka. Tarvitaan myös virkatodistukset, jotka saat maistraatista tai kirkkoherranvirastosta. Lisäksi tarvitaan tieto kuolinpesän osakkaista eli heistä, jotka perivät vainajan omaisuutta. Perukirja pitää toimittaa verotoimistoon viimeistään kuukauden kuluttua perunkirjoitustilaisuudesta. Lisää tietoa perunkirjoituksesta saat oikeuslaitoksesta ja verohallinnosta.

Perunkirjoituksen järjestää henkilö, joka tuntee kuolleen ihmisen omaisuuden ja velat parhaiten. Perunkirjan allekirjoittaa kaksi henkilöä, jotka arvioivat vainajan omaisuuden. Perunkirjoituksen tekemisessä on hyvä käyttää apuna lakimiestä. Jos perunkirjoitusta ei tehdä ajoissa, siitä voi olla haitallisia seurauksia, kuten korotuksia perintöveroon.

Perintövero

Jos perit kuolleen henkilön omaisuutta, sinun täytyy maksaa siitä perintöveroa. Veron määrä riippuu siitä, kuinka suuri vainajalta perimäsi omaisuus on, ja siitä, kuinka läheinen sukulainen olet. Alle 20 000 euron perinnöstä ei tarvitse maksaa veroa.

linkkiVerohallinto:
Tietoa perunkirjoituksestasuomi | ruotsi | englanti

linkkiVerohallinto:
Tietoa perintöverostasuomi | ruotsi | englanti