theme icon

Koulutukseen hakeminen

Suomessa toisen asteen koulutukseen ja korkeakouluihin järjestetään omat yhteishakunsa. Lisäksi joihinkin koulutuksiin voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden tai koulutusten omissa erillishauissa. Ota ajoissa selvää sinua kiinnostavan koulutuksen hakuajoista ja -tavoista.

Koronavirus ja koulutukseen hakeminen

Koronavirustilanne voi vaikuttaa pääsykokeisiin ja soveltuvuuskokeisiin. Oppilaitos voi perua pääsykokeet tai järjestää ne esimerkiksi etäyhteydellä. Lue lisää yliopistojen omilta sivuilta ja Opintopolku.fi-palvelusta.

linkkiOpintopolku.fi:
Koronavirus ja hakeminen koulutukseensuomi | ruotsi | englanti

Lukioon hakeminen

Hae lukioon toisen asteen yhteishaussa helmi-maaliskuussa. Voit hakea lukioon, jos olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai oppimäärän, joka vastaa perusopetusta. Täytä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa.

Opiskelijat valitaan lukioon yleensä peruskoulun päättötodistuksen arvosanojen perusteella. Joihinkin lukioihin on lisäksi pääsykoe.

Jos haluat aikuislukioon, ota yhteyttä suoraan oppilaitokseen. Et voi hakea aikuislukioon yhteishaussa. Kun haet aikuislukioon, todistuksesi keskiarvolla ei ole merkitystä. Löydät koulutuksia Opintopolku.fi:stä.

Jos haluat parantaa suomen kielen taitoasi, ennen kuin haet lukioon, voit hakea lukioon valmistavaan koulutukseen. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Lukioon valmistava koulutus.

linkkiOpintopolku.fi:
Lukioon hakeminen yhteishaussasuomi | ruotsi

Ammatilliseen koulutukseen hakeminen

Pohjakoulutuksestasi riippuu, millaiseen ammatilliseen koulutukseen voit hakea, ja miten haku tapahtuu.

 • Voit hakea peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen, jos olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai oppimäärän, joka vastaa perusopetusta.
 • Voit hakea lukiopohjaiseen ammatilliseen koulutukseen, jos olet suorittanut lukion.

Näihin koulutuksiin voit hakea jatkuvassa haussa läpi vuoden tai toisen asteen yhteishaussa. Yhteishaku on yleensä helmi-maaliskuussa. Täytä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa.

Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea ammatillisen koulutuksen yhteishaussa. Silloin voit hakea koulutukseen jatkuvassa haussa.

Hae koulutukseen jatkuvan haun kautta myös silloin, jos olet työelämässä ja haluat vaihtaa alaa, tai jos haluat hakea oppisopimuskoulutukseen. Myös jos et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa, voit hakea koulutukseen jatkuvassa haussa.

Koulutuksesta riippuu, millä perusteella opiskelijat valitaan. Valintaan vaikuttavat yleensä valintapisteet, jotka riippuvat muun muassa todistuksestasi. Moniin koulutuksiin on myös pääsykoe tai soveltuvuuskoe. Joillakin aloilla on myös terveydellisiä vaatimuksia.

Oppilaitos voi tarkistaa, että kielitaitosi riittää opintoihin. Kysy lisää oppilaitoksesta, johon haet.

Jos haluat saada lisää tietoa ja taitoja, ennen kuin haet ammatilliseen koulutukseen, voit hakea VALMA-koulutukseen. VALMA-koulutuksessa voit myös parantaa suomen kielen taitoasi. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus.

Jos tarvitset erityistä tukea ammatilliseen koulutukseen esimerkiksi vamman tai oppimisvaikeuksien takia, hae koulutukseen erityisopetuksen haussa.

linkkiOpintopolku.fi:
Ammatilliseen koulutukseen hakeminen yhteishaussasuomi | ruotsi

linkkiOpintopolku.fi:
Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen suomi | ruotsi

linkkiOpintopolku.fi:
Ammatillisen koulutuksen valintaperusteetsuomi | ruotsi

Jos sinulla on ulkomainen todistus

Jos olet suorittanut peruskoulun tai lukion ulkomailla, sinut voidaan valita ammatilliseen koulutukseen harkinnan perusteella. Harkintaan perustuvassa valinnassa otetaan huomioon

 • koulutustarpeesi
 • arvio siitä, miten hyvin voit suoriutua opinnoista.

linkkiOpintopolku.fi:
Harkintaan perustuva valintasuomi | ruotsi

Ammatilliseen aikuiskoulutukseen hakeminen

Voit hakea ammatilliseen aikuiskoulutukseen, jos haluat suorittaa tutkinnon työn ohessa. Aikuiskoulutuksessa suoritat ammatillisen tutkinnon näyttötutkintona.

Voit hakea ammatilliseen aikuiskoulutukseen myös silloin, jos olet suorittanut ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon.

Kun haet ammatilliseen aikuiskoulutukseen, sinulla täytyy olla riittävän pitkä työkokemus.

Ammatilliseen aikuiskoulutukseen et hae yhteishaussa. Tarkista Opintopolku.fi-palvelusta tai oppilaitoksesta, miten voit hakea. Usein hakuaika on jatkuva.

Ammattikorkeakouluun hakeminen

Voit hakea ammattikorkeakouluun suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoa, jos olet suorittanut esimerkiksi jonkin näistä:

 • lukio
 • ylioppilastutkinto
 • ammatillinen tutkinto
 • ylioppilastutkinto tai vastaava jossakin muussa maassa

Lisää tietoa saat Opintopolku.fi-palvelusta.

Hae ammattikorkeakouluun korkeakoulujen yhteishaussa. Yhteishaku on kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Täytä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa.

Koulutuksesta riippuu, millä perusteella opiskelijat valitaan. Valintaan voivat vaikuttaa todistuksesi ja valintakoe sekä työkokemuksesi. Myös aiemmilla opinnoillasi voi olla vaikutusta.

linkkiOpintopolku.fi:
AMK-tutkintoon hakeminensuomi | ruotsi

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, kun sinulla on

 • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu sopiva korkeakoulututkinto ja
 • vähintään kolme vuotta työkokemusta samalta alalta kuin tutkintosi, ja olet hankkinut työkokemuksesi sen jälkeen, kun olet suorittanut tutkinnon.

Hae ylempään AMK-tutkintoon korkeakoulujen yhteishaussa keväällä tai syksyllä. Moniin koulutuksiin voit hakea vain keväällä. Täytä hakulomake Opintopolku.fi-palvelussa.

Vieraskielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin voit hakea erillishaussa. Löydät hakulomakkeet, kun etsit koulutuksia Opintopolku.fi:stä.

linkkiOpintopolku.fi:
Ylempi AMK-tutkintosuomi | ruotsi

Yliopistoon hakeminen

Hae yliopistoon joko korkeakoulujen yhteishaussa tai tietyn koulutuksen omassa erillishaussa.

Useimpiin yliopisto-opintoihin voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa. Se on keväällä ja syksyllä. Keväällä on paljon enemmän vaihtoehtoja. Joihinkin koulutuksiin yhteishaku on jo tammikuussa. Ota ajoissa selvää, milloin voit hakea. Täytä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa.

Voit hakea yliopistoon, jos olet suorittanut esimerkiksi jonkin näistä tutkinnoista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto
 • vähintään kolmevuotinen ammatillinen perustutkinto
 • kansainvälinen ylioppilastutkinto
 • ulkomainen tutkinto, joka antaa mahdollisuuden yliopisto-opintoihin siinä maassa, jossa olet suorittanut tutkinnon

Tarkista korkeakoulun opintotoimistosta, kelpaako tutkintosi yliopiston haussa. Lisää tietoa saat myös Opintopolku.fi-palvelusta.

Kun haet yliopistoon, saat pisteitä yleensä ylioppilastutkinnon ja pääsykokeen perusteella. Pääsykokeeseen on hyvä valmistautua huolella. Joihinkin koulutusohjelmiin valitaan vain pieni osa hakijoista. Jotkut pääsykokeet sisältävät ennakkotehtäviä.

linkkiOpintopolku.fi:
Yliopistoon hakeminensuomi | ruotsi | englanti

Erillishaku

Joihinkin yliopisto-opintoihin haetaan erillishaun kautta. Hae erillishaussa esimerkiksi

 • jos haet maisteriohjelmaan;
 • jos siirryt korkeakoulusta toiseen; tai
 • jos olet suorittanut opintoja avoimessa yliopistossa ja haet yliopistoon niiden perusteella.

Jos haet koulutusohjelmaan, jonka kieli on muu kuin suomi tai ruotsi, hakutapa riippuu koulutuksesta. Joihinkin vieraskielisiin koulutuksiin haetaan erillishaussa, joihinkin haetaan tammikuun yhteishaussa. Löydät lisää tietoa Opintopolku.fi:stä. Voit myös kysyä suoraan korkeakouluista.

Erillishaut voivat olla eri aikoina, ja niihin haetaan eri tavoin. Löydät erillishaut Opintopolku.fi-palvelun kautta.

Jatkotutkinnot

Jos haluat suorittaa jatkotutkinnon yliopistossa, ota yhteyttä suoraan yliopistoon.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Oppilaitos ilmoittaa sinulle kirjeellä, jos olet päässyt opiskelemaan. Jos olet päässyt opiskelemaan, ilmoita mahdollisimman pian oppilaitokselle, että otat vastaan opiskelupaikan. Kirjeessä on ohjeet, miten otat paikan vastaan ja miten ilmoittaudut. Jos et ota paikkaa ajoissa vastaan, menetät sen. Kun vastaanotat opiskelupaikan, sitoudut siihen, että aloitat opinnot oppilaitoksessa.

Voit hakea yhteishaussa moneen eri oppilaitokseen. Voit kuitenkin ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan.