theme icon

Ammatillinen koulutus

Voit hakea ammatilliseen koulutukseen Suomessa, kun olet suorittanut peruskoulun oppimäärän. Ammatillinen koulutus tekee opiskelijasta pätevän tiettyyn ammattiin. Koulutus on hyvin käytännönläheistä. Myös aikuiset voivat opiskella itselleen uuden ammatin tai täydentää omaa osaamistaan.

Pohjakoulutuksestasi riippuu, millaiseen ammatilliseen koulutukseen voit hakea, ja miten haet.

 • Jos olet suorittanut peruskoulun oppimäärän, voit hakea peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen.
 • Jos olet suorittanut lukion, voit hakea lukiopohjaiseen ammatilliseen koulutukseen.
 • Jos haluat suorittaa tutkinnon työn ohessa, voit hakea ammatilliseen aikuiskoulutukseen.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Koulutukseen hakeminen.

Kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon voit hakeutua jatkamaan opiskelua ammatillisessa lisäkoulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

linkkiOpintopolku.fi:
Perustietoa ammatillisesta koulutuksestasuomi | ruotsi | englanti

linkkiOpetushallitus:
Lisätietoa ammatillisesta koulutuksestasuomi | ruotsi | englanti

linkkiOpintopolku.fi:
Ammattikoulujen ja lukioiden yhteishakusuomi | ruotsi | englanti

linkkiOpintopolku.fi:
Harkintaan perustuva valintasuomi | ruotsi

linkkiOpintopolku.fi:
Koulutusalat ammatillisessa koulutuksessasuomi | ruotsi | englanti

Valmennusta ammatilliseen koulutukseen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus eli VALMA on tarkoitettu niille, jotka haluavat suorittaa ammatillisen perustutkinnon. VALMA-koulutuksessa saat tietoja ja taitoja, jotka auttavat sinua myöhemmin ammatillisessa koulutuksessa. Voit kehittää myös kielitaitoasi. Voit myös parantaa peruskoulutodistustasi. VALMA-koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus.

Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto antaa perusosaamisen tiettyyn ammattiin. Peruskoulupohjainen koulutus kestää noin kolme vuotta. Voit myös opiskella yhtä aikaa ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa. Silloin voit suorittaa kaksoistutkinnon.

Ammatillisessa oppilaitoksessa on monia aloja, joita voit opiskella.

 • kasvatusalat
 • humanistiset ja taidealat
 • yhteiskunnalliset alat
 • kauppa ja hallinto
 • luonnontieteet
 • tietojenkäsittely ja tietoliikenne
 • tekniikan alat
 • maa- ja metsätalousalat
 • terveys- ja hyvinvointialat
 • palvelualat

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan jokaiselle opiskelijalle. Suunnitelmaan kirjataan, mitä osaamista olet hankkinut aikaisemmin, ja sovitaan siitä, mitä opintoja suoritat. Voit suorittaa opintoja omassa tahdissa ja osoittaa käytännön tehtävissä työpaikoilla, mitä osaat.

Koulutussopimus

Koulutussopimus on työssä oppimista. Jos haluat hankkia käytännön osaamista työpaikalla, koulutussopimus on hyvä vaihtoehto oppisopimukselle. Koulutuksen ajalta ei makseta palkkaa. Koulutussopimuksen voi myös yhdistää oppisopimukseen.

Ammattikoulutus lukion jälkeen

Jos olet suorittanut lukion tai ylioppilastutkinnon, voit hakea lukiopohjaiseen ammatilliseen koulutukseen. Et voi silloin hakea peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Koulutukseen hakeminen.

Aikuisten ammatillinen koulutus

Jos olet työssä, voit suorittaa ammatillisen tutkinnon joustavasti työn ohella. Aikuisten ammatillista koulutusta ovat

 • ammatilliset perustutkinnot
 • ammattitutkinnot
 • erikoisammattitutkinnot.

Koulutuksessa otetaan huomioon aikaisempi koulutuksesi sekä se osaaminen, jonka olet hankkinut työssä tai yrittäjänä.

Lisää tietoa siitä, miten voit hakea ammatilliseen aikuiskoulutukseen, löydät InfoFinlandin sivulta Koulutukseen hakeminen.

Oppisopimuksella tutkinto työn ohessa

Oppisopimus on työssä oppimista. Työskentelet oman alasi työpaikassa ja suoritat tutkinnon työn ohessa.

Voit suorittaa oppisopimuskoulutuksessa samoja tutkintoja kuin ammatillisessa oppilaitoksessa:

 • ammatillinen perustutkinto
 • ammattitutkinto
 • erityisammattitutkinto

Tarvitset oppisopimuskoulutusta varten työpaikan. Sinun pitää itse etsiä työnantaja, joka on valmis palkkaamaan sinut. Et voi aloittaa oppisopimuskoulutusta, jos sinulla ei ole työpaikkaa. TE-toimisto voi auttaa sinua työpaikan etsimisessä. Oppisopimuspaikka voi myös olla nykyinen työpaikkasi.

Kun sinulla on työpaikka, ota yhteyttä alueesi oppisopimustoimistoon. Voit myös ottaa yhteyttä oppilaitokseen, joka tarjoaa oppisopimuskoulutusta. Esimerkiksi monissa aikuiskoulutuskeskuksissa saa oppisopimuskoulutusta.

Työnantaja maksaa sinulle oppisopimuskoulutuksen aikana vähintään harjoittelupalkan suuruista palkkaa. Jos työnantajasi ei maksa palkkaa teoriaopetuksen ajalta, sinulla voi olla oikeus hakea päivärahaa, matkakorvauksia ja perheavustusta, jos kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Kysy lisää omasta oppilaitoksestasi.

linkkiOpintopolku.fi:
Tietoa oppisopimuskoulutuksestasuomi | ruotsi

linkkiOppisopimus.net:
Tietoa oppisopimuskoulutuksestasuomi

linkkiOppisopimus.net:
Oppisopimustoimistojen yhteystiedotsuomi

linkkiOpetushallitus:
Tietoa oppisopimuskoulutuksestasuomi | ruotsi

Näytöllä todistus ammattitaidosta

Voit osoittaa ammattitaitosi näytöllä. Teet silloin käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa työpaikalla. Koulutuksen järjestäjä nimeää kaksi arvioijaa, jotka arvioivat osaamistasi.

linkkiOpetushallitus:
Tietoa näytöstäsuomi | ruotsi

Työnantajien järjestämä ammatillinen koulutus

Jotkut työnantajat myös kouluttavat ihmisiä omiin töihinsä. Näillä työnantajilla on työpaikkatakuu. Se tarkoittaa sitä, että ihminen, joka suorittaa koulutuksen, saa työnantajalta työpaikan. Saat siis ammatillisen koulutuksen ja työpaikan. Esimerkiksi monet liikenneyritykset ja VR kouluttavat ihmisiä palvelukseensa.