theme icon

Perusopetus

Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia, eli heidän täytyy saada perusopetusta. Oppivelvollisuus on määrätty laissa.

Oppivelvollisuus

  • alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta
  • päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai viimeistään silloin, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta

Oppivelvollisuus suoritetaan yleensä peruskoulussa. Peruskoulu koostuu alakoulusta ja yläkoulusta. Alakoulussa ovat luokat 1-6, yläkoulussa luokat 7-9. Peruskoulu kestää tavallisesti 9 vuotta: koulu alkaa 1.luokalla ja päättyy 9.luokalla.

Peruskoulu on ilmainen.

linkkiOpintopolku.fi:
Perusopetus maahanmuuttajillesuomi | ruotsi

Koronavirus COVID-19

Sairas lapsi ei voi mennä kouluun. Lapsen täytyy jäädä kotiin myös silloin, jos oireet ovat lieviä. Jos lapsi sairastuu, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi tai päivystysnumeroon 116 117. Saat ohjeet, miten voit viedä lapsen koronatestiin.

Lue lisää koronaviruksesta: Koronavirus COVID-19

Jos alle 16-vuotias lapsesi on määrätty eristykseen tai karanteeniin etkä voi sen takia käydä työssä, sinulla voi olla oikeus Kelan tartuntatautipäivärahaan.

Lue lisää: Taloudelliset ongelmat

Koulun aloittaminen

Vanhemmat ilmoittavat lapsensa kouluun. Kaupunki lähettää vuoden alussa koteihin oppivelvollisuusilmoituksen. Siihen on merkitty lapsen lähikoulu. Lähikoulu on useimmiten se koulu, joka on lähinnä kotia. Vanhemmat voivat valita lapselleen myös muun koulun kuin lähikoulun. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista saada paikkaa muusta koulusta.

Voit tehdä kouluilmoituksen lapsesi lähikoulussa. Joissakin kunnissa voit tehdä ilmoituksen myös internetissä. Ilmoittautumisaika on vuoden alussa, yleensä tammikuussa.

Englanninkieliset koulut ja muu opetus eri kielillä

Suurimmissa kaupungeissa on kansainvälisiä kouluja ja kouluja, joissa opetuskieli on englanti. Suomessa on myös joitakin kouluja, joissa opetuskielenä on saksa, ranska tai venäjä.

Löydät tietoa näistä kouluista yleensä kaupunkien omilta verkkosivuilta.

Erilaisia kouluja

Lapsi voi mennä myös kouluun, joka on erikoistunut johonkin asiaan. Joskus nämä koulut ovat yksityiskouluja. Koulu voi erikoistua esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • kuvataide
  • musiikki
  • liikunta
  • erityispedagogiikka (esimerkiksi Steiner-pedagogiikka)

linkkiSteinerkasvatuksen liitto:
Tietoa Steiner-koulustasuomi | englanti

Koulupäivä ja opiskelu

Koulu alkaa elokuussa ja päättyy toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Kesä- ja heinäkuu ovat kesälomaa.

Koulupäivien pituus vaihtelee eri luokilla. Alakoulussa päivät ovat lyhyempiä kuin yläkoulussa. Oppitunnit kestävät yleensä 45 minuuttia. Kouluviikossa on noin 20 oppituntia.

Lapset syövät koulussa yhden lämpimän aterian. Se on ilmainen. Jos lapsellasi on erityisruokavalio, kerro siitä opettajalle.

Lapset opiskelevat peruskoulussa monia pakollisia aineita. Alakoulun viimeisillä luokilla ja yläkoulussa he saavat myös valita valinnaisaineita.

Jokainen voi saada koulussa oman uskontonsa tai elämänkatsomustiedon opetusta. Uskonnonopetus pitää järjestää, kun kunnassa on vähintään kolme lasta, jotka tunnustavat tätä uskontoa.

Joissakin kouluissa on erillisiä luokkia oppilaille, jotka ovat taitavia esimerkiksi musiikissa tai kuvaamataidossa. Yleensä näille luokille on erillinen haku.

Maahanmuuttajat ja peruskoulu

Lapsi tai nuori voi saada perusopetukseen valmistavaa opetusta, jonka aikana hän opiskelee suomen (tai ruotsin) kieltä ja joitakin oppiaineita. Valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille maahanmuuttajalapsille, joiden taidot eivät vielä riitä perusopetuksen ryhmässä opiskeluun. Valmistava opetus kestää yleensä vuoden. Sen jälkeen oppilas siirtyy tavalliselle luokalle.

Jos lapsen äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, kunta voi järjestää oman äidinkielen opetusta. Silloin hän voi myös opiskella suomea (tai ruotsia) toisena kielenä eli S2-kielenä. Oppilas opiskelee suomea (tai ruotsia) toisena kielenä, jos hänen suomen tai ruotsin kielen taitonsa ei ole äidinkielisen tasolla.

Aikuislukiot järjestävät perusopetusta aikuisille maahanmuuttajille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta omasta maastaan. Kysy lisää oman kuntasi neuvontapalveluista tai lähimmästä aikuislukiosta. Aikuislukioiden yhteystietoja voi etsiä internetin hakukoneilla.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
Tietoa perusopetuksestasuomi | ruotsi | englanti

linkkiOpetushallitus:
Tietoa perusopetuksestasuomi | ruotsi | englanti

Viestit kodin ja koulun välillä

Monissa kunnissa koulu tiedottaa tärkeistä asioista Wilma-palvelussa, joka toimii verkossa. Koulu antaa lapsen vanhemmille tunnukset palveluun. Wilman kautta voit pitää yhteyttä lapsen opettajiin ja saada tietoa lapsen oppimisesta, kokeista ja poissaoloista sekä koulun tapahtumista ja lomista. Jos lapsesi on poissa koulusta esimerkiksi sairauden takia, ilmoita siitä aamulla kouluun Wilman kautta.

Wilmaa on tärkeää seurata säännöllisesti. Jos tarvitset apua Wilman käytössä, pyydä koulusta opastusta.

Keravan kaupunki on julkaissut ohjeita Wilman käyttöön eri kielillä. Huomaa, että eri kaupungeissa Wilmaan kirjaudutaan eri osoitteessa.

linkkiKeravan kaupunki:
Näin käytät Wilmaa(pdf, 239 kt)suomi | englanti | venäjä | viro | turkki | kurdi | thai | vietnam

Opiskelun tuki ja kymppiluokka

Peruskoulun oppilaat saavat tukea koulutyöhönsä. Opinto-ohjaajat kertovat erilaisista opiskelutavoista ja jatkokoulutuksesta. He antavat myös ammatinvalinnan ohjausta.

Opintopsykologit ja koulukuraattorit auttavat ongelmatilanteissa. Opettaja voi antaa lapselle lyhytaikaista tukiopetusta.

Lapset, joilla on vaikeuksia oppimisessa tai keskittymisessä, saavat erityisopetusta. Erityisopetuksen ryhmät ovat pienempiä kuin tavalliset luokat.

Opettajat pitävät yhteyttä vanhempiin. He järjestävät tapaamisia vanhempien kanssa ja kertovat vanhemmille lapsen opiskelusta. Monet koulut pitävät yhteyttä vanhempiin verkkopalvelujen avulla.

Kouluissa voi olla myös lisäopetusta eli niin sanottuja kymppiluokkia. Niillä oppilaat voivat korottaa arvosanojaan ja miettiä, mikä opiskeluala heitä kiinnostaisi.

Voit hakea kymppiluokalle, kun olet saanut peruskoulun päättötodistuksen. Kymppiluokka kestää yleensä vuoden.

linkkiOpintopolku.fi:
Tietoa kymppiluokastasuomi | ruotsi