theme icon

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Suomessa kunnat tarjoavat kunnallista varhaiskasvatusta muun muassa päiväkodeissa. Lisäksi on yksityisiä päiväkoteja.

Varhaiskasvatus on kasvatusta, opetusta ja hoitoa, joka on suunniteltu pedagogisesti ja jonka tavoitteet on mietitty tarkkaan. Varhaiskasvatuksessa työskentelee koulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia ja lastenhoitajia.

Yleensä jompikumpi vanhemmista hoitaa lasta kotona ainakin vanhempainvapaan ajan eli siihen asti, kun lapsi on noin 9 kuukautta vanha. Jos hoidat lasta kotona myös tämän jälkeen, sinulla on oikeus saada vapaata työstäsi lapsen hoitoa varten siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Lisää tietoa vapaista saat InfoFinlandin sivulta Perhevapaat. Voit hakea Kelasta taloudellista tukea lapsen kotihoitoon. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Tukea lapsen hoitamiseen kotona.

Koronavirus COVID-19

Älä vie sairasta lasta päiväkotiin. Lapsen täytyy jäädä kotiin myös silloin, jos oireet ovat lieviä. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, hänet täytyy hakea päiväkodista mahdollisimman pian. Älä vie päiväkotiin lapsen omia leluja.

Vie lapsi koronatestiin, jos tiedät, että hän on altistunut koronalle. Koronatesti on hyvä tehdä myös jos perheessä on henkilöitä, joilla on riski sairastua koronaan, esimerkiksi yli 16-vuotiaita ilman rokotusta. Lisää tietoa saat Omaolo-palvelusta, omalta terveysasemaltasi tai päivystysnumerosta 116 117.

Lue lisää koronaviruksesta: Koronavirus COVID-19

Jos alle 16-vuotias lapsesi on määrätty eristykseen tai karanteeniin etkä voi sen takia käydä työssä, sinulla voi olla oikeus Kelan tartuntatautipäivärahaan.

Lue lisää: Taloudelliset ongelmat

linkkiOmaolo:
Tee oirearvio, jos epäilet koronavirustasuomi | ruotsi | englanti

Kunnallinen varhaiskasvatus

Jos sinulla on kotikunta Suomessa, voit hakea lapselle paikkaa kunnalliseen varhaiskasvatukseen vanhempainvapaan jälkeen. Silloin lapsi on noin yhdeksän kuukautta vanha. Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa, sinua pidetään sen kunnan asukkaana, jossa oleskelet.

Voit hakea paikkaa

 • päiväkodista
 • ryhmäperhepäivähoidosta
 • perhepäivähoidosta

Päiväkodeissa lapset ovat suuremmissa ryhmissä kuin ryhmäperhepäivähoidossa.

Perhepäivähoito tarkoittaa, että hoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan. Jotkut perhepäivähoitajat hoitavat lapsia ryhmän lasten kodeissa.

Hae kunnan varhaiskasvatuspaikkaa omasta kunnastasi viimeistään neljä kuukautta ennen kuin tarvitset sitä. Paikan voi saada kahdessa viikossa, jos vanhemmat saavat työpaikan tai opiskelupaikan.

Varhaiskasvatusmaksu riippuu

 • perheen tuloista;
 • perheen koosta; ja
 • siitä, miten monta tuntia viikossa lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen.

Sisaruksista saa alennusta. Jos perheen tulot ovat hyvin pienet, varhaiskasvatus voi olla perheelle maksutonta. Kysy lisää oman kuntasi neuvontapalveluista.

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityinen varhaiskasvatuspaikka voi olla

 • yksityisessä päiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa
 • perhepäivähoidossa tai
 • kotona, jonne perhe palkkaa hoitajan

Voit hakea varhaiskasvatuspaikkaa suoraan yksityisestä päiväkodista tai ryhmäperhepäiväkodista.

Voit myös etsiä yksityisen perhepäivähoitajan, joka hoitaa lapsia kotonaan, tai palkata hoitajan omaan kotiisi. Jos palkkaat hoitajan kotiisi, sinusta tulee silloin työnantaja, ja sinun täytyy huolehtia myös työnantajan velvollisuuksista. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Perhe voi palkata hoitajan kotiin myös yhdessä toisen perheen kanssa.

Kunta valvoo yksityistä varhaiskasvatusta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen hinnat vaihtelevat. Voit kuitenkin saada siihen tukea Kelasta. Silloin se ei välttämättä maksa kovin paljon enemmän kuin kunnallinen varhaiskasvatus.

Yksityisen hoidon tuki

Jos lapsella on kotikunta Suomessa, voit hakea yksityiseen hoitoon Kelan tukea. Päivähoidon tuottajalla täytyy olla kunnan hyväksyntä.

Voit hakea yksityisen hoidon tukea, jos

 • alle kouluikäinen lapsesi on yksityisessä päiväkodissa; tai
 • lapsella on muu yksityinen hoitaja.

Et voi hakea yksityisen hoidon tukea, jos hoitaja on lapsen perheenjäsen, tai jos lapsi ja hoitaja asuvat samassa kodissa. Et voi hakea yksityisen hoidon tukea myöskään kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Tuen määrä riippuu muun muassa perheen tuloista ja kunnasta, jossa perhe asuu.

Kela maksaa tuen suoraan hoitajalle tai päivähoidon tuottajalle. Yksityisen hoidon tuesta täytyy maksaa veroa. Tukea ei makseta ulkomaille.

Lue lisää yksityisen hoidon tuesta Kelan sivuilta.

Kelalla on puhelinpalvelu lapsiperheille.

 • suomeksi puh. +358 20 692 206
 • ruotsiksi puh. +358 20 692 226
 • englanniksi puh. +358 20 634 2550

Kelan toimistoista saat palvelua myös muilla kielillä tulkin välityksellä.

linkkiKela:
Yksityisen hoidon tukisuomi | ruotsi | englanti

Mitä varhaiskasvatuksessa tapahtuu?

Varhaiskasvatukseen kuuluu monipuolista toimintaa, esimerkiksi leikkejä, liikuntaa, ulkoilua, musiikkia, askartelua ja retkiä. Päivään kuuluu myös lepohetki. Toiminnan tavoite on edistää lapsen kehitystä ja oppimista. Lapsi oppii myös sosiaalisia taitoja. Lapsi saa tukea suomen tai ruotsin kielen oppimiseen, jos hänen äidinkielensä on jokin muu kieli. Lapsi voi saada myös erityisopetusta, jos hän sitä tarvitsee.

Päiväkoti ei kuitenkaan ole koulu. Lapset eivät opiskele kouluaineita, eikä heillä ole oppitunteja.

Lapset syövät päivän aikana kolme ateriaa: aamupalan, lounaan ja välipalan. Jos lapsellasi on jokin erityisruokavalio, kerro siitä varhaiskasvatuksen opettajille.

Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon perheen uskonto tai elämänkatsomus.

Yleensä päiväkodin päivät alkavat aamulla ja loppuvat iltapäivällä. Jotkut päiväkodit ja perhepäivähoitajat ovat auki ympäri vuorokauden vanhempien työn tai opiskelun takia.

linkkiSuomen pakolaisapu:
Päiväkotisanasto(pdf, 754 kt)somali | persia | arabia | kurdi

Englanninkieliset päiväkodit

Suomessa on paljon englanninkielisiä päiväkoteja varsinkin suuremmissa kaupungeissa. Usein englanninkieliset päiväkodit ovat yksityisiä. Kunnallisissa englanninkielisissä päiväkodeissa on myös suomenkielisten perheiden lapsia, jotka oppivat englantia päiväkodissa.

Suuremmissa kaupungeissa on myös päiväkoteja, joissa kielenä on jokin muu kieli, esimerkiksi saksa, ranska tai espanja.

Kerhot

Kunnat, järjestöt ja seurakunnat järjestävät lapsille päiväkerhoja. Kerhot kestävät yleensä pari tuntia.

Kerhoissa on ohjattua leikkiä, laulua, askartelua ja muuta ohjelmaa.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
Tietoa varhaiskasvatuksestasuomi | ruotsi | englanti