Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Päivähoito

Lapsen hoidon vaihtoehdot Suomessa ovat

 • kunnallinen päivähoito
 • yksityinen päivähoito
 • lapsen hoitaminen kotona

Yleensä jompikumpi vanhemmista hoitaa lasta kotona ainakin vanhempainvapaan ajan eli siihen asti, kun lapsi on noin 9 kuukautta vanha. Jos hoidat lasta kotona myös tämän jälkeen, sinulla on oikeus saada vapaata työstäsi lapsen hoitoa varten siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Lisää tietoa vapaista saat InfoFinlandin sivulta Perhevapaat. Voit hakea Kelasta taloudellista tukea lapsen kotihoitoon. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Tukea lapsen hoitamiseen kotona.

Päivähoito on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Päivähoito ei ole vain hoitoa, vaan varhaiskasvatusta. Se tarkoittaa kasvatusta, opetusta ja hoitoa, joka on suunniteltu pedagogisesti ja jonka tavoitteet on mietitty tarkkaan. Varhaiskasvatuksessa työskentelee koulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia ja lastenhoitajia.

Kunnallinen päivähoito

Jos sinulla on kotikunta Suomessa, voit hakea lapselle kunnallista päivähoitopaikkaa vanhempainvapaan jälkeen. Silloin lapsi on noin yhdeksän kuukautta vanha. Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa, sinua pidetään sen kunnan asukkaana, jossa oleskelet.

Jos molemmat vanhemmat ovat työssä, lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Jos toinen vanhemmista on kotona, oikeus varhaiskasvatukseen riippuu kotikunnasta.

 • Joissakin kunnissa lapsella voi olla oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen myös silloin, kun toinen vanhemmista on kotona.
 • Joissakin kunnissa lapsella on oikeus saada 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa, jos toinen vanhemmista on kotona. Perhe voi kuitenkin hakea oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, jos lapsi tarvitsee erityistä tukea esimerkiksi suomen kielen oppimiseen tai perheen vaikean tilanteen takia.

Voit hakea kunnallista päivähoitopaikkaa

 • päiväkodista
 • ryhmäperhepäivähoidosta
 • perhepäivähoidosta

Päiväkodeissa lapset ovat yleensä ryhmissä, joissa on 3–4 hoitajaa. Yleensä ryhmässä on 12–24 lasta. Määrä riippuu lasten iästä ja siitä, kuinka monta hoitajaa ryhmässä on.

Ryhmäperhepäivähoidossa on 2–3 hoitajaa. Ryhmässä voi olla jokaista hoitajaa kohden neljä lasta.

Perhepäivähoito tarkoittaa, että hoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan. Hoitaja voi hoitaa neljää lasta kerrallaan. Lisäksi hän voi hoitaa esimerkiksi yhtä esikouluikäistä lasta. Jotkut perhepäivähoitajat hoitavat lapsia ryhmän lasten kodeissa.

Hae kunnan päivähoitopaikkaa omasta kunnastasi viimeistään neljä kuukautta ennen kuin tarvitset sitä. Päivähoitopaikan voi saada kahdessa viikossa, jos vanhemmat saavat työpaikan tai opiskelupaikan.

Kunnallisen päivähoidon maksu riippuu perheen tuloista ja koosta sekä siitä, kuinka monta tuntia päivässä lapsi on hoidossa. Yhden lapsen päivähoitomaksu voi olla korkeintaan 290 euroa kuussa. Sisaruksista saa alennusta. Jos perheen tulot ovat hyvin pienet, päivähoito voi olla perheelle maksutonta. Kysy lisää oman kuntasi neuvontapalveluista.

Yksityinen päivähoito

Yksityinen päivähoitopaikka voi olla

 • yksityisessä päiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa
 • perhepäivähoidossa tai
 • kotona, jonne perhe palkkaa hoitajan

Voit hakea päiväkotipaikkaa suoraan yksityisestä päiväkodista tai ryhmäperhepäiväkodista.

Voit myös etsiä yksityisen perhepäivähoitajan, joka hoitaa lapsia kotonaan, tai palkata hoitajan omaan kotiisi. Jos palkkaat hoitajan kotiisi, sinusta tulee silloin työnantaja, ja sinun täytyy huolehtia myös työnantajan velvollisuuksista. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Perhe voi palkata hoitajan kotiin myös yhdessä toisen perheen kanssa.

Kunta valvoo yksityistä päivähoitoa. Tietoa eri vaihtoehdoista saat kunnan päivähoitovastaavalta.

Yksityisen päivähoidon hinnat vaihtelevat. Yksityiseen hoitoon voi kuitenkin usein saada tukea Kelasta. Silloin yksityinen päivähoito ei välttämättä ole kovin paljon kalliimpaa kuin kunnallinen päivähoito.

Yksityisen hoidon tuki

Jos lapsella on kotikunta Suomessa, voit hakea yksityiseen hoitoon Kelan tukea. Päivähoidon tuottajalla täytyy olla kunnan hyväksyntä.

Voit hakea yksityisen hoidon tukea, jos

 • alle kouluikäinen lapsesi on yksityisessä päiväkodissa; tai
 • lapsella on muu yksityinen hoitaja.

Et voi hakea yksityisen hoidon tukea, jos hoitaja on lapsen perheenjäsen, tai jos lapsi ja hoitaja asuvat samassa kodissa. Et voi hakea yksityisen hoidon tukea myöskään kunnalliseen päivähoitoon.

Tuen määrä riippuu muun muassa perheen tuloista ja kunnasta, jossa perhe asuu.

Kela maksaa tuen suoraan hoitajalle tai päivähoidon tuottajalle. Yksityisen hoidon tuesta täytyy maksaa veroa. Tukea ei makseta ulkomaille.

Lue lisää yksityisen hoidon tuesta Kelan sivuilta.

Kelalla on puhelinpalvelu lapsiperheille. Voit soittaa sinne maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00

 • suomeksi puh. +358 (0)20 692 206
 • ruotsiksi ja englanniksi puh. +358 (0)20 692 226

Kelan toimistoista saat palvelua myös muilla kielillä tulkin välityksellä.

linkkiKela:
Yksityisen hoidon tukisuomi | ruotsi | englanti

Mitä päivähoidossa tapahtuu?

Päivähoitopäivään kuuluu monipuolista toimintaa, esimerkiksi leikkejä, liikuntaa, ulkoilua, musiikkia, askartelua ja retkiä. Päivään kuuluu myös lepohetki. Toiminnan tavoite on edistää lapsen kehitystä ja oppimista. Lapsi oppii päivähoidossa myös sosiaalisia taitoja. Lapsi saa tukea suomen tai ruotsin kielen oppimiseen, jos hänen äidinkielensä on jokin muu kieli. Lapsi voi saada myös erityisopetusta, jos hän sitä tarvitsee.

Päiväkoti ei kuitenkaan ole koulu. Lapset eivät opiskele kouluaineita, eikä heillä ole oppitunteja.

Lapset syövät päivähoidossa kolme ateriaa: aamupalan, lounaan ja välipalan. Jos lapsellasi on jokin erityisruokavalio, kerro siitä hoitopaikassa.

Päivähoidossa otetaan huomioon perheen uskonto tai elämänkatsomus. Päiväkodin työntekijät ja perhepäivähoitajat kysyvät vanhemmilta, miten se pitää ottaa huomioon.

Joillakin paikkakunnilla on päiväkoteja, joiden kieli on jokin muu kieli kuin suomi tai ruotsi.

Yleensä päivähoitopäivät alkavat aamulla ja loppuvat iltapäivällä. Jotkut päiväkodit ja perhepäivähoitajat tarjoavat hoitoa ympäri vuorokauden vanhempien työn tai opiskelun takia.

linkkiSuomen pakolaisapu:
Päiväkotisanastosomali | persia | arabia | kurdi

Tilapäistä apua lapsen hoitoon

Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistysten kautta voit löytää lapselle hoitajan kotiin tilapäisesti. Lastenhoitoapu maksaa. Tarkista hinta MLL:n verkkosivuilta. Jos palkkaat hoitajan kotiisi, sinun täytyy huolehtia myös työnantajan velvollisuuksista. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.

Kerhot

Kunnat, järjestöt ja seurakunnat järjestävät lapsille päiväkerhoja. Myös leikkipuistoissa on kerhotoimintaa. Kerhot kestävät yleensä pari tuntia.

Avoimessa päiväkodissa voit käydä yhdessä lapsen kanssa. Toiminta kestää muutaman tunnin kerrallaan. Avoin päiväkoti ei maksa mitään.

Kerhoissa ja avoimessa päiväkodissa on ohjattua leikkiä, laulua, askartelua ja muuta ohjelmaa.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
Tietoa päivähoidostasuomi | ruotsi | englanti

linkkiHoitopaikka.net:
Tietoa yksityisestä päivähoidostasuomi