theme icon

Suomen sosiaaliturva

Suomessa sosiaaliturvan tarkoitus on tarjota ihmisille riittävä toimeentulo eri elämäntilanteissa. Voit tarvita taloudellista tukea esimerkiksi jos sairastut tai saat lapsen. Sinulla voi olla oikeus tukeen, jos työskentelet tai asut vakinaisesti Suomessa.

Tällä sivulla kerrotaan siitä asumisperusteisesta sosiaaliturvasta, josta Kela huolehtii.

InfoFinlandin sivulta Työttömyysturva saat lisää tietoa siitä, kenellä on oikeus työttömyysturvaan. Suomen eläkejärjestelmästä saat tietoa InfoFinlandin sivulta Eläke.

Kela huolehtii mm. kansaneläkkeestä, lapsilisästä, perustyöttömyysturvasta, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, toimeentulotuesta ja kuntoutuksesta. Kela huolehtii myös niistä sairaanhoidon korvauksista, jotka maksetaan yksityisestä sairaanhoidosta.

Jos olet sairausvakuutettu Suomessa, saat Kela-kortin.

Kelan tukien perusteet on määritelty laissa. Kun haet etuutta, Kela selvittää, onko sinulla oikeus Kelan etuuksiin. Tähän vaikuttaa vakinainen asuminen sekä työskentely Suomessa. Kun Kela päättää jostakin tuesta, jokaisen hakijan elämäntilanne käsitellään yksilöllisesti.

Hakijoiden elämäntilanne ja tuen tarve ovat usein hyvin erilaisia. Siksi myös tukien määrä ja perusteet vaihtelevat. Selvitä aina erikseen oma tilanteesi.

linkkiKela:
Tietoa sosiaaliturvastasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Suomeen muuttajan sosiaaliturva(pdf, 560 kb)suomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro | saame

linkkiKela:
Tietoa sairausvakuutuksesta suomi | ruotsi | englanti

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Tietoa Suomen sosiaaliturvastasuomi | ruotsi | englanti

Koronavirus ja Suomen sosiaaliturva

Kela maksaa työttömyysturvaa niille, jotka eivät voi saada ansiopäivärahaa omasta työttömyyskassasta, ja yrittäjille, joiden päätoiminen yritystoiminta on loppunut koronaepidemian takia. Ehto on, että sinulla on oikeus Kelan etuuksiin. Kelan työttömyysturvaan on tullut joitakin väliaikaisia muutoksia. Lue lisää muutoksista Kelan sivuilta.

Joissakin tilanteissa voit hakea Kelasta tartuntatautipäivärahaa. Päiväraha on tarkoitettu niille, jotka on määrätty eristykseen tai karanteeniin. Tarvitset hakemusta varten lääkärintodistuksen kunnan tai sairaanhoitopiirin lääkäriltä, joka vastaa tartuntataudeista. Lue lisää päivärahasta Kelan sivuilta.

Joissakin tilanteissa sinulla voi olla oikeus toimeentulotukeen. Selvitä ensin, mihin muihin Kelan etuuksiin sinulla on oikeus.

linkkiKela:
Koronatilanteen vaikutus Kelan etuuksiinsuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Työttömyysturva koronatilanteessasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Tartuntatautipäivärahasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Toimeentulotuki koronatilanteessasuomi | ruotsi | englanti

Oikeus Kelan etuuksiin

Pääsääntö on, että jos asut Suomessa vakinaisesti, voit saada Kelan etuuksia. Laki määrittelee, mitä tarkoittaa vakinainen asuminen.

Myös työnteko Suomessa voi antaa sinulle oikeuden Kelan etuuksiin.

Onko sinulla oikeus etuuksiin? Asiaan vaikuttaa se, muutatko Suomeen

 • jostakin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) maasta tai Sveitsistä;
 • maasta, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus; vai
 • muusta maasta.

ETA-maita ovat Euroopan unionin maat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein.

Siihen, saatko etuuksia, vaikuttaa lisäksi, muutatko Suomeen esimerkiksi

 • työntekijänä tai yrittäjänä
 • opiskelijana
 • perheenjäsenenä
 • lähetettynä työntekijänä.

Suomi on solminut joidenkin maiden kanssa sopimuksia, jotka koskevat sosiaaliturvaa. Näitä maita ovat Pohjoismaat, USA, Kanada ja Quebec, Chile, Israel, Intia, Kiina, Etelä-Korea ja Australia. Sopimukset koskevat lähinnä eläkkeitä. Osa sopimuksista koskee myös sairaanhoitoa. Jos tulet näistä maista, tarkista Kelasta, vaikuttavatko sopimukset sinun sosiaaliturvaasi.

linkkiFinlex:
Kotikuntalakisuomi | ruotsi

linkkiKela:
Tietoa eri maiden välisistä sosiaaliturvasopimuksistasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Tietoa Suomen sosiaaliturvasta EU-kansalaisillesuomi | ruotsi | englanti

Vakinainen muutto Suomeen ja vakinainen asuminen Suomessa

Kun muutat Suomeen, Kela arvioi aina ensin, muutatko Suomeen sillä tavalla vakinaisesti asumaan kuin sosiaaliturvalainsäädäntö määrittelee.

Jos katsotaan, että muuttosi Suomeen ei ole vakinainen, sinulla voi kuitenkin olla työskentelysi perusteella oikeus Kelan etuuksiin.

Voidaan arvioida, että muutat vakinaisesti Suomeen esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • olet paluumuuttaja eli palaat ulkomailta takaisin Suomeen asumaan
 • sinulla on vakinainen työsopimus tai vastaava sellaista työtä varten, jota teet Suomessa
 • olet avioliitossa tai muussa läheisessä perhesuhteessa sellaisen henkilön kanssa, joka asuu jo Suomessa vakinaisesti

Lisäksi yleensä vaaditaan, että oleskelulupasi on voimassa, jos olet velvollinen hankkimaan oleskeluluvan.

Tilanteesta tehdään kokonaisarvio. Sen perusteella katsotaan, onko asuminen vakinaista vai ei.

Jos muutat Suomeen tilapäisesti, sinulla ei ole yleensä oikeutta Kelan etuuksiin. 1.4.2019 alkaen EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta tulevalla opiskelijalla voi olla oikeus joihinkin Kelan etuuksiin, kuten sairausvakuutuksen etuuksiin.

Kun on tehty ratkaisu, että asut vakinaisesti Suomessa, sinua pidetään Suomessa vakinaisesti asuvana niin kauan kuin:

 • sinulla on täällä varsinainen asunto ja koti ja oleskelet pääasiallisesti täällä

tai

 • sinulla on vakinaiselle oleskelulle jokin muu peruste, esimerkiksi perheside tai työ

Jos kuitenkin aloitat työn toisessa maassa tai lähdet yli kuudeksi kuukaudeksi ulkomaille, oikeutesi Kelan etuuksiin voi päättyä. Lisätietoa näistä tilanteista saat Kelasta.

On myös tukia, joita et voi saada, jos et asu tai jos et ole aiemmin asunut Suomessa vakinaisesti. Esimerkiksi vanhempainpäivärahoja vanhemmat voivat saada vain, jos he ovat asuneet Suomessa vähintään 180 päivää juuri ennen lapsen laskettua synnytysaikaa. Jos tulet toisesta EU-maasta, voit kuitenkin tietyissä tilanteissa käyttää hyväksesi vakuutuskausia, jotka ovat kertyneet sinulle toisessa EU-maassa. Kysy lisää Kelan kansainvälisten asioiden keskuksesta:

puh. 020 634 0200
klo 10-15

linkkiKela:
Suomeen muuttajan sosiaaliturvasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Muutto ulkomaille ja sosiaaliturvasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Kelan yhteystiedotsuomi | ruotsi | englanti

Työnteolla pääset ainakin osittain Suomen sosiaaliturvaan

EU-maat, ETA-maat ja Sveitsi

Jos muutat Suomeen töihin, saat yleensä oikeuden Kelan etuuksiin työsuhteesi ajaksi myös silloin, kun sinulla on lyhyt työsopimus.

Jos palkkasi on vähintään 726,27 € kuukaudessa, saat oikeuden useimpiin Kelan etuuksiin. Sillä ei ole vaikutusta, miten monta tuntia viikossa teet työtä, tai miten pitkä työsuhteesi on.

linkkiKela:
Työntekijä ja Suomen sosiaaliturvasuomi | ruotsi | englanti

Apua Kelassa asiointiin

Oikeus käyttää tulkkia

Jos et pysty hoitamaan Kela-asioitasi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, Kela voi järjestää sinulle tulkkauksen. Sinun ei tarvitse maksaa tulkkipalvelusta. Voit tilata tulkin Kelan puhelinpalvelusta tai käydä Kelan palvelupisteessä. Tulkilla on vaitiolovelvollisuus.

Tulkkina voi toimia myös sukulainen tai ystävä, jos hoidat asiaa joka ei vaikuta oikeusturvaasi. Alle 18-vuotiaat eivät kuitenkaan saa toimia tulkkina.

linkkiKela:
Kelan yhteystiedotsuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Kelassa asiointi ja tulkkaussuomi | ruotsi | englanti

Kela-asioiden hoitaminen toisen ihmisen puolesta

Jos haluat, että joku toinen ihminen hoitaa Kela-asioita sinun puolestasi, voit tehdä sitä varten valtakirjan. Henkilö, jonka valtuutat, voi hakea sinun puolestasi Kelan etuuksia tai valittaa päätöksestä.

Voit myös tehdä valtuutuksen yhtä asiointikertaa varten suullisesti, esimerkiksi puhelimessa.

Huoltaja voi hoitaa kaikkia alle 15-vuotiaan lapsen asioita.

linkkiKela:
Kelan asioiden hoitaminen toisen puolesta suomi | ruotsi | englanti

Lue lisää Kelan etuuksista

InfoFinlandin sivuilla on paljon tietoa Kelan etuuksista. Lue lisää seuraavilta sivuilta:

Miten Brexit vaikuttaa Kelan etuuksiin?

Lue Kelan sivuilta lisää Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeudesta Kelan etuuksiin.

linkkiKela:
Miten Brexit vaikuttaa Kelan etuuksiin?suomi | ruotsi | englanti