theme icon

Suomen kansalaisuus

Suomen kansalaisuuden voi saada

 • vanhemmalta, joka on Suomen kansalainen
 • kansalaisuushakemuksella tai ilmoituksella

Lisäksi joissakin poikkeustapauksissa kansalaisuuden voi saada Suomessa syntymisen perusteella.

Kansalaisuuden hakeminen

Voit hakea Suomen kansalaisuutta, kun olet täyttänyt 18 vuotta, olet asunut Suomessa vakinaisesti tarpeeksi monta vuotta, sinulla on suomen tai ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito tai vastaavan tasoinen taito suomalaisessa tai suomenruotsalaisessa viittomakielessä, ja henkilöllisyytesi on selvitetty luotettavasti. Lisäksi on myös muita ehtoja; sinun täytyy esimerkiksi selvittää, mistä saat toimeentulosi. Voit hakea kansalaisuutta samalla myös alaikäiselle lapselle, joka on sinun huollossasi.

Jos olet tehnyt jonkin rikoksen tai jos et ole esimerkiksi maksanut verojasi, tämä voi olla este Suomen kansalaisuuden saamiselle.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Miten Suomen kansalaisuutta voi hakea?

Suomen kansalaisuus on eri asia kuin oleskelulupa. Jos vasta suunnittelet muuttoa Suomeen, lue lisää InfoFinlandin sivulta Muutto Suomeen.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Suomen kansalaisuussuomi | ruotsi | englanti

Lapsen kansalaisuus

Samalla kun haet Suomen kansalaisuutta itsellesi, voit hakea sitä alaikäiselle lapselle, joka on sinun huollossasi. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Miten Suomen kansalaisuutta voi hakea?

Syntyvän lapsen kansalaisuus

Lapsi saa automaattisesti Suomen kansalaisuuden, kun hän syntyy, jos:

 • lapsen äiti on Suomen kansalainen. Sillä ei ole merkitystä, missä maassa lapsi syntyy.
 • lapsen isä on Suomen kansalainen mutta äiti ei ole, ja vanhemmat ovat keskenään avioliitossa.

Jos taas vanhemmat eivät ole avioliitossa, lapsi saa isältään Suomen kansalaisuuden:

 • syntyessään, kun hän syntyy Suomessa ja isyys vahvistetaan.
 • kansalaisuusilmoituksella, kun hän syntyy jossakin toisessa maassa, ja isyys on vahvistettu.

Suomen kansalaisuuden voi saada myös ulkomaalaisten vanhempien lapsi, joka syntyy Suomessa, jos hän ei saa vanhemmiltaan minkään muun valtion kansalaisuutta.

InfoFinlandin sivulla Kun lapsi syntyy Suomessa on lisää tietoa vanhemmille, joiden lapsi syntyy Suomessa.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Lapsen kansalaisuussuomi | ruotsi | englanti

Suomen kansalaisuus ilmoituksella

Suomen kansalaisuuden voi saada kansalaisuusilmoituksella

 • entinen Suomen kansalainen
 • ulkomaalainen, jonka isä on Suomen kansalainen
 • 18–22-vuotias henkilö, joka on asunut Suomessa useita vuosia
 • Suomen kansalaisen 12–17-vuotias ottolapsi
 • Pohjoismaan kansalainen, joka on asunut Suomessa viimeksi kuluneet viisi vuotta

Voit tehdä kansalaisuusilmoituksen verkossa. Täytä lomake Enter Finland -palvelussa. Lisää hakemukseen liitteet. Maksa samalla myös hakemuksen käsittelymaksu. Kun olet täyttänyt ilmoituksen, muista seurata tiliäsi Enter Finland -palvelussa.

Sinulla on kolme kuukautta aikaa käydä tunnistautumassa sen jälkeen, kun olet täyttänyt lomakkeen Enter Finland -palvelussa. Voit tunnistautua Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä tai ulkomailla Suomen edustustossa. Selvitä ulkoasiainministeriöstä, missä edustustossa voit käydä tunnistautumassa. Varaa aika etukäteen. Ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja hakemuksen liitteet alkuperäisinä kappaleina.

Jos et voi tai osaa tehdä sähköistä kansalaisuusilmoitusta, voit tehdä ilmoituksen myös paperilomakkeella.

Lisätietoa kansalaisuusilmoituksen tekemisestä löydät Maahanmuuttoviraston internet-sivuilta.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Kansalaisuusilmoitussuomi | ruotsi | englanti

Monikansalaisuus

Suomi hyväksyy monikansalaisuuden eli sen, että sinulla voi olla Suomen kansalaisuuden lisäksi myös toisen valtion kansalaisuus.

Kaikki valtiot eivät kuitenkaan salli monikansalaisuutta. Ennen kun haet Suomen kansalaisuutta, sinun kannattaa selvittää onko monikansalaisuus sallittu myös siinä valtiossa, jonka kansalainen olet. Jos tämä valtio ei salli monikansalaisuutta, voit menettää nykyisen kansalaisuutesi kun saat Suomen kansalaisuuden.

Monikansalaisuudesta voi olla hyötyä, mutta myös haittaa. Kannattaa esimerkiksi varmistaa joutuuko asevelvollisuuden suorittamaan useammassa kansalaisuusvaltiossa vai riittääkö todistus yhdessä maassa suoritetusta asevelvollisuudesta. Monikansalaisuudesta voi olla hyötyä esimerkiksi muutossa maasta toiseen tai työnhaussa.

Maahanmuuttovirasto neuvoo kansalaisuuteen liittyvissä kysymyksissä:

 • Puhelin 0295 419 626 tiistai, keskiviikko ja torstai klo 10.00–11.00

Lapsen monikansalaisuus

Lapsella voi olla Suomen ja jonkun toisen maan kansalaisuus. Tämä riippuu siitä, hyväksyykö toinen maa lapsen monikansalaisuuden. Kysy asiasta oman maasi edustustosta.

Voiko Suomen kansalaisuuden menettää?

Suomen kansalaisuuden voi menettää

 • 22-vuotias henkilö, jolla on myös jonkun toisen valtion kansalaisuus ja jolla ei ole riittävää yhteyttä Suomeen
 • henkilö, joka on antanut vääriä tietoja kansalaisuushakemuksessa tai kansalaisuusilmoituksessa
 • henkilö, joka on saanut Suomen kansalaisuuden isän kansalaisuuden perusteella ja isyys kumotaan

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Suomen kansalaisuuden menettäminensuomi | ruotsi | englanti