theme icon

Oikeutesi ja velvollisuutesi Suomessa

Yhdenvertaisuus, uskonnonvapaus, sananvapaus ja monet muut oikeudet koskevat kaikkia, myös Suomessa asuvia ulkomaalaisia.

Oikeudet

 • Kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Ketään ei saa kohdella eri tavoin esimerkiksi sukupuolen, iän, uskonnon tai vamman vuoksi.
 • Jokainen saa vapaasti sanoa ja kirjoittaa mielipiteensä.
 • Ihmiset saavat järjestää kokouksia ja mielenosoituksia ja osallistua niihin. Mielenosoituksesta pitää ilmoittaa poliisille etukäteen.
 • Ketään ei saa tuomita kuolemaan eikä kiduttaa.
 • Kaikki voivat valita itse asuinpaikkansa ja liikkua Suomessa vapaasti.
 • Jokaisella on oikeus yksityisyyden suojaan. Toisen henkilön kirjettä ei saa lukea eikä toisen puhelua saa kuunnella.
 • Jokainen saa valita oman uskontonsa itse. Jos ei halua, ei tarvitse valita mitään uskontoa.
 • Ulkomaalaisilla, jotka asuvat Suomessa vakituisesti ja jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa.
 • Ulkomaalaisilla, joilla on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa, on oikeus myös asettua ehdolle kunnallisvaaleissa.
 • EU-kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa voivat äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa, jos he ovat ilmoittautuneet äänioikeusrekisteriin.
 • EU-maiden kansalaiset, jotka ovat äänioikeusrekisterissä Suomessa, voivat myös asettua ehdolle Suomen europarlamenttivaaleissa.

Lue lisää ulkomaalaisten äänioikeudesta InfoFinlandin sivulta Vaalit Suomessa.

Velvollisuudet

 • Kaikkien, jotka asuvat tai oleskelevat Suomessa täytyy noudattaa Suomen lakeja.
 • Noin 7–18-vuotiailla on oppivelvollisuus.
 • Usein niiden, jotka työskentelevät Suomessa, täytyy maksaa palkasta veroa Suomeen.
 • Kaikilla on velvollisuus todistaa oikeudessa, jos heidät sinne kutsutaan.
 • Vanhemmilla on velvollisuus huolehtia lapsistaan.
 • Kaikilla on velvollisuus auttaa, jos sattuu onnettomuus.

Lue lisää verotuksesta Suomessa InfoFinlandin sivulta Verotus.

Suomen kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet

Suomen kansalaisilla on näiden lisäksi joitakin oikeuksia ja velvollisuuksia, joita ei ole Suomessa asuvilla ulkomaalaisilla.

Lue lisää Suomen kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista InfoFinlandin sivulta Suomen kansalaisuus.

linkkiOikeusministeriö:
Suomen perustuslakisuomi | ruotsi | englanti

linkkiOikeusministeriö:
Tietoa demokratiasta Suomessasuomi | ruotsi | englanti

linkkiVaalit.fi:
Vaalit Suomessasuomi | ruotsi | englanti