theme icon

Kotoutuminen Suomeen

Suomessa on erilaisia palveluita, jotka auttavat sinua asettumaan, työllistymään ja oppimaan kieltä. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus. Myös perheesi jäsenillä voi olla oikeus näihin palveluihin, jos he muuttavat Suomeen sinun kanssasi.

Palvelut, jotka auttavat kotoutumaan

Perustietoa Suomesta

Kaikilla maahanmuuttajilla on oikeus saada perustietoa Suomesta. Kun saat oleskeluluvan tai rekisteröit oleskeluoikeutesi, saat samalla kirjallisesti tietoa

  • suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä,
  • oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi
  • palveluista, jotka auttavat sinua kotoutumaan.

Maahanmuuttajien neuvonta

Työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kunnissa on maahanmuuttajien neuvojia. He auttavat sinua Suomeen kotoutumisessa. Neuvojilta saat tietoa esimerkiksi

  • kotoutumisesta ja palveluista, jotka tukevat kotoutumista
  • työelämästä
  • koulutuksesta ja opiskelusta.

Alkukartoitus

Alkukartoituksessa arvioidaan, mitkä palvelut auttavat sinua kotoutumaan. Alkukartoituksessa selvitetään esimerkiksi koulutuksesi, työkokemuksesi ja kielitaitosi. Alkukartoitus tehdään työ- ja elinkeinotoimistossa tai kunnassa. Se voidaan tehdä myös jossakin muussa paikassa, esimerkiksi oppilaitoksessa. Tämä riippuu siitä, missä kunnassa asut.

Voit pyytää esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistosta tai kotikunnastasi, että sinulle tehdään alkukartoitus. Maahanmuuttajien neuvojilta saat lisätietoa alkukartoituksesta ja siitä, miten se on järjestetty kotikunnassasi.

Kotoutumissuunnitelma

Jos tarvitset tukea kotoutumiseen, sinulle tehdään alkukartoituksen jälkeen kotoutumissuunnitelma. Sinulle tehdään kotoutumissuunnitelma ainakin silloin, jos

  • olet työtön työnhakija tai
  • saat toimeentulotukea tai
  • olet alle 18-vuotias, eikä sinulla ole huoltajaa Suomessa.

Kotoutumissuunnitelmaan kirjoitetaan niitä asioita, jotka auttavat sinua kotoutumaan. Suunnitelmaan voi kuulua esimerkiksi suomen kielen opiskelua, muita opintoja tai työharjoittelua. Voit tehdä kotoutumissuunnitelman TE-toimistossa yhdessä työvoimaneuvojan kanssa tai kotikuntasi työllisyyspalveluissa tai sosiaalitoimistossa.

Kotoutumissuunnitelma täytyy tehdä viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä kun saat ensimmäisen oleskeluluvan tai oleskeluoikeutesi on rekisteröity. Kotoutumissuunnitelman kesto riippuu siitä, kuinka kauan tarvitset tukea kotoutumisessa. Kotoutumissuunnitelma on tavallisesti voimassa korkeintaan kolme vuotta. Joissakin erityistapauksissa se voi olla voimassa viisi vuotta.

Kun sinulle on tehty kotoutumissuunnitelma, on tärkeää, että noudatat sitä.

TE-toimisto tai kunta ohjaa sinut tarvittaessa kotoutumiskoulutukseen. Koulutukseen kuuluu suomen tai ruotsin kielen opiskelua sekä suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työelämään tutustumista. Lisäksi koulutukseen voi kuulua muita opintoja ja työharjoittelua.

TE-toimisto, Kela tai kunta selvittää oikeutesi saada työttömyysetuutta tai toimeentulotukea kotoutumissuunnitelman ajalta.

Jos sinulla on työpaikka, on joskus mahdollista, että työnantajasi auttaa sinua kotoutumisessa. Työnantaja voi esimerkiksi kustantaa sinulle suomen kielen kurssin. Työnantaja voi myös toisinaan auttaa joissakin käytännön asioissa, esimerkiksi etsiä sinulle asunnon. Kysy tästä lisää työnantajaltasi.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Alkukartoitus ja kotoutumissuunitelmasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Työttömän maahanmuuttajan tuetsuomi | ruotsi | englanti

Kotoutumiskoulutus

Kun kotoutumissuunnitelma on tehty, voit saada kotoutumiskoulutusta. Kotoutumiskoulutusta järjestävät kunnat, työ- ja elinkeinotoimistot ja monet oppilaitokset. Työ- ja elinkeinotoimisto tai kunta ohjaa sinut kotoutumiskoulutukseen. Kotoutumiskoulutukseen kuuluu tavallisesti suomen tai ruotsin kielen opiskelua. Koulutuksessa tutustut myös suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työelämään.

Suomen ja ruotsin kielen opiskelu

InfoFinlandin sivulta Suomen ja ruotsin kieli löydät tietoa suomen tai ruotsin kielen opiskelusta.

Tietoa muualla verkossa

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Tervetuloa Suomeen -opas(pdf, 3,40 MB)suomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro | ranska | somali | espanja | turkki | kiina | persia | arabia

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Tietoa kotoutumisestasuomi | ruotsi | englanti

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Suomeen työhön -esite(pdf, 5,51 MB)suomi | ruotsi | englanti | viro | espanja | puola