Siirry sisältöön

Ammattikorkeakoulut

Julkaistu26.03.2024
Opiskelu ammattikorkeakoulussa on käytännönläheistä. Kun valmistut ammattikorkeakoulusta, saat itsellesi usein ammatin. Ammattikorkeakouluissa opiskelet joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Monissa ammattikorkeakouluissa on englanninkielisiä koulutusohjelmia.

Hakeminen

Voit hakea ammattikorkeakouluun, kun olet suorittanut ammattikoulun, lukion tai ylioppilastutkinnon Suomessa tai jossakin muussa maassa. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Koulutukseen hakeminen.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOpintopolku.fi

AMK-tutkintoon hakeminen

Opiskelu

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella monilla aloilla. Suluissa on esimerkkejä ammateista, joihin alalta voi valmistua:

 • luonnonvara- ja ympäristöala (metsätalousinsinööri, maisemasuunnittelija)
 • humanistinen ja kasvatusala (viittomakielen tulkki)
 • kulttuuriala (muusikko, sisustussuunnittelija)
 • matkailu- ja ravitsemusala (hotellityöntekijä)
 • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (kätilö, fysioterapeutti, sairaanhoitaja)
 • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (myyntineuvottelija, markkinointiassistentti)
 • tekniikan ja liikenteen ala (autoalan insinööri, laivan konemestari)

Kokopäiväiset opinnot kestävät noin neljä vuotta. Opiskeluaika riippuu koulutusohjelmasta ja omasta opiskelutahdista.

Opintoihin kuuluu paljon käytännön harjoituksia. Opintoihin kuuluu myös työharjoittelu.

Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Ammattikorkeakoulu voi järjestää maahanmuuttajille maksutonta koulutusta, jonka tavoitteena on antaa opiskelijalle riittävä kielitaito ja muut tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja varten. Opinnoissa harjoitellaan suomen kieltä, asiatekstin lukemista ja opiskelutaitoja. Lisäksi opiskelijat saavat tietoa koulutusalasta, työmahdollisuuksista ja tutkintoon johtavista opinnoista. Valmentavaan koulutukseen hakijoilta vaaditaan usein suomen kielen taidon tasoa B1 tai B2.

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa ammattikorkeakoulun kursseja. Kuka tahansa voi opiskella avoimissa korkeakouluissa. Voit opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa, vaikka sinulla ei olisi mitään tutkintoa. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Opiskelu harrastuksena.

Jatko-opinnot ammattikorkeakoulussa

Jos haluat syventää omaa ammattitaitoasi, voit tehdä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Se on tarkoitettu niille, jotka ovat valmistuneet esimerkiksi ammattikorkeakoulusta ja ovat jo töissä.

Voit hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, jos sinulla on

 • ammattikorkeakoulututkinto
 • muu korkeakoulututkinto
 • vähintään kaksi vuotta työkokemusta soveltuvalta alalta

Hae ylempään ammattikorkeakoulututkintoon yhteishaussa. Yhteishaku on kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Lue lisää yhteishausta InfoFinlandin sivulta Koulutukseen hakeminen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kestää noin vuoden tai 1,5 vuotta. Opintojen laajuus on noin 60 tai 90 opintopistettä.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot syventävät ja laajentavat tietojasi omalla ammattialallasi. Sairaanhoitajat voivat suorittaa esimerkiksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, jonka aiheena on kuntoutus. Voit valita myös englanninkielisen tutkinnon.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOpintopolku.fi

Ylempi AMK-tutkinto

Ohjausta korkeakouluopintoihin

Korkeakoulujen SIMHE-palveluista voit hakea apua ja tietoa suomalaisesta korkeakoulutuksesta sekä siitä, miten voit hakea korkeakoulutukseen. Voit myös saada tietoa muista koulutusmahdollisuuksista niille, jotka ovat suorittaneet korkeakouluopintoja.

Voit saada ohjausta SIMHE-palveluissa, jos

 • olet muuttanut Suomeen,
 • olet kiinnostunut korkeakouluopinnoista, ja
 • olet suorittanut korkeakouluopintoja tai korkeakoulututkinnon ulkomailla.

Ohjaus voi olla henkilökohtaista tai ryhmäohjausta.