Siirry sisältöön

Opintojen rahoittaminen

Julkaistu07.06.2024
Se, miten voit rahoittaa opintosi Suomessa, riippuu tilanteestasi. Tällä sivulla kerrotaan Kelan tuista opiskelijoille sekä apurahoista ja stipendeistä.

Opintotuki

Voit saada Kelasta opintotukea, jos olet

  • rekisteröitynyt väestötietojärjestelmään Suomessa vakinaisesti asuvaksi,
  • sinulla on tarvittava oleskelulupa ja
  • Suomessa oleskelusi syy on muu kuin opiskelu.

Jos muutat Suomeen opiskelemaan, et voi saada opintotukea. Esimerkiksi vaihto-opiskelija ei saa Suomesta opintotukea.

Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta.

Voit saada opintotukea, jos

  • opiskelet lukiossa
  • opiskelet ammattikoulussa tai suoritat ammatillisia lisäopintoja
  • opiskelet korkeakoulussa

Voit saada opintorahaa, jos olet yli 17-vuotias. Opiskelusi pitää olla päätoimista. Päätoiminen tarkoittaa sitä, että opiskelu on sinun päätehtäväsi. Voit tehdä opintojen ohessa töitä. Palkka, jota saat työstäsi, voi vähentää opintotukesi määrää.

Opintorahaa ja opintolainan valtiontakausta haetaan Kelasta.

Kela maksaa opintorahan tilillesi kuukausittain. Monet asiat vaikuttavat opintorahan suuruuteen. Tuen suuruuteen vaikuttavat muun muassa tuen saajan ikä, asuuko hän itsenäisesti vai vanhempansa luona, onko hän avioliitossa ja onko hänellä alaikäisiä lapsia. Tarkista opintorahasi suuruus Kelan internet-sivuilta tai Kelan toimistosta.

Opintolaina ei ole pakollinen. Voit nostaa korkeintaan tietyn enimmäismäärän. Valitset itse, kuinka paljon opintolainaa haluat nostaa. Opintolaina on lainaa, jonka Suomen valtio takaa opiskelijalle. Hae lainaa pankista kun olet saanut Kelasta päätöksen valtiontakauksesta. Sinun täytyy maksaa opintolaina takaisin, kun olet lopettanut opintosi.

Voit saada opintolainaa myös silloin, kun suoritat aikuisena täydennyskoulutusta. Sen lisäksi voit saada aikuiskoulutustukea.

Joissakin tilanteissa voit saada myös asumislisää, esimerkiksi jos opiskelet kansanopistossa maksullisella linjalla ja asut oppilaitoksen asuntolassa. Lue lisää Kelan sivuilta.

InfoFinlandin sivulla Asumistuki kerrotaan Kelan yleisestä asumistuesta.

Koulumatkatuki

Koulumatkatuki korvaa koulumatkojen kustannuksia. Voit saada koulumatkatukea, jos opiskelet ja asut Suomessa ja sinulla on pitkä koulumatka.

Sinulla voi joissakin tilanteissa olla oikeus koulumatkatukeen, jos opiskelet lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai niihin valmentavassa koulutuksessa. Sinulla pitää olla vähintään 10 matkapäivää kuukaudessa ja tarpeeksi pitkä koulumatka, jotta voi saada tukea. Kysy koulustasi, onko sinulla oikeus koulumatkatukeen.

Ateriatuki

Jos opiskelet korkeakoulussa, saat myös ateriatukea. Ateriatukea voi saada vain oppilaitosten omissa ravintoloissa. Se tarkoittaa, että opiskelija maksaa ruoasta vähemmän kuin ravintolan muut asiakkaat. Ateriatukea ei tarvitse hakea erikseen, vaan se sisältyy jo ravintola-annoksen hintaan. Sinun täytyy vain näyttää opiskelijakorttisi, kun maksat ateriasi.

Sinulla ei ole oikeutta ateriatukeen, jos olet Suomessa suorittamassa vain työharjoittelua, joka liittyy ulkomaiseen tutkintoon.

Apurahat ja stipendit

Ulkomaalaiset opiskelijat voivat hakea erilaisia apurahoja suomalaisiin korkeakouluihin. Kullakin suomalaisella korkeakoululla on oma apurahajärjestelmänsä niitä opiskelijoita varten, jotka tulevat EU/ETA-alueen ulkopuolelta ja jotka on hyväksytty suorittamaan englanninkielistä kandidaatin tai maisterin tutkintoa.

Apurahan saaminen voi riippua esimerkiksi siitä, miten hyvin olet menestynyt opinnoissasi. Apuraha voi kattaa koko lukukausimaksun tai osan siitä. Jotkut apurahat voivat kattaa myös muita kustannuksia. Joskus apuraha on sidottu siihen, että menestyt opinnoissasi tarpeeksi hyvin. Voit hakea apurahaa yleensä samalla kun haet opiskelupaikkaa.

Myös erityisissä Erasmus Mundus -maisteriohjelmissa on oma apurahajärjestelmänsä. Opetushallituksella on EDUFI Fellowship -stipendiohjelmia jatko-opiskelijoille, jotka tulevat Suomeen opiskelemaan tohtorin tutkintoa varten. Yhdysvaltalaiset opiskelijat voivat hakea Fulbright-stipendiä.

Lue lisää apurahoista ja stipendeistä Studyinfinland.fi-palvelun sivuilta.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleStudyinfinland.fi

Tietoa stipendeistä