Siirry sisältöön

Perusopetus

Julkaistu06.06.2024
Suomessa kaikki lapset käyvät koulua, sillä lain mukaan kaikkien lasten täytyy saada perusopetusta. Opettajat ovat korkeakoulutettuja, ja opetus on laadukasta kaikissa kouluissa.

Yleensä lapset ja nuoret saavat perusopetusta peruskoulussa. Lapsi aloittaa koulun yleensä sinä vuonna, kun hän täyttää 7 vuotta. Tavallisesti peruskoulu kestää 9 vuotta. Peruskoulu on kaikille maksuton.

Koulun aloittaminen

Saat vuoden alussa ilmoituksen lapsen oppivelvollisuudesta. Se voi tulla postissa tai Wilma-palvelussa, jos sinulla on jo Wilma käytössä. Lue lisää Wilma-palvelusta tämän sivun kohdasta Viestit kodin ja koulun välillä.

Saat myös ohjeet, miten voit ilmoittaa lapsen kouluun. Se täytyy tehdä yleensä tammikuussa. Monissa kunnissa voit tehdä sen Wilmassa. Eri kunnissa on erilaisia tapoja ilmoittaa lapsi kouluun. Kysy lisää omasta kunnastasi.

Ilmoita lapsesi lähikouluun. Lähikoulu on yleensä se koulu, joka on lähimpänä kotia. Voit hakea lapsellesi paikkaa myös jostain toisesta koulusta. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista saada paikkaa toisesta koulusta.

Englanninkieliset koulut ja muu opetus eri kielillä

Suurimmissa kaupungeissa on kansainvälisiä kouluja ja kouluja, joissa opetuskieli on englanti. Suomessa on myös joitakin kouluja, joissa opetuskielenä on saksa, ranska tai venäjä.

Löydät tietoa näistä kouluista yleensä kaupunkien omilta verkkosivuilta.

Erilaisia kouluja

Lapsi voi mennä myös kouluun, joka on erikoistunut johonkin asiaan. Joskus nämä koulut ovat yksityiskouluja. Koulu voi erikoistua esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • kuvataide
  • musiikki
  • liikunta
  • erityispedagogiikka (esimerkiksi Steiner-pedagogiikka)

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSteinerkasvatuksen liitto

Tietoa Steiner-koulusta

Koulupäivä ja opiskelu

Koulu alkaa elokuussa ja päättyy toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Kesä- ja heinäkuu ovat kesälomaa.

Koulupäivien pituus vaihtelee eri luokilla. Alakoulussa päivät ovat lyhyempiä kuin yläkoulussa. Oppitunnit kestävät yleensä 45 minuuttia. Oppituntien välissä lapset menevät koulun pihalle. Opettajat valvovat lapsia.  Kouluviikossa on noin 20 oppituntia.

Lapset syövät koulussa yhden lämpimän aterian. Se on ilmainen. Jos lapsellasi on erityisruokavalio, kerro siitä opettajalle.

Lapset opiskelevat peruskoulussa monia pakollisia aineita. Alakoulun viimeisillä luokilla ja yläkoulussa he saavat myös valita valinnaisaineita.

Jokainen voi saada koulussa oman uskontonsa tai elämänkatsomustiedon opetusta. Uskonnonopetus pitää järjestää, kun kunnassa on vähintään kolme lasta, jotka tunnustavat tätä uskontoa.

Joissakin kouluissa on erillisiä luokkia oppilaille, jotka ovat taitavia esimerkiksi musiikissa tai kuvaamataidossa. Yleensä näille luokille on erillinen haku.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOpetus- ja kulttuuriministeriö

Tietoa perusopetuksesta

Valmistava opetus

Lapsi tai nuori voi saada perusopetukseen valmistavaa opetusta, jonka aikana hän opiskelee suomen (tai ruotsin) kieltä ja joitakin oppiaineita. Valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille maahanmuuttajalapsille, joiden taidot eivät vielä riitä perusopetuksen ryhmässä opiskeluun. Valmistava opetus kestää yleensä vuoden. Sen jälkeen oppilas siirtyy tavalliselle luokalle.

Kun lapsi osallistuu valmistavaan opetukseen, hän saa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan, mitä oppiaineita lapsi tulee opiskelemaan ja missä tahdissa. Suunnitelman kirjoittaa koulun opinto-ohjaaja, luokanopettaja, erityisopettaja tai suomi toisena kielenä -opettaja. He voivat myös kirjoittaa sen yhdessä. He ottavat huomioon, mitä lapsi osaa ja mitä hän on opiskellut aikaisemmin.

Oman äidinkielen opetus

Jos lapsen äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, kunta voi järjestää oman äidinkielen opetusta. Silloin hän voi myös opiskella suomea (tai ruotsia) toisena kielenä eli S2-kielenä. Oppilas opiskelee suomea (tai ruotsia) toisena kielenä, jos hänen suomen tai ruotsin kielen taitonsa ei ole äidinkielisen tasolla.

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetusta järjestävät muun muassa aikuislukiot ja opistot. Voit etsiä koulutuksia Opintopolku-palvelusta. Voit myös kysyä neuvoa oman kuntasi neuvontapalveluista. 

Viestit kodin ja koulun välillä

Monissa kunnissa koulu tiedottaa tärkeistä asioista Wilma-palvelussa, joka toimii verkossa. Koulu antaa lapsen vanhemmille tunnukset palveluun. Wilman kautta voit pitää yhteyttä lapsen opettajiin ja saada tietoa lapsen oppimisesta, kokeista ja poissaoloista sekä koulun tapahtumista ja lomista. Jos lapsesi on poissa koulusta esimerkiksi sairauden takia, ilmoita siitä aamulla kouluun Wilman kautta.

Wilmaa on tärkeää seurata säännöllisesti. Jos tarvitset apua Wilman käytössä, pyydä koulusta opastusta.

Vanhempainillat

Suomessa koulut järjestävät yhteisiä vanhempainiltoja oppilaiden vanhemmille. Ne on tarkoitettu kaikille vanhemmille. Vanhempainilloissa tutustut lapsesi kouluun, opettajaan ja muihin vanhempiin. Saat myös tietoa lapsesi koulunkäyntiin liittyvistä asioista ja siitä, mitä koulussa tapahtuu. Kun olet perillä lapsesi opinnoista ja koulun asioista, pystyt auttamaan ja tukemaan lastasi paremmin.

Opiskelun tuki

Peruskoulun oppilaat saavat tukea koulutyöhönsä. Opinto-ohjaajat kertovat erilaisista opiskelutavoista ja jatkokoulutuksesta. He antavat myös ammatinvalinnan ohjausta.

Opettaja voi antaa lapselle lyhytaikaista tukiopetusta.

Lapset, joilla on vaikeuksia oppimisessa tai keskittymisessä, saavat erityisopetusta. Erityisopetuksen ryhmät ovat pienempiä kuin tavalliset luokat.

Kouluissa on myös koulupsykologeja ja koulukuraattoreita. He voivat auttaa lasta erilaisissa ongelmissa, esimerkiksi silloin, jos keskittyminen on hankalaa, jos perheessä on vaikea tilanne tai jos lasta kiusataan. Apua voi saada myös esimerkiksi oman paikkakunnan perhepalveluista. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Mielenterveys.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA on hyvä vaihtoehto, jos olet suorittanut perusopetuksen ja etkä vielä tiedä mille alalle hakeutuisit tutkintokoulutukseen. TUVA-koulutuksen aikana voit korottaa perusopetuksen arvosanoja ja myös parantaa suomen kielen taitoasi. Lue lisää TUVA-koulutuksesta InfoFinlandin sivuilta Lukio ja Ammatillinen koulutus.