به محتویات منتقل شوید
Asettuminen Turkuun

مستقر شدن در شهر تورکو

منتشر شده20.05.2022

اطلاعات محلی

شهر را انتخاب کنید تا بتوانید هنگامی که از این صفحات بازدید می کنید، اطلاعات مربوط به خدمات محلی را ببینید.

اطلاعات مهم را همچنین از مستقر شدن در فنلاند.

 

 

اطلاعات و وفق یابی

همه شهروندان تورکو میتوانند از تمامی خدمات عمومی شهرداری استفاده کنند. بعلاوه خدمات و آموزشهای فراوان متفاوتی در تورکو برای مهاجرین وجود دارد.

همه خدمات در نظر گرفته شده برای مهاجرین در صفحه اینترنتی:

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTurun kaupunki

Maahanmuuttajat

 

غرفه اطلاعات

غرفه اطلاعات مکانی برای دادن اطلاعات و راهنمائیها برای همه مهاجرین ساکن شهر تورکو و شهرهای نزدیک تورکو میباشد.

 

غرفه اطلاعات

پاساژ اسکانسی، طبقه دوم

Skanssinkatu 10

20730 Turku

تلفن: ۹۵۸۴ ۱۷۵ ۰۴۰

ایمیل: infotori@turku.fi (Link opens default mail program)

اطلاعات و راهنمائی را میتوان از جمله در باره مسائل و موضوعات پائین دریافت کرد:

  • موضوعات مربوط به اجازه اقامت و ملیت
  • موضوعات مربوط به اشتغال کاری و اجازه کار
  • مسکن و اسکان
  • تحصیلات
  • مشکلات اقتصادی و تأمین اجتماعی
  • تکمیل مدارک و فرم ها

غرفه اطلاعات به ۱۲ زبان مختلف یا بطور هر روزه یا در مطابقت با جدول زمانی جداگانه خدمات میدهد.

به غرفه اطلاعات میتوان بطور مستقیم در وقت کشیک اداری یا رزرو کردن وقت مراجعه کرد.

ارزیابی اولیه و طرح و برنامه وفق یابی

انجام دادن ارزیابی اولیه و طراحی برنامه آموزشی برای شما هنگامی در اداره کار و مشاغل آزاد وارسینایس سئومی صورت میگیرد که بعنوان بیکار و درخواست کننده کار در این اداره نام نویسی کرده باشید.

 

اطلاعات تماس گرفتن با اداره کار و مشاغل آزاد وارسینایس سئومی در تورکو:

ساختمان اداری دولت،

Itsenäisyydenaukio 2

20800 Turku

 

ارزیابی اولیه و طراحی برنامه آموزشی برای جوانان زیر سن ۲۵ سال یا مهاجرینی که بمدتی متجاور از یکسال بیکار بوده اند تا تاریخ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ در محل کار متعلق به شهرداری تورکو انجام داده میشود.

 

محل کار:

Käsityöläiskatu 10

20100 Turku

اوقات باز بودن: دوشنبه تا جمعه از ساعت ۳۰:۰۸ تا ۰۰:۱۶

تلفن: ۵۰۷۲ ۲۶۲ (۰۲)

ایمیل: tyopiste@turku.fi (Link opens default mail program)

بیشتر بخوانید:

وفق یابی به فنلاند

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTyö- ja elinkeinoministeriö

اداره کار و راه معاش

اداره اتباع خارجی

اداره اتباع خارجی به وفق یابی مهاجرین دارای زمینه پناهندگی و خانواده آنها بمدت تقریباً سه سال از تاریخ نقل مکان آنها به کشور فنلاند کمک میکند.

 

اطلاعات تماس با اداره اتباع خارجی:

Linnankatu 23

20100 Turku

تلفن ۰۰۰ ۳۳۰ (۰۲)

 

خدمات اداره اتباع خارجی عبارتند از:

  • خدمات پذیرش و ارزیابی اولیه
  • خدمات بهداشتی مرحله پذیرش
  • چکاپ های آمدن به کشور
  • راهنمائی و دادن اطلاعات در باره وفق یابی

Ulkomaalaistoimisto

علاوه بر اینها بخش اداری وفق دادن و سازگار کردن با جامعه (KOTO –toiminta) اداره اتباع خارجی فعالیتهای گروهی آشنا ساختن به زبان فنلاندی و دانش اجتماعی و ایجاد کننده پیشرفت در وفق یابی را از جمله برای مادران خانه دار و سالمندان ترتیب میدهد.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردVarsinais-Suomen pelastuslaitos

راهنمای ایمنی

آیا نیاز به مترجم دارید؟

اگر زبان فنلاندی یا سوئدی را نمیدانید، میتوانید از مترجم هنگام مراجعه به مقامات اداری و انجام دادن امور اداری استفاده کنید.

در حالات و مواردی ترتیب حضور مترجم از طرف مقام اداری داده میشود. آنوقت ترجمه برای شما رایگان است. میتوانید در باره ترجمه بطور پیشاپیش از مقام اداری مربوطه سئوال کنید.

میتوانید در هر زمانی که میخواهید از مترجم استفاده کنید، اگر چنانچه خود شما مترجم را گرفته و هزینه آنرا پرداخت کنید.

 

عرضه کننده خدمات ترجمه کتبی و شفاهی در تورکو بعنوان مثال:

مرکز مترجمین منطقه تورکو.

Linnankatu 23

20100 Turku

تلفن ۶۳۲۱ ۲۶۲ (۰۲)

یا tulkkaukset.tulkkikeskus(a)turku.fi (Link opens default mail program)

بیشتر بخوانید:

آیا نیاز به مترجم دارید؟

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردSuomen Asianajajaliitto

وکیل دادگستری