به محتویات منتقل شوید
Terveys Espoossa

بهداشت و سلامتی در اسپو

منتشر شده11.04.2022

خدمات درمانی عمومی در اسپو (Espoo) توسط درمانگاه ها، دندانپزشکی ها، مراکز مشاوره بهداشت و بیمارستان ها ارائه داده می شوند. مراکز بهداشت خصوصی متعددی نیز وجود دارند.

اطلاعات محلی

شهر را انتخاب کنید تا بتوانید هنگامی که از این صفحات بازدید می کنید، اطلاعات مربوط به خدمات محلی را ببینید.

ویروس کرونا کوید-19(COVID-19)

خدمات درمانی خصوصی

هر کسی می تواند به درمانگاه های خصوصی مراجعه کند. خدمات درمانی خصوصی برای افرادی هم که حق استفاده از درمانگاه های دولتی در فنلاند را ندارند نیز مناسب می باشد. در درمانگاه های خصوصی، مراجعین باید تمام هزینه های درمانی را شخصا پرداخت کنند.

در اسپو (Espoo) چندین مرکز پزشکان خصوصی وجود دارد. اطلاعات تمام مراکز پزشکان خصوصی را می توانید از اینترنت بیابید.

درمانگاه شبانه روزی

درمانگاه در طول شب و در تعطیلات آخر هفته تعطیل است. رسیدگی به بیماریها و حوادث در چنین مواقعی در درمانگاه شبانه روزی (päivystys) صورت می گیرد. درمانگاه شبانه روزی بزرگسالان در بیمارستان یوروی (Jorvin sairaala) می باشد.

پیش از مراجعه به بخش اورژانس، با شماره تلفن 117 116 که شماره ضروری خدمات رایگان پزشکی است تماس بگیرید.

بخش شبانه روزی بیمارستان یوروی (Jorvin sairaalan päivystys)
Turuntie 150
Espoo 02740

درمانگاه شبانه روزی افراد دارای سن زیر 16 سال در یوروی و در هلسینکی در کلینیک اطفال (Lastenklinikka) است.

سلامتی کودکان

مسائل درمانی مربوط به دندان

سلامت روحی و روانی

اگر در مسایل مربوط به بهداشت و سلامت روحی و روانی و اعتیاد، به کمک احتیاج دارید، با خدمات بهداشت و سلامت روحی و روانی و اعتیاد اسپو (Espoo) تماس بگیرید.

رزرو وقت در روزهای اداری بین ساعات 16-8 از شماره تلفن 31300 816 09

اگر در مسایل مربوط به بهداشت و سلامت روحی و روانی و اعتیاد، به کمک احتیاج دارید، با خدمات بهداشت و سلامت روحی و روانی و اعتیاد اسپو (Espoo) تماس بگیرید.

رزرو وقت در روزهای اداری بین ساعات 16-8 از شماره تلفن 31300 816 09

در صورتی که به سرعت احتیاج به کمک بحرانی دارید، با کشیک امور اجتماعی و بحران اوسی ما غربی (Länsi-Uudenmaa) تماس بگیرید.

کشیک امور اجتماعی و بحران اوسی ما غربی (Länsi-Uudenmaa)
Vitikka 1 C
02630 Espoo
تلفن. 0981642439

اوقات کاری هر روزه و بصورت شبانه روزی می باشد.

سلامت جنسی

از مرکز بهداشت مادران و پیشگیری از بارداری (ehkäisyneuvola) می توانید برای پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده کمک دریافت کنید. جوانان می توانند درباره سلامت جنسی خود با پرستار مدرسه گفتگو کنند.

چنانچه به معاینات داخلی زنانه نیاز دارید، می توانید با درمانگاه تماس بگیرید. همچنین در صورتیکه برای پیشگیری از بارداری به نسخه نیاز دارید و یا درصدد انجام کورتاژ می باشید، می توانید با درمانگاه تماس بگیرید. اطلاعات تماس درمانگاه ها در سایت های اینترنتی شهرستان اسپو (Espoo) یافت میشوند.

درمـان بیمـاریهـای مقـاربتـی در منطقـه پـایتخت در پلـی کلینیـک بیـماریهـای مقـاربتـی هلسینــکی

(Helsingin sukupuolitautien poliklinikka) صورت می گیرد.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردHUS Helsingin yliopistollinen sairaala

پلی کلینی ک بیماری های مقاربتی

بارداری و زایمان

میتوانید در بیمارستان یوروی (Jorvin sairaala) واقع در اسپو (Espoo) زایمان کنید. در صورت تمایل می توانید به یکی دیگر از بیمارستانهای مربوط به دایره درمانی هلسینکی (Helsinki) و اوودن مآا (Uusimaa) که با اختصار (HUS) نامیده میشود، مراجعه کنید. اطلاعات بیشتر در این باره را میتوانید از سایت های اینترنتی HUS دریافت کنید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردHUS Helsingin yliopistollinen sairaala

زایمان

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردHUS Helsingin yliopistollinen sairaala

بخش کشیک بیمارستان زایمان

معلولین

شهرستان اسپو (Espoo) برای معلولین خدمات مخصوص به آنها را برنامه ریزی می کند. از جمله این خدمات می توان به فعالیتهای روزمره و خدمات حمل و نقل اشاره کرد. افرادی که دارای اقامت اسپو (Espoo) هستند، حق استفاده از این خدمات را دارند.

می توانید از مسئول تامین اجتماعی شهرستان خود، این گونه خدمات و حمایتها را درخواست کنید.

اطلاعات بیشتر درباره خدمات معلولین را می توانید از مرکز ارائه خدمات به معلولین در اسپو (Espoon vammaispalvelut) دریافت کنید.

مرکز ارائه خدمات به معلولین در اسپو (Espoon vammaispalvelut)
Kamreerintie 2 A
02770 Espoo
تلفن. 0981645285
پست الکترونیکی. vammaispalvelu(at)espoo.fi