به محتویات منتقل شوید
Työterveys ja sairastuminen

مراقبت های بهداشت کار و بیمار شدن

منتشر شده08.02.2024
در فنلاند خدمات بهداشتی و درمانی عمومی و خصوصی گسترده ای وجود دارد. کار فرما هم برای کارکنان خود خدمات مراقبت های بهداشت کار ارائه می کند. در این صفحه در مورد مراقبت های بهداشت کار، بیمار شدن، حوادث کاری و توانبخشی حرفه ای توضیح می دهیم.

وقتی که بیمار می شوید، با خدمات مرکز امور اجتماعی و درمانی (sosiaali- ja terveyskeskus) یا مراقبت های بهداشت کار (työterveyshuolto) خود تماس بگیرید. از آنجا می توانید برای مراجعه به پزشک یا پرستار وقت بگیرید.

در صفحه خدمات درمانی فنلاند اطلاعاتی در مورد این که خدمات بهداشتی و درمانی چگونه در فنلاند برنامه ریزی شده است، وجود دارد.

در صورت بیمار شدن و یا رخ دادن حادثه ای برای شما، این حق را دارید که به محل کار خود نروید. غیبت خود را به سرپرست خود اطلاع دهید.

خدمات مراقبت های بهداشت کار

بر اساس قانون فنلاند، کارفرما باید برای همه کارکنان، مراقبت های بهداشتی و پزشکی کاری پیشگیری کننده ارائه کند. کارفرما باید برای شما توضیح دهد که چه خدماتی می توانید از مراقبت های بهداشت کار دریافت کنید. قرارداد مراقبت های بهداشت کار باید در محل کار شما قابل رؤیت باشد. می توانید از آنجا نگاه کنید که چه خدماتی می توانید از مراقبت های بهداشت کار دریافت کنید. طول و نوع استخدام اهمیتی در این موضوع ندارد. هدف مراقبت های بهداشت کار پیشبرد سلامت، توانائی انجام کار و امنیت کارکنان در محل کار است. خدمات مراقبت های بهداشت کار برای کارکنان رایگان است.

مراقبت های بهداشت کار می تواند مثلاً معاینات منظم بهداشتی به کارکنان ارائه کند. در برخی از محل های کار ممکن است خطرات بهداشتی وجود داشته باشد که بازرس بهداشتی در آنها اجباری باشد. مثلاً کار شبانه چنین خطر بهداشتی است.

اگر علائم بیماری ناشی از کار باشند، معاینات و درمان آنها همیشه مربوط به مراقبت های بهداشت کار است. کارفرما می تواند خودش تصمیم بگیرد که آیا مثلاً درمان بیماری و مراجعات به پزشک، روانشناس یا فیزیوتراپ هم تحت پوشش خدمات مراقبت های بهداشت کار قرار بگیرند یا خیر. کارفرما باید به شما بگوید که چه خدماتی و چگونه کمک‌هایی را می ‌توانید از مراقبت های بهداشت کار دریافت کنید. این خدمات در قرارداد مراقبت های بهداشت کار هم ذکر شده است. قرارداد مراقبت های بهداشت کار باید در محل کار قابل رؤیت باشد.

حق استفاده از خدمات درمانی درمانگاه پرسنل کاری شامل حال خانواده شخص کارمند نمی شود.

پرسنل مراقبت های بهداشت کار، موظف به محرمانه نگاه داشتن موضوعات مراجعین هستند. بدون اجازه شما، آنها درباره موضوعات شما به کارفرمایتان چیزی نخواهند گفت. البته مراقبت های بهداشت کار می تواند درباره توانایی انجام کار شما با در نظر گرفتن وضعیت سلامتی تان، به کارفرمای شما اطلاع دهد.

حقوق در زمان بیماری

در صورتی که بیمار شده و توان رفتن به سرکار را ندارید، مراتب را فورا به سرپرست خود اطلاع دهید. سرپرست شما به شما اطلاع می دهد که آیا باید بلافاصله پس از بیمار شدن تان به گواهی پزشکی نیز دارید یا در چهارمین روز از شروع بیماری تان.

اگر طول مدت اشتغال به کار شما بیشتر از یک ماه باشد، می توانید به ازای هر روزی که بیمار شده اید و حداقل تا نه روز پس از آن را دستمزد و حقوق کامل دریافت کنید. اگر پس از گذشت این نه روز نتوانید به سر کار باز گردید، چنانکه تحت پوشش بیمه درمانی باشید، می توانید از Kela پول روزانه استعلاجی درخواست کنید. کارفرماها می توانند بابت زمان طولانی تری هم حقوق پرداخت کنند. مقدار و مبلغ پول روزانه استعلاجی بستگی به درآمدهای شما دارد.

در قرارداد شرایط کار می توان در مورد این که کارفرما چگونه باید حقوق زمان بیماری را پرداخت کند، به گونه های مختلفی توافق نمود. این موضوع را از قرارداد شرایط کار یا از اتحادیه صنفی خود بازبینی کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه‌ تامینات اجتماعی فنلاند و دریافت کمک در زمان بیماریدر سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

زمانی که کودک بیمار می شود

اگر کودکی که سن او کمتر از 10 سال می باشد به طور ناگهانی بیمار شود، مادر یا پدر او می توانند در خانه بمانند تر از کودک خود مراقبت کنند. در صورتی که مجبور می شوید در خانه بمانید تا از کودک بیمار نگهداری کنید، بلافاصله به سرپرست خود اطلاع دهید. طول مدت مرخصی برای مراقبت از کودک خردسال در خانه در چنین شرایطی می تواند حداکثر چهار روز باشد. در قرارداد شرایط کار قید می شود که آیا بازای این مرخصی می توان حقوق دریافت کرد و یا اینکه مرخصی بدون حقوق محسوب می شود. اگر در رشته کاری مربوطه قرارداد شرایط کار وجود ندارد، نیازی به پرداخت حقوق نیست.

اطلاعات بیشتر در این مورد: سلامتی کودک.